Płynna elastyczna membrana hydroizolacyjna Mariseal 250 (weber.dry PUR seal) 25 kg grey

Producent: WEBER
SKU: 100106250099

Mariseal 250 (weber.dry PUR seal) to jednoskładnikowa, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna. Służy do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych

Opakowania 6kg, 25kg

WŁAŚCIWOŚCI

Mariseal 250 – jest podstawowym elementem systemu weber.dry balkon.

Mariseal 250 – to obecnie najczęsciej stosowane rozwiązanie jako hydroizolacja balkonu lub hydroizolacja tarasu.

Mariseal 250 – podstawowe właściwości:

 • Wysoka elastyczność, mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporność powłoki na przebicie przez korzenie na dachach zielonych
 • Zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90ºC

 

1 073,25  872,56  netto

4 w magazynie

Mariseal 250 stosowany jest jako hydroizolacja:

 • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
 • balkonów i tarasów (w tym poddanych dużemu natężeniu ruchu pieszego)
 • podpłytkowa – możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowy)
 • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
 •  płyt parkingowych wewnętrznych i zewnętrznych

Produkt stosowany jest również jako:

 • uszczelnienie i ochrona natryskowych izolacji pianowych na bazie poliuretanu
 • uszczelnienie i ochrona konstrukcji betonowych i żelbetowych

 

DANE TECHNICZNE

Baza poliuretan
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor standardowy – jasnoszary – zbliżony do RAL 7035
na zamówienie: biały RAL 9010
inne kolory: na zapytanie
Gęstość mieszaniny 1,39 g/cm³
Wydłużenie przy zerwaniu > 900 %
Wytrzymałość na rozciąganie > 4 N/mm²
Przepuszczalność pary wodnej > 25 gr/m²/dzień
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24h
Wytrzymałość na odrywanie > 2 MPa
Zdolność mostkowania rys do 2mm
Twrdość (skala Shore’a A) 65
Odporność na przecięcie korzeniami roslin odporny
Reakcja na ogień klasa E
Odpornośc na opad atmosferyczny po 4 godzinach

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno niezwiązanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM). Przed aplikacją membrany uszczelniającej Mariseal 250 na powierzchniach chłonnych i niechłonnych należy zastosować systemowy grunt Mariseal Aqua Primer. W zależności od rodzaju podłoża dopuszcza się stosowania także innych preparatów gruntujących takich jak: weber.tec EP 10, weber.tec EP 15, weber.tec Ergodur i weber.tec EP 47. Przed zastosowaniem wybranego preparatu gruntującego należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać. Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Membranę hydroizolacyjną Mariseal 250 wylać na zagruntowaną powierzchnię i rozprowadzić wałkiem futrzanym z krótkim włosiem bądź aplikować za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomendnowane przy dużych powierzchniach). Po 12-18 godzinach (nie później niż 48h) należy nanieść drugą warstwę produktu Mariseal 250. W miejscach narażonych na mechaniczne zniszczenie albo przy uszczelnieniu detali (styk ściany z powierzchnią poziomą, wpusty dachowe itp.) zastosować tkaninę zbrojącą weber.dry fabric. Należy zatopić w świeżo naniesionej warstwie Mariseal 250 odpowiednio przycięty kawałek weber.dry fabric i nałożyć kolejną warstwę Mariseal 250. Przy dużych i intensywnie eksploatowanych powierzchniach, jak również na podłożach z pap asfaltowych i bitumicznych powłokę Mariseal 250 wzmocnić całopowierzchniowo tkaniną zbrojącą weber.dry fabric. Pasy tkaniny technicznej powinny zachodzić na siebie w szerokości od 5 do 10 cm. Nie nakładać Mariseal 250 grubiej niż 0,6 mm na jedną warstwę, w rozwiązaniach bez warstwy zbrojącej weber.dry fabric. Na powierzchniach wymagających podwyższonej odporności bądź tam gdzie jest to wymagane – zastosować trzecią warstwę produktu. Powłoka wykonana z Mariseal 250 jest śliska gdy jest mokra. Dla uzyskania antypoślizgowej powierzchni trzeba ją odpowiednio wykończyć poprzez przesypanie piaskiem kwarcowym odpowiedniej granulacji i zamknięcie powłoką zamykającą wykonaną z Mariseal 250 albo systemową warstwą wierzchnią. Zapewnić pokrywanie powierzchni podłoża żywicą z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie należy się liczyć ze znikomymi, ale jednak widocznymi odcieniami w barwie. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992. Warstwa wierzchnia (Maritrans MD) Powłoka Mariseal 250 jest odporna na promieniowanie UV, natomiast może wystąpić nieznaczne jej odbarwienie bądź kredowanie. Takie zmiany powierzchniowe nie mają wpływu na jej właściwości i parametry. Dla zapewnienia stabilnego koloru i uniknięcia efektu kredowania nałożyć jedną bądź dwie warstwy powłoki zamykającej Mariseal 400 na membranę hydroizolacyjną Mariseal 250. Nałożenie Mariseal 400 jest szczególnie zalecane dla zastosowania finalnego ciemnego koloru (np. czerwony, zielony). Jeśli wymagane jest uzyskanie powierzchni o bardzo dużej odporności na ścieranie (np. publiczne ciągi komunikacyjne, parkingi zewnętrzne, garaże itp.) zalecamy nałożenie dwóch warstw Maritrans MD. Szczegóły dotyczące powłok zamykających znajdą Państwo w kartach technicznych produktów.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Warunki aplikacji:
Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i powietrza 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 12h
Częściowe obciążenie 24h
Pełne obciążenie 7 dni

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:
1,4 – 1,8 kg/m² – na gładkim podłożu w dwóch warstwach
2,0 – 2,5 kg/m² – w dwóch albo trzech warstwach z użyciem tkaniny zbrojącej weber.dry fabric. Potwierdzona badaniami trwałość powłoki przez 10 lat przy zużyciu 2,4 kg/m² i grubości warstwy 1,6 mm (ETA – Europejska Aprobata Techniczna)
4,1 kg/m² – w trzech warstwach z użyciem tkaniny zbrojącej weber. dry fabric. Potwierdzona badaniami trwałość powłoki przez 25 lat przy grubości warstwy 2,9 mm (ETA – Europejska Aprobata Techniczna)

OPAKOWANIA

pojemniki 25 kg
pojemnik 6 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.