Poliuretanowy klej do styropianu weber PPU-2 12×750 ml

Producent: WEBER
SKU: 100245010099

Niskoprężny, jednokomponentowy klej poliuretanowy weber PPU-2 w wersji z aplikatorem pistoletowym. Przeznaczony do mocowania białych i grafitowych płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków metodą ETICS jak również płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków, piwnic itp.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Niskoprężny
 • Wydajny
 • Doskonała przyczepność do styropianu i do podłoży mineralnych (beton, cegła, tynki)
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych (mas KMB, pap zgrzewalnych)
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży drewnianych, drewnopodobnych, metali, tynków organicznych
 • Szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem (wstępne utwardzenie po 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach)
 • Stosowany w szerokim zakresie temperatur
 • Łatwa aplikacja
 • Mocowanie płyt styropianowych w systemach ociepleń metodą ETICS
 • Mocowanie płyt styropianowych w obrębie ścianek fundamentowych
 • Wypełnianie szczelin między płytami termoizolacji
 • Mocowanie elementów dekoracyjnych ze styropianu, PVC, drewna
 • Mocowanie i uszczelnianie parapetów

 

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy (podłoża) od -5°C do +30°C
Temperatura puszki +20°C
Czas korekty ok. 6 minut (przy: +23°C / RH 50%)
Wstępne wiązanie (możliwość kołkowania) ok. 2 godziny
Czas pełnego utwardzenia 24 h
Wydajność opakowania (fundament) ok. 12 m²
Wydajność opakowania (ETICS) ok. 8 m²

Wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza
Data ważności i numer partii: na spodzie opakowania

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: AKCESORIA ELEWACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Rekomendujemy umycie podłoża wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka czyszczącego weber PC241. W przypadku niskich temperatur należy usunąć z podłoża szron.

APLIKACJA

Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (+ 20°C) – puszkę można ogrzać do temperatury pokojowej np. poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok.30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Przykręcić pistolet do puszki, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki „do góry dnem”.
Pianę dozuje się poprzez naciśnięcie spustu pistoletu. Strumień piany reguluje się poprzez ustawienie iglicy lub nacisk na spust pistoletu. Jeżeli przerwa w pracy jest dłuższa niż 15 minut, pistolet należy przed kolejnym użyciem przeczyścić używając czyścik weber PU cleaner.

Mocowanie płyt styropianowych w systemach ETICS
Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krawędzi ok 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Po nałożeniu kleju należy odczekać ok. 3 minut (temp. 20°C) lub 7 minut (temp. -5°C), a następnie przyłożyć do ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Korekta płyt jest możliwa do 6 minut od przyłożenia do ściany. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki (szlifowanie i kołkowanie). Szczeliny i złącza pomiędzy klejonymi płytami wypełnić klejem weber PPU-2 lub pianką weber PPU-1. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyścić środkiem do czyszczenia weber PU cleaner. Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz silnego nasłonecznienia. Płyty izolacyjne muszą być dodatkowo mocowane przy pomocy łączników mechanicznych.
Mocowanie termoizolacji do fundamentów
Podłoże bitumiczne musi być wysezonowane, dobrze związane, wilgoć odparowana z całej grubości powłoki. Płyty izolacyjne hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować np. papierem ściernym. Klej nakładamy na płytę 4 pionowymi warkoczami o średnicy ok. 3 cm w równych odstępach co 20-30 cm pomiędzy pasami, pozostawić 3 cm odstępu od krawędzi płyty. Po nałożeniu kleju należy odczekać ok. 3 minut (temp. 20°C) lub 7 minut (temp. -5°C), a następnie przyłożyć do ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Korekta płyt jest możliwa do 6 minut od przyłożenia do ściany. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki . Szczeliny i złącza pomiędzy klejonymi płytami wypełnić klejem weber PPU-2 lub pianką weber PPU-1.W narożnikach zastosować dodatkowo podpory do momentu związania kleju ok. 10-15 minut. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyścić środkiem do czyszczenia weber PU cleaner.
Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz silnego nasłonecznienia. Nie stosować produktu w przypadku ciągłego narażenia na wodę np. przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej lub wysokiego stanu wód gruntowych.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Aplikacja pianki może być prowadzona w szerokim zakresie temperatur powietrza i podłoża od – 5°C do +30°C. Powierzchnie robocze chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Wysoka wilgotność powietrza i podłoża przyspiesza wiązanie pianki. Pianka nie ma przyczepności do teflonu, poliamidu, polietylenu i uszczelniaczy silikonowych. Po zakończeniu prac należy przeczyścić pistolet aplikacyjny czyścikiem do pian weber PU cleaner.

OPAKOWANIA

Kartusz 750 ml. W kartonie zbiorczym znajduje się 12 kartuszy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w pozycji pionowej, zaworami do góry. Przechowywać i stosować przed upływem daty ważności podanej na spodzie opakowania. Temperatura przechowywania: +5°C do +35°C – zalecana temperatura pokojowa. Chronić przed źródłem ciepła i zapłonu, nie wystawiać na działanie temperatury wyższej od +50°C.

UWAGA

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Zawartość/pojemnik usuwać do/zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Stosowanie tego produktu może wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub inne dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu skórnego z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Stosować rękawice ochronne zgodne z EN 374, odzież ochronną zgodną z EN 13034, ochronę oczu zgodną z EN 167, ochronę twarzy zgodną z EN 166.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.