Elastyczna powłoka zamykająca Mariseal 400 5kg light grey

SKU: 100103050099

Mariseal 400 (weber.dry PUR coat) to jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna powłoka nawierzchniowa, odporna na promieniowanie UV do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego. Stosowana jako warstwa ochronna konstrukcji budowlanych, a także membran hydroizolacyjnych PUR System. Oparta jest na bazie poliuretanu alifatycznego, dzięki czemu wykonana warstwa wierzchnia ma dużą odporność na ścieranie i na czynniki zewnętrzne – w tym promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki gwarantuje niezmienność koloru pod wpływem promieniowania UV (szczególnie zalecane przy ciemnych kolorach), jak również brak efektu kredowania.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
 • Zwiększa odporność na zużycie znajdującej się pod spodem membrany wodoodpornej.
 • Zapewnia wysoki współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (kolor biały), wpływając na izolacyjność cieplną.
 • Odporny na promieniowanie UV i stabilny kolor.
 • Daje błyszczącą i łatwą do czyszczenia powierzchnię.
 • Brak efektu kredowania.
 • Odporność na wodę zalegającą, wysokie temperatury oraz mróz.
 • Utrzymuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatury od -40oC do +90oC.
 • Po powierzchni wodoszczelnej można chodzić (lekki ruch).

 

Mariseal 400 stosowany jest jako warstwa wierzchnia na:

 • dachach (nieużytkowych i poddanych ruchowi pieszemu)
 • balkonach i tarasach
 • chodnikach i ścieżkach dla pieszych (małe natężenie ruchu)
 • powłokach żywicznych
 • natryskowych izolacjach pianowych na bazie poliuretanu
 • konstrukcjach betonowych i żelbetowych

 

DANE TECHNICZNE

Baza poliuretan alifatyczny
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor jasnoszary RAL 7035
Gęstość mieszaniny 1,15 g/cm³
Wydłużenie przy zerwaniu 289 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3,72 N/mm²
Wodoszczelność brak przecieku
Efekt kredowania po przyśpieszonym
procesie starzenia (2000h)
brak efektu kredowania
Wytrzymałość na odrywanie od weber.
dry PUR seal
> 2 N/mm²
Twardość (Skala Shore’a A) 65
Odporność na promieniowanie UV – przyśpieszony proces starzenia brak uszkodzeń i zmian koloru powłoki

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM).

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża: Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.
Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

Wskazówki wykonawcze: Warstwa wierzchnia
Mariseal 400 aplikować na przygotowane podłoże bądź na związaną membranę hydroizolacyjną np. Mariseal 250 za pomocą wałka futrzanego z krótkim włosiem albo za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy dużych powierzchniach) w jednej albo dwóch warstwach. Po 3-6 godzinach (nie później niż 36h) nanosić drugą warstwę produktu Mariseal 400.
Powłoka wykonana na gładko z weber.dry PUR coat jest śliska gdy jest mokra. Dla uzyskania antypoślizgowej powierzchni należy ją aplikować na powierzchnię wcześniej uszrostnioną np. piaskiem kwarcowym odpowiedniej granulacji.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy +5°C a +35°C. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i
powietrza
20°C
Wykonywanie kolejnych prac
Częściowe obciążenie 12 h
Pełne obciążenie 7 dni

 

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:
od 120 g/m² do 250 g/m² – w jednej albo dwóch warstwach.

OPAKOWANIA

pojemniki 5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

UWAGA

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty podobne