Powłoka przewodząca ładunki elektryczne Epoxy AS Color (różne kolory) 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 206975250099

Epoxy AS Color powłoka przewodząca ładunki elektryczne o dużej wytrzymałości mechanicznej, a także odporności chemicznej

WŁAŚCIWOŚCI

  • Przewodzi ładunki elektryczne
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Opcjonalna wersja antypoślizgowa (w systemie)
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego

 

Produkt barwiony na zamówienie wg palety barw Remmers. Nie podlega zwrotowi.
Skontaktuj się w celu ustalenia koloru i warunków dostaw.

1 615,25  1 313,21  netto

Brak w magazynie

  • Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

PRZYKŁAD

Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej. Następnie poddać obróbce końcowej z użyciem wałka pętelkowego lub wałka kolczastego typu metalowy jeż.
Zużycie: ca. 1,8 – 2,5 kg/m²

Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

 

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,6 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,5 g/cm³
Lepkość (25 °C) 3900 mPa s 340 mPa s 1600 mPa s

 

W stanie przereagowanym

Shore D po 28 dniach 78

*Opór przewodzenia < 10^6 Ohm (oporność systemu zg. z DIN 1081, patrz świadectwo klontroli) Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY POSADZEK ANTYELEKTROSTATYCZNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm². Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane.

Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej. Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów. Jako warstwę przewodzącą poprzecznie z zasady nalezy stosować Epoxy Conductive, zgodnie z aktualną instrukcją techniczną.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

Proporcja mieszania (A : B) 82 : 18 w częściach wagowych
Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C. Ułożony materiał należy przez co najmniej 48 godzin chronić przed bezpośrednim obciążeniem wodą i przed działaniem wilgoci. Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%.
Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Około 25 minut

Czas twardnienia (+20 °C)
Powłoka nadaje się do chodzenia po upływie 16 godzin, wytrzymałość mechaniczną uzyskuje po 3 dniach, a pełną odporność po 7 dniach.

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.
Przewodność powłoki zapewniają włókna węglowe. Są one tylko nieznacznie widoczne w powłokach silnie kryjących i o ciemniejszych odcieniach. Nie należy stosować kolorów słabo kryjących ze względu na widoczność włókien węglowych i możliwość prześwitywania czarnej warstwy przewodzącej. Przed wykonaniem powłoki należy sprawdzić i udokumentować poprawność działania połączeń.
Niska wilgotność powietrza może powodować podwyższenie oporu przewodzenia, a nierównomierne lub większe grubości warstw mogą spowodować nawet brak przewodzenia powłoki. Cienkie warstwy, nachylone płaszczyzny oraz niskie temperatury mogą wpływać na wygląd. Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki. Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.
Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.
Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok
prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia
Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

Narzędzia / czyszczenie
paca zębata, rakla zębata, wałek pętelkowy, wałek kolczasty typu „jeż”, odpowiedni sprzęt do mieszania. Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

OPAKOWANIE

pojemnik blaszany 10 kg, 25 kg