Alifatyczna wysokoelastyczna płynna membrana poliuretanowa Hyperdesmo-A610 Biały 15 kg

Producent: ALCHIMICA
SKU: 961104150099

HYPERDESMO®-A610 w pełni alifatyczna, jednoskładnikowa, płynna membrana poliuretanowa. Po utwardzeniu tworzy wysokoelastyczna, nieżółknącą pod wpływem UV, odporną na tarcie powłokę hydroizolacyjną
HYPERDESMO®-A610 jest produktem jednoskładnikowym, o dobrym profilu lepkości a także szerokim zakresie temperatur. Po aplikacji w jednej warstwie przy rekomendowanym zużyciu tworzy wolną od pęcherzykowania, jednolitą membranę hydroizolacyjną

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt zachowuje stabilny kolor nawet po zapigmentowaniu na ciemne barwy. Zachowuje wysokie parametry refleksyjności promieni słonecznych gdy zostanie zastosowany w kolorze białym

  • Doskonała odporność na warunki pogodowe i UV, nieżółknąca (w pełni alifatyczna)
  • Niska lepkość
  • Doskonała odporność mechaniczna, wysoka elastyczność, odporność na rozciąganie i darcie
  • Silnie hydrofobowa
  • Doskonała odporność chemiczna, w tym odporność na hydrolizę

 

Produkt został opracowany na potrzeby inwestycji wymagających stabilnego koloru powłoki aplikowanej w jednej warstwie. Aplikacja membrany w jednej warstwie skutkuje szybszą realizacją projektu i pozwala zminimalizować błędy związane z siłą związania międzywarstw.

 

DANE TECHNICZNE

Lepkość (BROOKFIELD) 4000-6000 cP
Gęstość @ 20 oC 1,3-1,4 gr/cm3
Twardość Shore A 80
Wytrzymałość na rozciąganie 9 N/mm2
Wydłużenie > 600 %
Odporność termiczna (100 days @ 80 oC) zdany
QUV test odporności termicznej zdany (2000 godz.)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH, RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH, POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Użyj mieszadła wolnoobrotowego (300 obr/min). Do przeprowadzenia aplikacji natryskiem dodaj SOLVENT-01 10% wg wagi.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Wyczyść narzędzia i wyposażenie papierowymi ręcznikami, a następnie użyj SOLVENT-01. Wałki i pędzle nie nadają się do ponownego użycia z poliuretanem.

ZUŻYCIE

1,5 – 2 kg/m2 w zależności od porowatości podłoża

OPAKOWANIA

Puszka 15 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Okres przechowywania minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25oC. Po otwarciu należy zużyć bez zbędnej zwłoki.

UWAGI

Produkt zawiera lotne łatwopalne rozpuszczalniki. Aplikację należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym miejscu, w strefie dla niepalących, z dala od otwartego ognia. W przestrzeniach zamkniętych należy stosować wentylatory i maski z filtrem węglowym. Należy pamiętać, że rozpuszczalniki są cięższe od powietrza i będą unosić się przy podłodze.