Elastyczna, poliuretanowa powłoka ochronna weber.tec PU 3600 RAL 7016 30 kg

Elastyczna, poliuretanowa powłoka ochronna weber.tec PU 3600 RAL 7016 30 kg

0,0/5

Kod produktu: 103600300099 Producent: WEBER

weber.tec PU 3600 (Harz PU 3600) – dwukomponentowa, zawierająca niewielką ilość rozpuszczalnika, elastyczna żywica poliuretanowa.

WŁAŚCIWOŚCI
  • bardzo dobrze mostkuje rysy w podłożu
  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje
  • mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • nadaje się na podłoża z asfaltu
  • stosowana w systemach chodników mostowych
2 066,59 netto 2 541,90 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

weber.tec PU 3600 stosuje się do gruntowania i wykonywania warstw pośrednich (nośnych) w systemach powłok żywicznych na powierzchniach obciążonych dynamicznie i narażonych na zarysowania, na podłożach asfaltowych i betonowych.
Podstawowe obszary zastosowań to chodniki mostów, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne dla pieszych, na parkingach. Jest elementem składowym systemów chodników mostowych. Jako zamknięcie powłoki ochronnej wykonanej z tej żywicy zalecane jest stosowanie weber.tec PU KV N – barwnej, odpornej na promienie UV, akrylowo-poliuretanowej żywicy.

Baza: żywica poliuretanowa
Rozpuszczalnik: bardzo mała zawartość
Konsystencja: płynna
Kolor: grafitowy
Gestość: 1,5 g/cm3
Wytrzymałość na odrywanie: przełom w podłożu
Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 27-29 kN/mm
Sucha pozostałość: ~ 100%
Lepkość przy + 25°C: składnik A – 2000 do 3000 mPas
składnik B – 70 do 110 mPas
Twardość Shore A/D: 90/40
Zużycie: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Dokumenty odniesienia: AT/2011-01-2705
DZ 2705/01/13

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, oleju, smarów, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność. Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie. Wytrzymałość podłoża betonowego (cementowego) na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 MPa. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% (metoda CM ).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.).
Minimalny czas mieszania ok. 2 min. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.

APLIKACJA

weber.tec PU 3600 nakłada się gumowym zgarniakiem i/lub wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż.
W zależności od rodzaju podłoża, temperatury otoczenia i podłoża, cyrkulacji powietrza, przerwa czasowa do następnej operacji roboczej, tj. nakładania następnej warstwy tej samej lub innej żywicy wynosi około 24 godz. Jeżeli czas ten nie może być dotrzymany, to świeżą jeszcze powłokę gruntującą należy posypać wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,4 mm lub o uziarnieniu większym jeżeli docelowa powłoka ma być szorstka.
Po wyschnięciu warstwy nadmiar piasku należy usunąć przed dalszą obróbką. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy preparatem weber.sys 992.

Temperatura podłoża +10°C +20°C +30°C
Można wykonywać kolejne procesy po 24-36 godz. po 12-16 godz. po 6-8 godz.
Częściowe obciążenie po 2 dniach po 24 godz. po 20 godz.
Pełne obciążenie po 10 dniach po 7 dniach po 3 dniach

 

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy 10°C a 30°C.
Temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

temperatura aplikacji [0C] czas obróbki [min] przy 50 % wilgotność
+10°C 70 – 90
+20°C 35 – 45
+30°C 15 – 22

 

ZUŻYCIE

Zużycie weber.tec PU 3600: 1500 g/m2/mm.

OPAKOWANIA

pojemniki 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem (stosować środki ochrony osobistej – rękawice, okulary, fartuch).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii