Jednoskładnikowy grunt i impregnat poliuretanowy ForPrime PU 1 L

Jednoskładnikowy grunt i impregnat poliuretanowy ForPrime PU 1 L

0,0/5

Kod produktu: 9301070100 Producent: FORMATIQ

ForPrime PU jest jednoskładnikowym, niskolepkim roztworem żywicy poliuretanowej

WŁAŚCIWOŚCI
  • zawiera katalizator chemicznego utwardzania
60,85 netto 74,84 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

ForPrime PU przeznaczony jest do gruntowania podłoży betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powłokowe z żywic poliuretanowych oraz do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypełnianych następnie poliuretanowymi masami uszczelniającymi ForFlex PU 50. Może być także stosowany jako roztwór gruntujący i impregnat do innych rodzajów materiałów budowlanych takich jak: cegła, klinkier, eternit, gips, a także jako grunt na powierzchnie stalowe przed nałożeniem zabezpieczeń powłokowych z wyrobów poliuretanowych.

Wygląd jednorodna ciecz barwy miodowej.
Baza chemiczna Roztwór żywicy poliuretanowej
Gęstość w temp. 23oC 1,0±10% g/cm3
Zawartość VOC Max 850 g/l
Wielkość cząstek 0,12-0,14 m
Czas wysychania ≤100 min.
Nakładanie kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18÷20oC Min 4 godziny
Max 48 godzin
Pełne parametry użytkowe 7 dni
Wartość pH 7,5-8,5
Min. temperatura stosowania > +6 oC
Lepkość 15±2 s (czas wypływu, kubek Forda śr.4mm) w 23oC
Temperatura 10 ÷ 25 oC
Wilgotność względna < 80%

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNE,

IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE, GRUNTOWANIE PODŁOŻA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przed aplikacją ForPrime PU musi być wystarczająco mocne, wolne od zanieczyszczeń, kurzu, luźnych cząstek, mleczka cementowego, zastoin wody, olejów i tłuszczów, innych warstw, które mogłyby zmniejszać przyczepność. Stare powłoki, słaby beton, mleczko cementowe należy usunąć mechanicznie, najlepiej za pomocą śrutowania lub frezowania. Wilgotność betonu max 4% a temperatura podłoża nie nisza niż 10oC.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem należy dobrze wymieszać, a następnie odmierzyć niezbędną ilość dla wyznaczonego fragmentu prac ilość. Nie pozostawiać gruntu w otwartym naczyniu z łatwym dostępem powietrza. Może zachodzić nieodwracalny proces polimeryzacji z udziałem wilgoci zawartej w powietrzu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zalecane metody nakładania:
Za pomocą wałka malarskiego o krótkim włosiu. Miejsca trudno dostępne nakłada się pędzlem malarskim o sztywnym włosiu. Nanosi się równomierną warstwę metodą krzyżową. Nie dopuszczać do powstawania zastoin. Miejscowy nadmiar należy rozprowadzić lub możliwie usunąć wałkiem lub pędzlem. Jeżeli grunt wniknie całkowicie w podłoże, należy powtórzyć nakładanie po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Dla typowych betonów posadzkowych zaleca się dwukrotne gruntowanie. Unikać rozlewania na podłoże dużych ilości ForPrime PU.
Narzędzia – wałek malarski o krótkim włosiu lub pędzel malarski
Czyszczenie narzędzi – narzędzia należy czyścić acetonem od razu po zakończeniu pracy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Zabezpieczyć świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien być stosowany jeżeli temperatura: powierzchni, powietrza wynosi < +5 oC. Nie dodawać żadnych innych produktów do ForPrime PU ani podczas mieszania ani podczas aplikacji.

ZUŻYCIE

około 0,150,30 kg/m2

OPAKOWANIA

pojemniki: 1 i 5 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach – maksymalna temperatura magazynowania +20 oC. Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Składniki są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.
Wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej instrukcji zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a szczególności prac spawalniczych. W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów transportowych. Poliuretanowe kompozycje żywiczne po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki kompozycji w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. W przypadku wystąpienia uczulenia udać się do lekarza.
Podczas nakładania należy zabezpieczyć drogi oddechowe oraz oczy. Stosować ubranie ochronne oraz rękawice. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast należy skontaktować się z lekarzem. Przypadku polania skóry należy natychmiast oblane miejsce zmyć acetonem, następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. Trzymać z dala od dzieci. Więcej zaleceń odnośnie magazynowania, stosowania oraz przygotowania do użycia jest dostępne w karcie bezpieczeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. Ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane.

Nie należy usuwać niezwiązanego materiału bezpośrednio do kanalizacji, gleby, wód powierzchniowych ponieważ może zanieczyścić wodę.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii