Dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa weber.tec EP 16 12 kg

Producent: WEBER
SKU: 101121120099

Bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni
weber.tec EP 16 (Harz EP 16) jest żywicą o bardzo niskiej lepkości, dzięki czemu bardzo dobrze wnika w podłoże. Tworzy dyfuzyjną dla pary wodnej powłokę.

WŁAŚCIWOŚCI

  • niska lepkość
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
  • odporność na wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, rozcieńczone kwasy i zasady

1 784,52  1 450,83  netto

Brak w magazynie

weber.tec EP 16 służy do:

  • gruntowania powierzchni takich jak: beton, tynk cementowy, drewno, wodoodporne płyty wiórowe, płyty kartonowo-gipsowe, na które mają być nałożone powłoki z wodorozcieńczalnych żywic epoksydowych, np. weber.tec EP 36,
  • do impregnacji na powierzchniach betonowych posadzek hal przemysłowych, warsztatów, parkingów.

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Barwa: bezbarwna, lekko żółta
Konsystencja: płynna
Gęstość: ok. 1,09 kg/dm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 1:3
Lepkość składnika A: 800 ± 200 mPas w temp. +23°C
Lepkość składnika B: 400 ± 100 mPas w temp. +23°C
Zawartość części stałych: ok. 65 %
Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podłożu (1,5 MPa)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów, a także ma być w miarę możliwości suche (wilgotność max 6%). W przypadku nakładania na bardzo gładkie i szczelne podłoża, należy je uszorstnić. Należy uzyskać przyczepną, chłonną powierzchnię o otwartej strukturze porów.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.tec EP 16 komponent A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Do gruntowania podłoża i impregnacji żywicę można rozcieńczyć czystą wodą w ilości nieprzekraczającej odpowiednio 20% i 50%.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Żywicę rozprowadzać wałkiem przeznaczonym do materiałów epoksydowych lub nakładać natryskiem. Dopuszczalny czas stosowania wymieszanego materiału w temp. +20°C wynosi ok. 60 min. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu obróbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) wodą lub z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

ZUŻYCIE

w zależności od chłonności podłoża 150-400 g/m2.

OPAKOWANIA

Pojemniki po 12 kg i 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.