Keramzyt Budowlany M big-bag 2 m3

Producent: LECA
SKU: 101259020099

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne. Powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C

WŁAŚCIWOŚCI

  • średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4-10 mm,
  • do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz,
  • do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 3-9 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

1 472,58  1 197,22  netto

Brak w magazynie

  • lekkie betony
  • wypełnienia o grubości 3-9 cm w środowisku wilgotnym

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z: EN 13055-1
Atest PZH: HK/B/0118/01/2016
Frakcja: 4-10 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 272-368 kg/m3 (średnio ok. 320 kg/m3)
Odporność na miażdżenie: 1,07 N/mm2
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK*
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)
CE 04
EN 13055-1
0770-CPR-2370-02-14

* Dla kruszywa suchego

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LECA KERAMZYT

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

APLIKACJA

Lekkie betony
Wykonując lekki beton należy najpierw keramzyt zamoczyć w połowie ilości wody zarobowej i dopiero po ok. 5-10 minutach dodać cement i pozostałą ilość wody. Keramzytobeton należy pielęgnować tak jak inne betony mając na uwadze to, że keramzytobetony wysychają szybciej stąd konieczne jest częstsze polewanie betonu wodą.
Przykładowe receptury lekkich betonów można znaleźć na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Ważna informacja
Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

• big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 665 kg)
• kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi o ładowności do 65 m3
Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 m-cy. Dłuższy okres przechowywania big–bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. Keramzyt luzem należy składować na płaskim terenie zabezpieczając go przed możliwością przemieszczania przez spływające wody opadowe.

UWAGA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby.