Zaprawa do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych weber ZK552 szary 1050 kg

Producent: WEBER
SKU: 103552250099

1 paleta = 1050 kg

WŁAŚCIWOŚCI

  • Z dodatkiem trasu, który redukuje powstawanie wykwitów i przebarwień
  • Odporna na wodę, mróz i czynniki atmosferyczne
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Paroprzepuszczalna

Zaprawa weber ZK552 służy do murowania:
• murowanie cegieł o niewielkiej i średniej nasiąkliwości (2% – 8%)
• ścian elewacyjnych, ogrodzeń, kominów wykonanych z cegieł klinkierowych, cegieł i bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych
• elewacyjnych płytek klinkierowych, kamiennych i ręcznie formowanych, o grubości 1,5-2,0 cm
• ścian wewnętrznych, kominków, łuków, sklepień wykonanych z cegieł klinkierowych, cegieł i bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych
• murowania elementów na pustą spoinę lub z jednoczesnym wypełnieniem spoin.
Przed zastosowaniem zaprawy do murowania elementów z materiałów nasiąkliwych, należy wykonać próbę czy zaprawa nie powoduje przebarwień.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 2,75 – 3,25 litra / 25 kg
Czas dojrzewania [min] 10
Czas gotowości do użycia (temp.ok 20ºC) [h] 2
Minimalna grubość warstwy [mm] 10
Maksymalna grubość warstwy [mm] 15
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] ≥ 5
Absorbcja wody [kg/m2*min0,5] ≤ 0,09
Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji
Zużycie ok. 35 kg/m² dla ściany o grubości ½ cegły z cegieł pełnych 25x12x6,5 cm przy spoinie 10 mm

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże oraz murowane elementy muszą być suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie-pył i kurz, resztki zapraw i klejów, tłuszcze, oleje, bitumy. Unikać zabrudzenia powierzchni muru, a ewentualne zabrudzenia usuwać od razu miękką szczotką nie stosować wody. Przestrzegać zasad wykonywania robót z cegieł klinkierowych i elewacyjnych, w szczególności wykonać hydroizolację poziomą, oddzielającą mur od fundamentu lub innego podłoża. Zaplanować i wymierzyć układ wiązania cegieł.

APLIKACJA

Do 2,75 l czystej wody wsypać opakowanie-25kg suchej zaprawy murarskiej weber ZK552. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 3-4 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić na około 10 minut. Sprawdzić konsystencję zaprawy i w razie potrzeby dodać maksymalnie 0,5 l wody. Dla zapewnienia powtarzalności koloru spoiny, kolejne porcje zaprawy mieszać z wodą w takiej samej proporcji. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

Bezpośrednio po wymieszaniu, zaprawę murarską weber ZK552 nanosić kielnią i lekko dociskać murowane elementy. W trakcie murowania mieszać zaprawę bez dodawania kolejnych porcji wody. Przestrzegać tradycyjnych zasad technologii murowania. Przy murowaniu na pełne spoiny, po lekkim stwardnieniu zaprawy, należy wyrównać spoinę za pomocą gumowego węża lub tzw. fugówki. Unikać zabrudzeń powierzchni licowej muru, a ewentualne zabrudzenia usuwać miękką, suchą szczotką. Nie używać wody! Zastosowanie do
czyszczenia wody może skutkować powstaniem wykwitów wapiennych lub przebarwień na powierzchni zaprawy i cegieł.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna być wyższa niż +10ºC. W okresie 7 dni od murowania, należy chronić powierzchnię muru przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem, rosą, przeciągami oraz gwałtownymi spadkami temperatury. Środki do impregnacji murów można zastosować nie wcześniej niż miesiąc od zakończenia spoinowania.

ZUŻYCIE

• ok. 35 kg/m² dla ściany o grubości 1/2 cegły, z cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 10 mm
• wydajność: 14 – 16 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

W zależności od proporcji mieszania, sposobu wykonania oraz panujących warunków atmosferycznych, uzyskany kolor zaprawy, może odbiegać od koloru we wzorniku. Z powodu różnego składu surowcowego, zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony. producent gwarantuje jakość wyrobu, a nie jego skuteczne zastosowanie. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcą Technicznym Weber. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.