Elastyczna powłoka zamykająca Maritrans MD (weber.dry PUR coat) transparent 5kg

Producent: WEBER
SKU: 100105050099

Maritrans MD (weber.dry PUR coat) to jednoskładnikowa, poliuretanowa, transparentna płynna, wysoce elastyczna powłoka nawierzchniowa. Stosowana jako warstwa ochronna konstrukcji budowlanych jak również membran hydroizolacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
 • Wysoka elastyczność
 • Niezwykle wydajny – pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
 • Powłoka wodoszczelna
 • Zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporność na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania – gwarancja stabilności koloru
 • Odporność na kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90ºC

 

835,70  679,43  netto

3 w magazynie

Maritrans MD stosowany jest jako warstwa wierzchnia na:

 • dachach (nieużytkowych i poddanych ruchowi pieszemu)
 • balkonach i tarasach
 • chodnikach i ścieżkach dla pieszych (małe natężenie ruchu)
 • powłokach żywicznych
 • natryskowych izolacjach pianowych na bazie poliuretanu
 • konstrukcjach betonowych i żelbetowych

 

DANE TECHNICZNE

Baza poliuretan alifatyczny
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor transparentny
Gęstość mieszaniny 1,15 g/cm³
Wydłużenie przy zerwaniu 289 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3,72 N/mm²
Wodoszczelność brak przecieku
Efekt kredowania po przyśpieszonym
procesie starzenia (2000h)
brak efektu kredowania
Wytrzymałość na odrywanie od weber.
dry PUR seal
> 2 N/mm²
Twardość (Skala Shore’a A) 65
Odporność na promieniowanie UV – przyśpieszony proces starzenia brak uszkodzeń i zmian koloru powłoki

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM).

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża: Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.
Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

Wskazówki wykonawcze: Warstwa wierzchnia
Maritrans MD aplikować na przygotowane podłoże bądź na związaną membranę hydroizolacyjną np. Mariseal-250 za pomocą wałka futrzanego z krótkim włosiem albo za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy dużych powierzchniach) w jednej albo dwóch warstwach. Po 3-6 godzinach (nie później niż 36h) nanosić drugą warstwę produktu Maritrans MD.
Powłoka wykonana na gładko z Maritrans MD jest śliska gdy jest mokra. Dla uzyskania antypoślizgowej powierzchni należy ją aplikować na powierzchnię wcześniej uszorstnioną np. piaskiem kwarcowym odpowiedniej granulacji.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy +5°C a +35°C. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i
powietrza
20°C
Wykonywanie kolejnych prac
Częściowe obciążenie 12 h
Pełne obciążenie 7 dni

 

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:
od 120 g/m² do 250 g/m² – w jednej albo dwóch warstwach.

OPAKOWANIA

pojemniki 5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

UWAGA

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty podobne