Grunt na bazie żywicy Mariseal Aqua Primer (weber.prim EP 2K) 4 kg

Producent: WEBER
SKU: 100100040099

Mariseal Aqua Primer (weber.prim EP 2K) jest transparentną, dwuskładnikową, wodorozcieńczalną żywicą gruntującą. Używany jako uniwersalny grunt w żywicznych systemach: posadzkowych, hydroizolacyjnych i uszczelniających na chłonnych i niechłonnych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwa aplikacja (wałkiem albo szczotką)
 • doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
 • eliminuje efekt pylenia podłoża
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

 

452,60  367,97  netto

7 w magazynie

Mariseal Aqua Primer jest głównie przeznaczony do gruntowania powierzchni, na które ma być nałożony system płynnych, poliuretanowych membran hydroizolacyjnych. Żywicę można również wykorzystywać do gruntowania powierzchni pod uszczelniacze do dylatacji, poliuretanowe i epoksydowe systemy posadzkowe na chłonnych i niechłonnych podłożach. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz
Podłoża chłonne:

 • betonowe
 • zaprawy cementowe
 •  tynki cementowe

Podłoża niechłonne:

 • beton zacierany mechanicznie
 • metale (różne)
 • asfalt
 • papa bitumiczna
 • płytki ceramiczne
 • szkło
 • stare powłoki na bazie akrylu itp

 

DANE TECHNICZNE

Skład Żywica epoksydowa + utwardzacz. Na bazie wody
Barwa transparentny
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz) w stosunku wagowym 3 : 1
Przyczepność do aluminium >2 N/mm²
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24h
Wytrzymałość na odrywanie od aluminium > 2 N/mm²
Wytrzymałość na odrywanie od betonu > 1,5 N/mm²
Twardość (Skala Shore’a A) > 95
Czas otwarty produktu 45 – 50 minut w temperaturze 20°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Dokładne przygotowanie powierzchni ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania optymalnego wykończenia i trwałości.
Powierzchnia powinna być czysta i w dobrym stanie, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na przyczepność podkładu.
Maksymalna zawartość wilgoci nie może przekraczać 7%. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 MPa, wytrzymałość wiązania kohezyjnego co najmniej 1,5 MPa. Stare powłoki, zabrudzenia, zatłuszczenia, oleje, substancje organiczne i pył powinny zostać usunięte przez szlifowanie. Nierówności podłoża powinny zostać wygładzone. Wszelkie luźne fragmenty powierzchni i pył po szlifowaniu należy dokładnie usunąć.

APLIKACJA

Mieszanie
Składnik A i składnik B MARISEAL AQUA-PRIMER powinny być mieszane za pomocą mieszadła mechanicznego o małej prędkości, zgodnie z wymaganym proporcjami, przez około 3–5 min.
UWAGA: Mieszanie składników powinno zostać wykonane bardzo dokładnie, szczególnie na ściankach i dnie wiaderka, aż do uzyskania pełnej homogeniczności mieszaniny.
Następnie rozcieńczyć mieszaninę za pomocą 15–25% czystej wody w celu wyregulowania lepkości.

Nakładanie podkładu
W celu uzyskania najlepszych rezultatów: temperatura podczas nakładania i utwardzania powinna wynosić od 5oC do 35oC. Niska temperatura spowalnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza utwardzanie. Wysoka wilgotność może mieć wpływ na wykończenie końcowe.
Nakładać MARISEAL® AQUA-PRIMER (rozcieńczony czystą wodą) za pomocą wałka lub pędzla aż do pokrycia całej powierzchni.
Po około 6–12 godzin (nie później niż po 24 godzinach) i kiedy podkład jest nadal lekko lepiący, nałożyć powłokę poliuretanową.
ZALECENIA: Jeśli powierzchnia jest bardzo porowate, zastosować dwie warstwy MARISEAL® AQUA PRIMER.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +35°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.

Dalsza obróbka po: 6 – 12 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża zużycie Mariseal Aqua Primer wynosi od 100 do 200 g/m² w jednej albo dwóch warstwach.

OPAKOWANIA

pojemniki – Składnik (A + B) o wadze 4kg (3kg + 1kg) i 20kg (15kg +5 kg)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Mariseal Aqua Primer w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować przez 12 miesięcy w suchym pomieszczeniu (temperatura przechowywania od +5°C do +30°C). Chronić przed mrozem.

Produkty podobne