Jednoskładnikowa płynna transparentna membrana hydroizolacyjna Hyperdesmo-T 1 L

Producent: ALCHIMICA
SKU: 9601050100

HYPERDESMO®-T jest jednoskładnikową płynną transparentną membraną hydroizolacyjną, która ulega wiązaniu pod wpływem wilgoci w atmosferze. Po związaniu tworzy wysokoplastyczną powłokę hydrofobową cechującą się wysoką trwałością jak również odpornością na UV. Jest alifatyczna, nie ulega żadnym zmianom pod wpływem słońca

WŁAŚCIWOŚCI

 • Łatwa aplikacja wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym
 • Doskonała odporność pogodowa oraz UV
 • Doskonała odporność termiczna, membrana nigdy nie mięknie. Maksymalna temperatura eksploatacyjna 80 oC, max temperatura szokowa 200 oC
 • Odporność na mróz – film zachowuje elastyczność w temperaturze -40 oC
 • Doskonałe właściwości mechaniczne
 • Wysoka odporność chemiczna (detergenty, chemia domowa)
 • Paroprzepuszczalność, wilgoć nie kumuluje się pod powłoką membrany
 • Mostkowanie pęknięć
 • W razie uszkodzenia łatwa punktowa naprawa
 • Produkt stosowany również do tworzenia dywanów kamiennych i piaskowych, idealnych do aplikacji na balkony, tarasy i ciągi komunikacyjne
 • Doskonała przyczepność nawet do glazury i innych podobnych powierzchni

Transparentna hydroizolacja i ochrona:

 • płytek ceramicznych,
 • naturalnego kamienia,
 • drewna,
 • werand i balkonów,
 • tarasów,
 • zadaszeń poliwęglanowych itp.

Wiązanie dywanów piaskowych/kamiennych.
Produkt stosowany również do uszczelniania betonu i murarki.

 

DANE TECHNICZNE

W formie płynnej (przed aplikacją) 80% ciał stałych w ksylenie

Lepkość (Brookfield) 1,000 cP
Masa właściwa 1,0 gr/cm3
Zawartość ciał stałych 80 %
Temp. wrzenia 42 oC
Suchopyłość @ 25oC & 55% RH 6 godz.
Czas nałożenia kolejnej warstwy 6-24 godz.

W postaci związanej (po aplikacji):

Temperatura użytkowa -40 do +80 oC
Max. temperatura szokowa 200 oC
Twardość Shore D 40
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu w temp 23 oC 350 kg/cm2
(35 N/mm2)
Wydłużenie @ 23 oC (rozciągnięcie) > 350 %
Paroprzepuszczalność 0,8 gr/m2×h
Test przyspieszonego starzenia QUV Zaliczony
(3,000 godzin)
Odporność termiczna (100 dni @ 80 °C) Zaliczony

Odporność chemiczna (hydroliza):

Potassium Hydroxide, 8% 10 dni @ 50 oC Bez zmian
Sodium Hypochlorite, 5% 10 dni Bez zmian
Absorpcja wody < 1.4%

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt zaprojektowany do aplikacji na:
Płytki ceramiczne, szkło, beton, cementowe pokrycia dachowe, drewno, skorodowany metal, galwanizowana stal, poliwęglan.
Aby uzyskać informację o aplikacji na inne powierzchnie skontaktuj się z doradcą.
Standardowe wymogi dla podłoża betonowego:
• Twardość: R28 = 15 Mpa.
• Wilgotność: W < 10%.
• Temperatura: 5-35 oC.
• Wilgotność względna: < 85%.

Jeśli możliwe, wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową. Usuń wszelkie tłuste zanieczyszczenia jak olej, wosk itp. Usuń wszelkie niezwiązane z podłożem elementy mogące zakłócić przyleganie membrany.
Dokonaj aplikacji dostosowanego do rodzaju podłoża gruntu zgodnie z kartą techniczną produktu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem HYPERDESMO®-T starannie wymieszaj produkt przy zastosowaniu wolnoobrotowej mieszarki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

HYPERDESMO®-T tworzy wrażenie produktu barwionego, szczególnie gdy jest przechowywany w dużych pojemnikach. Jednakże produkt jest całkowicie transparentny.

Aplikacja wałkiem w jednej, dwóch lub trzech (w zależności od kąta nachylenia powierzchni) warstwach przy minimalnym całkowitym zużyciu 0,8-1,0 kg/m2

Na zagruntowaną powierzchnię rozlej HYPERDESMO®-T i rozprowadź wałkiem. Aplikacja drugiej warstwy po upływie 6 godzin, nie później niż po upływie 24 godzin. W przypadku przekroczenia tego czasu, powierzchnia musi zostać ponownie aktywowana chemicznie gruntem przed aplikacją kolejnej warstwy.
Kamienny dywan
Oczyść kamienie/kruszywo z brudu i pyłu. Osuszone kamienie bardzo dokładnie wymieszaj z dodatkiem 4-5% (wg wagi) żywicy HYPERDESMO®-T. Czas pracy z żywicą wynosi 60 min. w temp. 23oC. Po zmieszaniu kamienie uzyskają połysk. Rozprowadź kamienie stosując np. gumową raklę. Zalecana grubość kamiennego dywanu wynosi 2,5 krotność granulacji stosowanego kamienia (15mm przy granulacji 4-6mm). Przed przystąpieniem do aplikacji właściwej, wykonaj test na polu próbnym.

Wyczyść narzędzia i inne wyposażenie przy użyciu papierowymi ręcznikami, a następnie rozpuszczalnikiem. Wałki nie będą się nadawały do ponownego użycia

ZUŻYCIE

minimalne całkowite zużycie 0,8-1,0 kg/m2

OPAKOWANIA

Pojemnik 1 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Okres przechowywania minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 oC. Po otwarciu należy zużyć bez zbędnej zwłoki.

UWAGI

Produkt zawiera lotne łatwopalne rozpuszczalniki. Aplikację należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym miejscu, w strefie dla niepalących, z dala od otwartego ognia. W przestrzeniach zamkniętych należy stosować wentylatory i maski z filtrem węglowym. Należy pamiętać, że opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i będą unosić się przy podłodze.

Produkty podobne