Hybrydowa powłoka epoksydowo-poliuretanowa SikaCor Elastomastic TF RAL 7037 20 kg

Hybrydowa powłoka epoksydowo-poliuretanowa SikaCor Elastomastic TF RAL 7037 20 kg

0,0/5

Kod produktu: 402879200099 Producent: SIKA

Chemoutwardzalny, grubowarstwowy, 2-składnikowy materiał żywiczny na bazie hybrydy epoksydowo-poliuretanowej do wykonywania twardoelastycznych powłok na podłożach betonowych i stalowych

WŁAŚCIWOŚCI
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Bardzo dobra odporność korozyjna
 • Odporność mechaniczna, twardo-elastyczna, odporność na zarysowanie, przebicie i uderzenia
 • Elastyczność (przenoszenie zarysowań do 0,3 mm w temp. -20°C)
 • Wodoszczelność
 • Doskonała przyczepność do betonu i stali
898,54 netto 1 105,20 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Wysokiej jakości, trwała powłoka do wykonywania izolacji i/lub izolacjonawierzchni na obiektach betonowych i stalowych, takich jak:

 • Koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych (nie wymaga warstwy ochronnej)
 • Kładki dla pieszych oraz pieszo-jezdne
 • Chodniki na mostach
 • Nawierzchnie parkingów wielopoziomowych
 • Rampy załadowcze
 • Powierzchnie montażowe

 

Barwa: szary stalowy ~ RAL 7037
Gęstość bez piasku: ~ 1.2 kg/dm3
Gęstość z piaskiem: ~ 1.6 kg/dm3 (piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm)
Zawartość części stałych: ~ 100 %
Wydłużenie przy zerwaniu: ~ 40 % (bez wypełniacza, DIN 53504)
Wytrzymałość na rozciąganie: ~ 6,5 N/mm2
Twardość Shore’a A: > 90
Odporność chemiczna: Woda, woda morska, ścieki, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i ługi, sole, środki myjące, tłuszcze, oleje oraz krótkotrwałe oddziaływanie paliw płynnych i rozpuszczalników.
Odporność termiczna: Środowisko suche: do +100°C, krótkotrwała do +250°C.

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

INFORMACJE O SYSTEMIE: SYSTEM POWŁOKOWY

1 x powłoka gruntująca (SikaCor® MH Primer, SikaCor® 277, Sikafloor®-156)
1 – 2 x SikaCor® Elastomastic TF wypełniony piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm w proporcji 1:1, posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0.7 – 1.2 mm
Grubość okładziny 3 – 6 mm
Ew. 1 x warstwa zamykająca Sikafloor®-359 N
Antypoślizgowość i wytłaczanie R12/V8 lub R13/V10
SikaCor® Elastomastic TF przy grubości warstwy do 6 mm może być nanoszony w jednym cyklu roboczym. Przy obróbce w 2 warstwach 1 warstwę należy lekko (bez nadmiaru) przesypać piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm. Przed naniesieniem 2 warstwy należy usunąć niezwiązany piasek. W przypadku nachylonych powierzchni należy dodać 0,5 – 1,5 % wagowo (do mieszanki) środka Sika® Extender T. Wielkość dodatku zależy od temperatury aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stal:
Powierzchnie stalowe oczyścić należy do stopnia Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-1. Bez kurzu, zabrudzeń, tłuszczu i olejów.
Beton:
Podłoże musi mieć odpowiednią nośność (minimum wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2, przyczepność co najmniej 1,5 N/mm2). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha (maksymalna wilgotność
betonu 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek.
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami powinny być usunięte mechanicznie, np. przez bezpyłowe śrutowanie lub frezowanie. Przed aplikacją podłoże musi być dokładnie odkurzone.
Wszelkie nierówności lub lokalne ubytki muszą być wyrównane materiałem typu Sika MonoTop®, EpoCem® lub szpachlówką na bazie Sikafloor®-156.

BUDOWA SYSTEMU / ZUŻYCIA DLA POWŁOK CIENKOWARSTWOWYCH NA STAL WG ZTV-ING CZ.7, R.5

Kładki, chodniki i ścieżki
rowerowe
Pomosty
Powłoka gruntująca
Zużycie teoret.
SikaCor® HM Primer
~ 0,2 kg/m2
Warstwa zasadnicza: SikaCor® Elastomastic TF
Grubość warstwy: ≥ 4 – 6 mm ≥ 6 – 10 mm
Proporcje mieszania1)
Żywica : kruszywo
1:11)
Kruszywo i posypka 0.7 – 1.2 mm2)
Piasek kwarcowy
2 – 3 mm3)
Durop4)
Teoretyczne zużycie materiału na 1 mm grubości warstwy Żywica ~ 0,7 kg/m2
Kruszywo ~ 0,7 kg/m2
Mieszanka ~ 1,4 kg/m2
Żywica ~ 0,65 kg/m2
Kruszywo ~ 0,65 kg/m2
Mieszanka ~ 1,30 kg/m2
Zużycie posypki: ~ 6 kg/m2 ~ 8 kg/m2
Warstwa zamykająca
(jeśli wymagana)
1 x Sikafloor®-359 N
~ 0,65 – 0,75 kg/m2

1) Przy temperaturach poniżej +15°C dodatek kruszywa można zredukować do 1:0,7
2) Przy aplikacji w 2 warstwach: Kruszywo do 1 i 2 warstwy oraz równomierna (bez nadmiaru) posypka 1 warstwy: piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm, posypka 2 warstwy: piasek kwarcowy 0,7 – 1,2 mm
3) Przy aplikacji w 2 warstwach: Kruszywo do 1 i 2 warstwy oraz równomierna (bez nadmiaru) posypka 1 warstwy: Durop 1/2, posypka 2 warstwy: Durop 2/3
4) Dostawca Durop:
Firma Korodur International GmbH, 92224 Amberg, info@korodur.de

BUDOWA SYSTEMU NA MOSTACH BETONOWYCH

2 x Sikafloor®-156 /-161, pierwsza warstwa lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm
1 x SikaCor® Elastomastic TF, 5 – 6 mm na powierzchniach poziomych, 3 mm na powierzchniach pionowych

Budowa Produkt Zużycie
Gruntowanie 2 x Sikafloor®-156 /-161
lub
2 x Sikadur®-53
1 cykl z posypką piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm
~ 0,4 kg/m2 na warstwę

0,5 – 0,8 kg/m2 na warstwę
~ 1,2 kg/m2-

Warstwa zasadnicza 1 x SikaCor® Elastomastic TF, minimum 3 mm
Kruszywo: piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm
Posypka: piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm
0,8 kg/m2/mm grubości
0,8 kg/m2/mm grubości
~ 6,0 kg/m2
Warstwa zamykająca
(jeśli wymagana)
1 x Sikafloor®-359 N 0,65 – 0,75 kg/m2

 

BUDOWA SYSTEMU / ZUŻYCIA DLA MOSTÓW STALOWYCH Z LUB BEZ KORYT BALASTOWYCH WG ZTV-ING CZ.4, R.3 (BLATT 84 ANHANG)

Bez gruntowania:
Powierzchnie poziome: Wymagana grubość 4 mm. Wyszpachlować materiałem SikaCor® Elastomastic TF, grubość warstwy 3 mm, zużycie materiału 4 kg/m2, posypka z nadmiarem piaskiem 0,4 – 0,7 mm.
Powierzchnie pionowe: Wymagana grubość 2 mm. Wyszpachlować w 1 – 2 cyklach roboczych materiałem SikaCor® Elastomastic TF z dodatkiem 2 – 3 % wagowo Sika® Extender T, zużycie materiału ~ 1,2 kg/m2 na cykl roboczy, posypka z nadmiarem piaskiem 0,4 – 0,7 mm w każdym cyklu roboczym.
Z gruntowaniem:
1 x SikaCor® 277, grubość warstwy ~ 300 μm, równomierna posypka (bez nadmiaru) piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm.
1 x SikaCor® Elastomastic TF. Na powierzchniach poziomych 4 mm, na pionowych 2 mm. Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm.
Zużycia i proporcje mieszania wg danych powyżej.

APLIKACJA

Proporcje mieszania (składnik a : b) części wagowe
SikaCor® Elastomastic TF 40 : 60
SikaCor® 277 80 : 20
SikaCor® HM Primer 90 : 10
Sikafloor®-156 75 : 25
Sikafloor®-359 N 78 : 22

SikaCor® Elastomastic TF nanieść równo przy pomocy pacy, szpachelki, rakli gumowej, szpachelki zębatej lub innego podobnego narzędzia i ew. wygładzić.
Świeżo naniesioną warstwę należy przewałkować wałkiem kolczastym i po ok. 15 minutach całkowicie zasypać piaskiem kwarcowym.
Nie dodawać rozcieńczalnika.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik A. Składniki A + B zmieszać ze sobą zgodnie z opisanymi proporcjami mieszania. W celu uniknięcia zachlapań lub rozlania składniki należy początkowo krótko mieszać przy niskiej prędkości obrotowej mieszadła. Następnie wymieszać intensywnie zwiększając prędkość obrotową do maksymalnie 300 obr./min. Mieszać do osiągnięcia jednorodnej mieszanki, nie krócej jednak niż przez 3 minuty. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika, ewentualnie dodać kruszywo i ponownie wymieszać zgodnie z podanymi powyżej informacjami. W trakcie mieszania i przelewania materiału należy stosować odpowiednią odzież ochronną oraz okulary lub maskę ochronną.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Wilgotność względna powietrza: maks. 85%.
Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Temperatura aplikacji
(materiału i powierzchni)
Czas aplikacji
przy
min. maks. +10°C +20°C +30°C
SikaCor® HM Primer +5°C +40°C 12 h 8 h 5 h
Sikafloor®-156 +10°C +30°C 1 h 30 min 15 min
SikaCor® Elastomastic TF +10°C +40°C 1 ½ h 1 h 30 min
Sikafloor®-359 N +10°C +30°C 40 min 25 min 15 min

 

CZAS SCHNIĘCIA

SikaCor® Elastomastic TF +10°C po +15°C po +20°C po +30°C po
ruch pieszy ~ 48 h ~ 20 h ~ 12 h ~ 6 h
odporność mechaniczna ~ 60 h ~ 36 h ~ 24 h ~ 12 h

 

CZAS POMIĘDZY KOLEJNYMI WARSTWAMI

Pomiędzy SikaCor® HM Primer a SikaCor® Elastomastic TF:
Minimum 1 dzień. Maksimum 1 miesiąc. Przy dłuższym czasie należy ponownie zagruntować 1 x SikaCor® HM Primer.
Pomiędzy Sikafloor®-156 a SikaCor® Elastomastic TF:
Minimum 8 godzin przy +20°C. Maksimum 2 dni.
Pomiędzy SikaCor® 277 a SikaCor® Elastomastic TF:
Minimum 1 dzień przy +20°C. Maksimum 1 miesiąc.
Pomiędzy 1 a 2 warstwą SikaCor® Elastomastic TF:
Minimum 1 dzień. Maksimum 3 miesiące.
Pomiędzy SikaCor® Elastomastic TF a Sikafloor®-359 N:
Minimum 1 dzień. Maksimum 3 miesiące.
Przed każdym kolejnym cyklem roboczym usunąć z powierzchni ewentualne zabrudzenia.
W przypadku przekroczenia podanego powyżej maksymalnego czasu pomiędzy ułożeniem warstw SikaCor® Elastomastic TF wykonaną wcześniej warstwę należy oczyścić strumieniowo a następnie ułożyć nową warstwę SikaCor® Elastomastic TF.

CZAS CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA

Całkowite utwardzenie po 7 dniach przy +20°C
Zasypanie tłuczniem po 3 dniach.

OPAKOWANIA

Sikafloor®-156: 20, 10 i 2,5 kg netto
SikaCor® Elastomastic TF: 20 kg netto
SikaCor® HM Primer: 30 kg netto
SikaCor® 277: 10 kg netto
Sikafloor®-359 N: 32,5 kg netto

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

2 lata od daty produkcji jeśli materiał składowany w oryginalnych, nieotwieranych, nieuszkodzonych i szczelnych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii