Twardo-elastyczna, powłoka poliuretanowa Sikafloor-359N RAL 7024 32,5 kg

Twardo-elastyczna, powłoka poliuretanowa Sikafloor-359N RAL 7024 32,5 kg

0,0/5

Kod produktu: 402075325099 Producent: SIKA

Sikafloor®‐359 N jest dwuskładnikową, twardo‐elastyczną, barwną, nieżółknącą, zamykającą, a także doszczelniającą powłoką poliuretanową

WŁAŚCIWOŚCI
 • Materiał twardo‐elastyczny
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna
 • Wodoszczelna
 • Dobre właściwości kryjące
 • Nie żółknie
 • Matowe zamkniecie powierzchni
 • Łatwość aplikacji
 • Możliwość uzyskania powierzchni antypoślizgowej
1 588,01 netto 1 953,25 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Sikafloor®‐359 N przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

 • Odporna na ścieranie, przenoszącą zarysowania podłoża doszczelniająca powłoka zamykającą, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, do stosowania na posadzkach przemysłowych z posypką.
 • Stosowana głównie na parkingach wielopoziomowych, rampach rozładowczych oraz w halach magazynowych.
Baza chemiczna Poliuretan
Wygląd / Barwa Żywica ‐ składnik A barwna ciecz
Utwardzacz ‐ składnik B przeźroczysta ciecz
Sikafloor®‐359 N dostępny jest w szerokiej palecie barw.
Gęstość Składnik A ~ 1,67 kg/dm3
Składnik B ~ 1,05 kg/dm3
Wymieszana żywica ~ 1,45 kg/dm3
Wszystkie wartości w temperaturze +23°C
Zawartość części stałych wagowo ~ 85%
Zawartość części stałych objętościowo ~ 85%
Twardość Shore’a D ~52 (7 dni/+23°C)
Odporność na ścieranie 160 mg (CS 10/1000/1000) (7 dni/+23°C)
Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie)
Odporność chemiczna Materiał odporny na działanie wielu substancji chemicznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Sika.

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, bez zanieczyszczeń pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć na całej powierzchni przed rozpoczęciem układania powłoki, najlepiej przy użyciu odkurzacza. Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość badaną metodą pull‐off minimum 1,5 MPa. W przypadku wątpliwości należy wykonać pola próbne.

Temperatura otoczenia: Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C
W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza: Maksimum 70%
Punkt rosy: Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki.
Temperatura podłoża: Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność podłoża: Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika® Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w
piecu.
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

APLIKACJA

Mieszanie: Przed mieszaniem, najpierw wymieszać mechanicznie składnik A. Po dodaniu całej ilości składnika B do składnika A mieszać ciągle przez 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki.
Przy dodawaniu piasku kwarcowego: Po wymieszaniu składników A i B, dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 ‐ 0,3 mm a następnie mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału.
Narzędzia do mieszania
Sikafloor®‐359 N należy mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (300 ‐ 400 obr./min.) lub innym odpowiednim sprzętem.

Proporcje mieszania: Składnik A : składnik B = 78 : 22 (wagowo)

Przydatność do stosowania:

Temperatura Czas
+10 °C ~ 40 minut
+20 °C ~ 25 minut
+30 °C ~ 15 minut

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną otoczenia i temperaturę punktu rosy. Nanieść Sikafloor®‐359 N za pomocą zacieraczki gumowej, a następnie przewałkować (krzyżowo) wałkiem o krótkim włosiu.

Możliwość obciążenia:

Temperatura Ruch pieszy Lekkie obciążenie Pełne utwardzenie
+10 °C ~ 48 godzin ~ 5 dni ~ 10 dni
+20 °C ~ 24 godzin ~ 3 dni ~ 7 dni
+30 °C ~ 16 godzin ~ 2 dni ~ 3 dni

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE

~0,7–0,9 kg/m2/na warstwę.
Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia.
W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji proszę zapoznać się z Kartami Informacyjnymi poszczególnych systemów.

OPAKOWANIA

Składnik A: 25,35 kg pojemnik
Składnik B: 7,15 kg pojemnik
Składniki A+B: 32,5 kg zestaw

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania: 12 miesięcy od daty produkcji.
Produkt musi być składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C.

UWAGA

 • Świeżo ułożony Sikafloor®‐359 N musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 5 dni do całkowitego utwardzenia materiału.
 • Zróżnicowana grubość Sikafloor®‐359 N może dać efekt różnego stopnia matowości posadzki.
 • Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć może prowadzić do uszkodzenia posadzki i/lub zmniejszenia jej trwałości oraz pojawienia się rys odbitych na powierzchni posadzki.
 • W celu zapewnienia stabilności koloru należy upewnić się Sikafloor®‐359 N na całej aplikowanej powierzchni pochodzi z jednej partii produkcyjnej.
 • Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii