Twardo-elastyczna, poliuretanowa posadzka Sikafloor-3240 RAL 7040 25 kg

Twardo-elastyczna, poliuretanowa posadzka Sikafloor-3240 RAL 7040 25 kg

0,0/5

Kod produktu: 409295250099 Producent: SIKA

Sikafloor®-3240 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną, samozagładzającą żywicą poliuretanową o właściwościach twardo-elastycznych

WŁAŚCIWOŚCI
 • Giętka i twardo-elastyczna
 • Mostkująca rysy
 • Możliwość aplikacji na podłoża asfaltowe (asfalt lany)
 • Dobra odporność chemiczna i mechaniczna
 • Bezrozpuszczalnikowa, o niskiej emisji LZO
 • Możliwość wykonania powierzchni antypoślizgowej
 • Łatwa aplikacja i utrzymanie czystości
 • Ekonomiczna
 • Niewrażliwa na wilgotność
1 087,20 netto 1 337,25 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Sikafloor®-3240 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

 • Gładkie warstwy użytkowe o właściwościach mostkowania rys w posadzkach przemysłowych w obszarach produkcyjnych i magazynowych, warsztatach, itp.
 • Warstwy użytkowe z posypką o właściwościach mostkowania rys w obszarach prac mokrych (przemysł spożywczy, itp.), parkingach, rampach rozładunkowych, itp.
 • Możliwość aplikacji na podłoża asfaltowe, wewnątrz, w centrach handlowych, obszarach wystawowych i magazynach.
Baza chemiczna Poliuretan (PUR)
Wygląd / Barwa Składnik A: barwna ciecz
Składnik B: transparentna ciecz
Sikafloor®-3240 dostępny jest w szerokiej gamie kolorów.
Gęstość Składnik A: ~ 1,4 kg/dm3
Składnik B: ~ 1,3 kg/dm3
Wymieszana żywica (wypełnienie 1:0,5): ~ 1,6 kg/dm3
Wypełnienie 1:0,5 piaskiem kwarcowym F34 0,1 – 0,3 mm. Wszystkie wartości przy +23°C.
Zawartość części stałych wagowo ~100 %
Zawartość części stałych objętościowo ~100 %
Twardość Shore’a D ~ 60 (7 dni/+23°C/50 % w.w.)
Odporność na ścieranie ~ 65 mg (14 dni/+23°C/50 % w.w.)
Wytrzymałość na rozciąganie ~ 14 MPa (14 dni/+23°C/50 % w.w.)
Wydłużenie przy zerwaniu ~ 90 % (żywica/28 dni/+23°C/50 % w.w.)
Wytrzymałość na odrywanie >1,5 MPa (zniszczenie w betonie)
Odporność chemiczna Materiał odporny chemicznie na działanie wielu substancji. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche i bez substancji pogarszających przyczepność, takich jak. pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć z całego podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu, najlepiej przy użyciu odkurzacza. Próba pull-off nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa. W razie konieczności wykonać pola próbne.
Temperatura otoczenia: Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność względna powietrza: ~ 75 %
Punkt rosy: Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni posadzki.
Temperatura podłoża: Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność podłoża: Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

SYSTEMY

Proszę zapoznać się z Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla:

Sikafloor® MultiFlex PS-32 Gładka, jednobarwna, twardo-elastyczna posadzka poliuretanowa
Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV Gładka, jednobarwna, twardo-elastyczna posadzka poliuretanowa z doszczelnieniem UV
Sikafloor® MultiFlex PB-32 Jednobarwna, twardo-elastyczna posadzka poliuretanowa z posypką
Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV Jednobarwna, twardo-elastyczna posadzka poliuretanowa z posypką i doszczelnieniem UV

 

APLIKACJA

Mieszanie: Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik B. Po dodaniu całej ilości składnika A do składnika B mieszać ciągle przez 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. W trakcie mieszania składników A i B dodac piasek kwarcowy 0,1 – 0,3 mm i mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu odstawić materiał na 3 minuty przed aplikacją.
Narzędzia do mieszania: Sikafloor®-3240 należy dokładnie mieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr./min.) lub innego odpowiedniego sprzętu.

Przydatność do stosowania:

Temperatura Czas
+10°C ~ 40 minut
+20°C ~ 30 minut
+30°C ~ 20 minut

 

Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną powietrza i punkt rosy. Sikafloor®-3240 rozlać na podłoże i rozprowadzić równomiernie gracą lub pacą ząbkowaną. W przypadku wykonywania systemu samozagładzającego przewałkować w dwóch kierunkach przy użyciu wałka okolcowanego w celu odpowietrzenia i uzyskania jednolitej grubości posadzki.

Przed ponownym naniesieniem Sikafloor®-3240 odczekać:

Temperatura podłoża Minimum Maksimum
+10°C ~ 30 godzin ~ 72 godzin
+20°C ~ 24 godzin ~ 48 godzin
+30°C ~ 16 godzin ~ 36 godzin

 

Możliwość obciążenia:

Temperatura Ruch pieszy Lekkie obciążenie Pełne utwardzenie
+10°C 1 dzień 3 dni 9 dni
+20°C 12 godzin 2 dni 5 dni
+30°C 8 godzin 1 dzień 3 dni

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W celu utrzymania wyglądu posadzki po aplikacji z powierzchni Sikafloor®-3240 należy niezwłocznie usuwać wszelkie rozlania oraz należy regularnie czyścić posadzkę przy użyciu szczotek obrotowych, myjek mechanicznych, myjek wysokociśnieniowych, technik czyszczenia i odkurzania, itp, stosując odpowiednie detergenty i woski.

ZUŻYCIE

Proszę zapoznać się z Systemowymi Kartami Informacyjnymi.

OPAKOWANIA

Składnik A: 20,25 kg pojemnik
Składnik B: 4,75 kg pojemnik
Składniki A+B: 25,0 kg zestaw

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania: 12 miesięcy od daty produkcji.
Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturach pomiędzy +5°C a +30°C.

UWAGA

 • Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniu. Może to wystąpić przy stosowaniu wypełnienia z piasków kwarcowych w żywicach o jasnych odcieniach, jak np. żółty lub pomarańczowy. Przy takich kolorach efekt ten jest ograniczony, jeśli materiał stosowany jest jako warstwa wierzchnia. Zalecane jest wykonanie pól referencyjnych.
 • Pod wpływem warunków atmosferycznych i promieniowania UV możliwe są zmiany koloru posadzki. W celu zapewnienia stabilności koloru należy upewnić się czy składniki A i B pochodzą z jednej partii produkcyjnej.
 • Nie stosować Sikafloor®-3240 na podłożach nieizolowanych, w których może wystąpić znaczące ciśnienie pary wodnej.
 • Nie stosować na powierzchniach o spadku > 1 %. Świeżo ułożony Sikafloor®-3240 musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 3 dni do całkowitego utwardzenia materiału. Niezwiązany materiał reaguje z wodą (pieni się). Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, aby na świeżo ułożoną żywicę nie skapywał pot (konieczna jest odpowiednia odzież).
 • Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i/lub zmniejszenia jej trwałości.
 • W przypadku gładkiej aplikacji na powierzchniach obciążonych promieniowaniem UV należy zastosować Sikafloor®-357 N lub Sikafloor®– 305W jako warstwę doszczelniającą.
 • W pewnych warunkach, przy ogrzewaniu podłogowym lub wysokiej temperaturze otoczenia w połączeniu z wysokimi obciążeniami punktowymi może dość do powstania odcisków na powierzchni żywicy.
 • Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii