Żywica do impregnacji świeżego betonu weber.tec EP 19 12 kg

Producent: WEBER
SKU: 101123120099

weber.tec EP 19 (Harz EP 19) jest bezbarwną, dwuskładnikową żywicą epoksydową, zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalnika. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI

  • do nakładania na świeżo ułożony beton
  • o wysokiej zdolności penetracji

1 692,48  1 376,00  netto

Brak w magazynie

weber.tec EP 19 służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci. Żywica posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym. Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża. Stosuje się ją głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych, dróg wewnątrzzakładowych, stanowisk postojowych dla samolotów na zewnętrz i wewnątrz hangarów. Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej powłoki, zamykającej powierzchnię mineralnego cementowego podłoża (grubość warstwy ok. 0,1 mm). Zastosowanie materiału weber. tec EP 19 wzmacnia powierzchnię betonową oraz polepsza jej odporność na ścieranie. Żywica chroni powierzchnie przed
szkodliwym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasad a także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: zawiera
Barwa: bezbarwny
Gęstość: 0,9 kg/dm3
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): wagowo – 4:1
objętościowo 4,2:1
Zawartość części stałych: 50%
Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału: od +10°C do +30°C
Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podłożu

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNACJA POSADZEK

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem dla żywicy weber.tec EP 19 są głównie świeżo ułożone powierzchnie betonowe. W przypadku stosowania na starych powierzchniach mineralnych podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja Żywicę weber.tec EP 19 należy rozprowadzać gumowymi zgarniakami a następnie wałkami z krótkim włosiem. Bardzo dobre rezultaty daje nanoszenie żywicy poprzez natryskiwanie (ręczne agregaty). Nałożenie jednej warstwy żywicy zapewnia paroprzepuszczalność. W przypadku stosowania żywicy, jako powłoki zamykającej należy zadbać, aby ostatnia warstwa miała jednolitą grubość. W przypadku stosowania wielu warstw, należy się liczyć z powstaniem błyszczącej powierzchni. Podczas schnięcia żywicy w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację, w celu odprowadzenia oparów rozpuszczalnika. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Czas obróbki: 2-3 godziny przy +10°C
1-2 godziny przy +20°C
30-45 minut przy +30°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 19 wynosi dla powierzchni betonowych 150-275 g/m2.

OPAKOWANIA

pojemniki 12 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

weber.tec EP 19 w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.
Komponenty żywicy weber.tec EP 19 zawierają składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu: komponent A – UN 1866, komponent B – 2924.

Produkty podobne