Odporna chemicznie powłoka mostkująca rysy Epoxy WHG Color Lichtgrau 10 kg

Producent: REMMERS
SKU: 201425100099

Epoxy WHG Color trudnopalna, odporna chemicznie powłoka posadzkowa mostkująca rysy, a także powłoka w systemie SL Floor WHG

WŁAŚCIWOŚCI

  • Statyczne mostkowanie rys
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Trudnopalność
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego

895,40  727,97  netto

10 w magazynie

  • Odporna chemicznie powłoka posadzkowa mostkująca rysy
  • Powłoka w systemie SL Floor WHG

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B
Gęstość (20 °C) 1,72 g/cm³ 1,05 g/cm³
Lepkość (25 °C) 4300 mPa s 480 mPa s

 

W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na zginanie ca. 17 N/mm² *
Wytrzymałość na ściskanie ca. 45 N/mm² *
Shore D po 28 dniach 59

*Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ŻYWICZNE STOSOWANE W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, SYSTEMY POSADZEK ANTYELEKTROSTATYCZNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm². Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące, szpachlówki drapane lub zaprawy epoksydowe Remmers. Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów. Podczas prac w ramach ujętych w Ogólnym Dopuszczeniu Budowlanym podłoże musi spełniać jego wymagania. Należy także zastosować wymienione w nim produkty systemowe.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

APLIKACJA

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C. Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Narzędzia / czyszczenie
Paca zębata, rakla zębata, wałek kolczasty (metalowy) ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, odpowiedni mieszalnik. Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

OPAKOWANIE

pojemnik blaszany 10 kg, 25 kg