Żywica zamykająca i powłoka ochronna weber.tec PU KV N RAL 7040 30 kg

Żywica zamykająca i powłoka ochronna weber.tec PU KV N RAL 7040 30 kg

0,0/5

Kod produktu: 101347300099 Producent: WEBER

Akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca i powłoka ochronna

weber.tec PU KV N (Harz PU KV N) jest zawierającą rozpuszczalnik, barwną, 2-komponentową żywicą reaktywną na bazie akrylo-poliuretanu o właściwościach tiksotropowych.

WŁAŚCIWOŚCI
  • doskonała przyczepność do powłok żywicznych
  • odporna na ścieranie, czynniki atmosferyczne i sole odladzajace
  • odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • błyszcząco-matowa powierzchnia
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
4 098,78 netto 5 041,50 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Wykonywanie powłok zamykających (lakierowania) na antypoślizgowych i gładkich posadzkach i powłokach z żywic epoksydowych i poliuretanowych.
Zamknięcie powierzchni wykonanych na szorstko zwiększa ich odporność na ścieranie. Taki sposób wykonania wierzchniej warstwy posadzki stosowany jest w miejscach gdzie wymagana jest odpowiednia antyposlizgowość (szorstkość) posadzki, np. w halach przemysłowych, magazynach, pomieszczeniach mokrych, a także na powierzchniach parkingów piętrowych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych, ścieżek rowerowych. Żywica może być stosowana także na powierzchniach metalowych i starych powłokach żywicznych. Z uwagi na skład oraz wysoką zawartość barwników doskonale kryje powierzchnie i nie ulega przebarwieniom w wyniku działania słońca i promieni UV.

Baza: akrylo-poliuretan
Rozpuszczalnik: ok. 30 %
Konsystencja: płynna
Kolor: – standardowe – RAL 7023 i RAL 7032,
– inne – RAL 3009
Wytrzymałość na odrywanie: przełom w podłożu
Gęstość: 1,3 g/cm3
Sucha pozostałość: > 65%
Lepkość przy + 25°C: – składnik A – 500 do 900 mPas
– składnik B – 200 do 400 mPas
Dokumenty odniesienia: AT/2011-01-2705
DZ 2705/01/13

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH, SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Ewentualne powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp.
Podłoże musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoże nie powinna przekraczać 4% (metoda CM). W przypadku stosowania żywicy weber.tec PU KV N na powierzchniach innych niż świeżo wykonywane szorstkie powłoki żywiczne, należy dobrać odpowiednie grunty. Powierzchnie asfaltowe i metalowe wymagają gruntu weber.tec PU 3600, powierzchnie betonowe, również lekko wilgotne, weber.tec EP 10.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji (proporcja mieszania składników (wagowo): 5:1, proporcja mieszania składników (objętościowo) 4:1. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min).
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Czas mieszania ok. 5 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.

APLIKACJA

weber.tec PU KV N nakładać wałkiem futrzanym z krótkim włosiem dociskając go mocno do podłoża. Dla uzyskania pełnej odporności i trwałości naniesiona powłoka musi być absolutnie wolna od porów. Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym.
Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +10°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.
Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. Należy zapewnić pokrywanie powierzchni podłoża żywicą z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie należy się liczyć ze znikomymi, ale jednak widocznymi odcieniami w barwie.
Beton pod posadzki i powłoki, których składnikiem jest weber. tec PU KV N powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 25 N/mm2 i wytrzymałością powierzchni na odrywanie wynoszącą przynajmniej 1,5 N/mm2 oraz zawartością wilgoci poniżej 4% wagowo.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Warunki aplikacji:
Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy 10°C a 30°C.
czas obróbki w temp.:
+10°C: ok. 70 minut,
+20°C: ok. 40 minut,
+ 30°C ok. 20 minut
W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.
Czas wiązania:

Temperatura podłoża + 10°C + 20°C + 30°C
Można wchodzić (wykonywać kolejne procesy) po 24-36 godz. po 12-16 godz. po 6-8 godz.
Częściowe obciążenie po 2 dniach po 24 godz. po 20 godz.
Pełne obciążenie po 10 dniach po 7 dniach po 3 dniach

 

ZUŻYCIE

Zużycie zalezy od rodzaju podłoża:
200-250 g/m2 – na gładkim podłożu,
300-800 g/m2 – w zależności od uziarnienia posypki kwarcowej.

OPAKOWANIA

pojemniki (składnik A+B) 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Rozpuszczalnik znajdujący się w komponentach produktu jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii