Żywica do gruntowania, warstw wyrównujących i jastrychów Sikafloor-161 30 kg

Żywica do gruntowania, warstw wyrównujących i jastrychów Sikafloor-161 30 kg

0,0/5

Kod produktu: 402728300099 Producent: SIKA

Sikafloor®-161 jest ekonomiczną, uniwersalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości do gruntowania, warstw wyrównujących, pośrednich i jastrychów

WŁAŚCIWOŚCI
 • Niska lepkość
 • Dobra zdolność penetracji
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Łatwa aplikacja
 • Krótkie przerwy robocze
 • Uniwersalna
1 233,90 netto 1 517,70 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

10 w magazynie

Ilość:
ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Sikafloor®-161 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

 • Do gruntowania podłoży betonowych, jastrychów cementowych i zapraw epoksydowych
 • Do podłoży o niskiej do średniej chłonności
 • Materiał gruntujący do ekonomicznych systemów posadzkowych na bazie Sikafloor®-263 SL i Sikafloor®-264 N
 • Spoiwo do zapraw wyrównujących i jastrychów
 • Warstwa pośrednia pod Sikafloor®-263 SL i Sikafloor®-264 N
Baza chemiczna Epoksyd
Wygląd / Barwa Żywica – składnik A: brązowawa, transparentna ciecz
Utwardzacz – składnik B: transparentna ciecz
Gęstość (wartości przy +23°C) Składnik A ~ 1,6 kg/dm3
Składnik B ~ 1,0 kg/dm3
Wymieszana żywica ~ 1,4 kg/dm3
Zawartość części stałych wagowo ~100%
Zawartość części stałych objętościowo ~100%
Twardość Shore’a D ~76 (7 dni / +23°C)
Wytrzymałość na ściskanie Zaprawa: >45 MPa (28 dni/+23°C/50% w.w.)
Zaprawa: Sikafloor®-161 wymieszany 1:10 z wypełniaczem  Sikafloor®-280
Wytrzymałość na zginanie Zaprawa: 15 MPa (28 dni/+23°C/50% w.w.)
Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTOWANIE PODŁOŻA, SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

,

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Podłoże betonowe musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa) oraz badanie na odrywanie metodą pull-off (minimum 1,5 MPa).
 • Podłoże musi być czyste, suche, bez zanieczyszczeń i substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp.
 • Podłoża betonowe należy przygotować mechanicznie poprzez zastosowanie obróbki strumieniowej lub frezowania w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania podłoża o otwartej teksturze.
 • Słaby beton należy usunąć a wszelkie defekty podłoża należy całkowicie wypełnić materiałem naprawczym.
 • Naprawy podłoża, wypełnienia ubytków, kawern, nierówności, itp. należy wykonać przy użyciu odpowiednich materiałów Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard®.
 • Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy dokładnie usunąć z podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu, najlepiej przy użyciu szczotki lub odkurzacza.

APLIKACJA

Przed mieszaniem wymieszać mechanicznie składnik A (żywica) wolnoobrotową mieszarką (300 – 400 obr./min.) z pojedynczym mieszadłem łopatkowym. Dodać składnik B (utwardzacz) do składnika A i ciągle mieszać składniki A+B przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Po wymieszaniu składników A i B, mieszać Sikafloor®-161 przy pomocy mieszarki elektrycznej (>700W) z podwójnym mieszadłem łopatkowym, mieszarki z mieszadłami przeciwbieżnymi, mieszarki o wymuszonym obiegu lub innego odpowiedniego sprzętu (nie stosować mieszarek wolnospadowych). Jeśli jest to wymagane stopniowo dodawać suchy piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu i jeśli wymagany Extender T. Mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Podczas mieszania przynajmniej raz ściągnąć materiał z boków i dna pojemnika za pomocą gładkiej kielni. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału. Mieszać tylko całe zestawy.
Łączny czas mieszania A+B+piasku kwarcowego wynosi 5 minut.

W stosownych przypadkach należy odnieść się do odpowiednich dokumentów, takich jak Zalecenia stosowania, instrukcje aplikacji, itd.
Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną powietrza i punkt rosy. Jeśli wilgotność podłoża > 4% można zastosować Sikafloor® EpoCem® jako tymczasową barierę przeciwwilgociową.

Gruntowanie
Nanieść wymieszany Sikafloor®-161 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej a następnie przewałkować krzyżowo. Upewnić się czy warstwa grutnująca jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału gruntującego. Przestrzegać czasów oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Szczegóły w odpowiednich Kartach Informacyjnych.

Zaprawa wyrównująca
Nanieść na odpowiednią grubość zaprawę wyrównującą przy użyciu zacieraczki gumowej lub pacy.

Warstwa pośrednia
Wylać wymieszany Sikafloor®-161 na przygotowane podłoże i równo rozprowadzić pacą ząbkowaną na wymaganą grubość. Niezwłocznie przewałkować krzyżowo przy użyciu wałka okolcowanego w celu zapewnienia jednolitej grubości warstwy. Jeśli wymagana jest posypka z piasku kwarcowego wykonać zasyp po około 15 minutach (przy +20°C) ale nie później niż przed upływem 30 minut (przy +20°C), najpierw lekko a następnie z nadmiarem.

Warstwa sczepna
Nanieść wymieszany Sikafloor®-161 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej a następnie przewałkować krzyżowo. Upewnić się czy warstwa sczepna jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału.

Jastrych epoksydowy / zaprawa naprawcza
Nanieść równomiernie zaprawę na świeżą, “lepką” warstwę sczepną, stosując łaty i prowadnice jeśli to konieczne. Po krótkim czasie zagęścić i wyrównać zaprawę przy użyciu pacy lub zacieraczki mechanicznej z powłoką teflonową (najczęściej 20 – 90 obr/min).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia Minimum +10°C / maksimum +30°C W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza Maksimum 70%
Punkt rosy
Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni posadzki.
Uwaga: Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.
Temperatura podłoża Minimum +10°C / maksimum +30°C–
Wilgotność podłoża Maksimum 6% wagowo przy pomiarze urządzeniem Sika® Tramex (podczas aplikacji).
Maksimum 4% wagowo przy pomiarze metodą CM lub poprzez suszenie w piecu.
Metody badania: Sika Tramex, metoda CM lub poprzez suszenie w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.
Przydatność do stosowania

Temperatura Czas
+10°C ~ 50 minut
+20°C ~ 25 minut
+30°C ~ 15 minut

ZUŻYCIE

System Produkt Zużycie
Gruntowanie 1-2 x Sikafloor®-161 1-2 x 0,35 – 0,55 kg/m²
Zaprawa wyrównująca drobna (nierówności podłoża < 1 mm) 1 cz. wag. Sikafloor®-161 + 0,5 cz. wag. piasek kwarcowy (0,1 – 0,3 mm) 1,7 kg/m²/mm
Zaprawa wyrównująca średnia (nierówności podłoża do 2 mm) 1 cz. wag. Sikafloor®-161 + 1 cz. wag. piasek kwarcowy (0,1 – 0,3 mm) 1,9 kg/m²/mm)
Warstwa pośrednia (samozagładzająca 1,5 do 3 mm) 1 cz. wag. Sikafloor®-161 + 1 cz. wag. piasek kwarcowy (0,1 – 0,3 mm) 1,9 kg/m²/mm
+ opcjonalnie posypka piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm ~ 4,0 kg/m²
Warstwa sczepna 1- 2 x Sikafloor®-161 1- 2 x 0,3 – 0,5 kg/m²
Jastrych epoksydowy/Zaprawa naprawcza (grubość warstwy 15 – 20 mm) 1 cz. wag. Sikafloor®-161 + 8 cz. wag. mieszanki piasków kwarcowych 2,2 kg/m²/mm

OPAKOWANIA

Składnik A 23,7 kg pojemnik, Składnik B 6,3 kg pojemnik
Składniki A+B 30 kg zestaw
Składnik A 220 kg beczki, Składnik B 177 kg, 59 kg beczki
Składniki A+B 1 beczka składnika A (220 kg) + 1 beczka składnika B (59 kg) = 279 kg
3 beczki składnika A (220kg) + 1 beczka składnika B (177 kg) = 837 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania 24 miesiące od daty produkcji
Produkt musi być składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii