Klej montażowy Sikaflex-118 Extreme Grab 290 ml

Producent: SIKA
SKU: 4014620100

Sikaflex-118 Extreme Grab jest jednoskładnikowym klejem montażowym o bardzo wysokiej przyczepności początkowej przeznaczonym do klejenia do większości typowych podłoży budowlanych. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

 • Bardzo wysoka przyczepność początkowa
 • Możliwość przyklejania ciężkich elementów bez tymczasowego mocowania
 • Dobra urabialność
 • Bardzo niska emisja
 • Klej – materiał uszczelniający oznakowany znakiem CE

Sikaflex®-118 Extreme Grab przeznaczony jest do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów, jak: kamienie, cegły, parapety, progi, lustra, drewniane listwy, ciężkie profile, itp.
Sikaflex®-118 Extreme Grab przeznaczony jest do klejenia betonu, zaprawy, kamieni naturalnych, klinkieru, elementów włókno-cementowych, ceramiki, drewna i metali, szkła.

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Polimer zakończony silanem
Twardość Shore’a A ~50 (po 28 dniach)
Barwa Biała, szara betonowa, czarna
Gęstość ~1,40 kg/dm3
Wytrzymałość na rozciąganie ~2,2 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu ~350 %
Odporność na propagację rozdarcia ~10,0 N/mm
Temperatura użytkowania Minimum -40°C / Maksimum +80°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: AKCESORIA ELEWACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. W celu uzyskania optymalnej przyczepności a także w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, przy dużych obciążeniach połączeń konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub aktywacji:
Podłoża nieporowate
Aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal ocynkowana, metale pokryte powłokami proszkowymi lub płytki szkliwione, lekko uszorstnić powierzchnię drobnoziarnistym padem ściernym. Oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym czystą ściereczką. Przed aplikacją kleju należy odczekać do odparowania środka, co najmniej 15 minut (maksimum 6 godzin). Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowocynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki. Po odparowaniu (minimum 15 minut) nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksimum 8 godzin). PCW należy oczyścić i zagruntować materiałem Sika®Primer-215 za pomocą pędzla i odczekać do odparowania minimum 15 minut (maksimum 8 godzin).
Podłoża porowate
Beton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować za pomocą pędzla materiałem Sika® Primer-3 N. Przed aplikacją kleju należy odczekać do odparowania środka, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).
Uwaga: materiały gruntujące tylko poprawiają przyczepność, nie zastępują prawidłowego oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

APLIKACJA

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przygotować kartusz, umieścić w pistolecie i dopasować dyszę. Nanieść Sikaflex®-118 Extreme Grab w postaci trójkątnych ścieżek, pasów lub kropli w odstępach kilku centymetrów. Docisnąć łączone elementy do momentu rozpoczęcia naskórkowania. Nieprawidłowo ustawiony element można łatwo odkleić i skorygować jego położenie w ciągu kilku pierwszych minut po aplikacji. W razie konieczności w początkowej fazie wiązania kleju, można użyć taśmy, klinów lub podpór aby utrzymać klejone elementy w odpowiedniej pozycji. Świeże, niezwiązane pozostałości kleju należy jak najszybciej usunąć z powierzchni. Końcowa wytrzymałość zostanie osiągnięta po całkowitym utwardzeniu Sikaflex®-118 Extreme Grab, tj. po upływie od 24 do 48 godzin w temperturze +23 °C, w zależności o warunków otoczenia i grubości warstwy kleju.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.

OPAKOWANIA

Kartusze 290 ml, 12 kartuszy w pudełku

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w odpowiednich warunkach, w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +25 °C.

UWAGA

 • Najlepszą urabialność uzyskuje się gdy klej ma temperaturę +20 °C.
 • Nie jest zalecane stosowanie Sikaflex®-118 Extreme Grab przy dużych zmianach temperatury (przemieszczenia podczas utwardzania kleju).
 • Przed klejeniem należy wykonać próby przyczepności i wytrzymałości powłok.
 • Sikaflex®-118 Extreme Grab może być pokrywany większością standardowych wodorozcieńczalnych systemów powłokowych. Należy jednak najpierw sprawdzić kompatybilność farby i kleju, przeprowadzając wstępne próby. Najlepsze efekty malowania uzyskuje się, gdy maluje się w pełni utwardzony klej.
  Uwaga: nieelastyczne systemy malarskie mogą osłabiać elastyczność kleju i prowadzić do pękania warstwy farby.
 • Lekkie odbarwienie jest możliwe w wyniku narażenia na wysokie temperatury, obciążenia chemiczne i/lub promieniowanie UV (zwłaszcza przy białym kolorze kleju). Zmiana barwy nie ma wpływu na właściwości techniczne i trwałość materiału.
 • Zawsze stosować Sikaflex®-118 Extreme Grab w połączeniu z mechanicznymi mocowaniami do aplikacji ciężkich przedmiotów w pozycji sufitowej.
 • W przypadku bardzo ciężkich przedmiotów należy zastosować tymczasowe mocowanie, do czasu pełnego utwardzenia Sikaflex®-118 Extreme Grab.
 • Nie jest zalecanie klejenie całopowierzchniowe, ponieważ wewnętrzna część warstwy klejącej może nigdy nie zostać utwardzona.
 • Przed zastosowaniem Sikaflex®-118 Extreme Grab na naturalnym kamieniu prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.
 • Nie stosować Sikaflex®-118 Extreme Grab na podłożach bitumicznych, z kauczuku naturalnego, EPDM i innych podłożach mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki, które mogą degradować klej.
 • Nie stosować Sikaflex®-118 Extreme Grab na polietylenie (PE), polipropylenie (PP), politetrafluoroetylenie (PTFE / Teflon) oraz niektórych plastyfikowanych materiałach syntetycznych (należy przeprowadzić próby wstępne lub skontaktować się z przedstawicielem Sika).
  Nie stosować do klejenia szkła, jeśli linia klejenia jest narażona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
 • Nie stosować Sikaflex®-118 Extreme Grab do klejenia konstrukcyjnego.
 • Nie narażać nieutwardzonego Sikaflex®-118 Extreme Grab na kontakt z produktami zawierającymi alkohol, ponieważ może to wpływać na utwardzanie produktu.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.