Keramzyt Izolacyjny M big-bag 2 m3

Producent: LECA
SKU: 101257020099

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne. Powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C

WŁAŚCIWOŚCI

  • produkowany z naturalnego surowca
  • lekki, termoizolacyjny
  • niepalny
  • mrozoodporny

1 477,04  1 200,85  netto

Brak w magazynie

  • izolacje i wyrównanie posadzek, stropów, stropodachów o grubości zasypek 3-9 cm
  • lekkie betony

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z: PN-EN 14063-1* i PN-EN 13055-1
Atest PZH: HK/B/0118/01/2016
Frakcja: 4-10 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 272-368 kg/m3 (średnio ok. 320 kg/m3)
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK
Wilgotność: < 4%
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)
CE 06
EN 14063-1
04
EN 13055-1
0770-CPR-2370-02-14

* Keramzyt do izolacji

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LECA KERAMZYT

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

APLIKACJA

Izolacje stropów
Leca® KERAMZYT izolacyjny S w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach.
Na oczyszczone podłoże należy wysypać keramzyt o grubości 0-6 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki ręcznej (płyta 50×50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne warstwy posadzki. Na stropie betonowym w zależności od konstrukcji warstwa keramzytu może nie gwarantować wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy posadzkach drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed ułożeniem szlichty należy ułożyć folię.

Lekkie betony
Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Ważna informacja
Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

• big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 665 kg)
Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

UWAGA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby.