Piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101288250099

Wysuszony w piecu, oczyszczony materiał z twardego kwarcu

WŁAŚCIWOŚCI

  • o określonej krzywej przesiewu
  • o uziarnieniu: 0,1-0,5 mm

42,75  34,76  netto

24 w magazynie

Do nadawania szorstkości posadzkom przemysłowym i powłokom z żywic epoksydowych i poliuretanowych, do wykonywania szpachli z żywic syntetycznych (jako wypełniacz dodawany do żywicy).

 

DANE TECHNICZNE

uziarnienie: 0,1-0,5 mm

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POSYPKI – PIASEK, “CHIPSY”

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przy nadawaniu szorstkości posadzkom podłoże (warstwa żywicy) musi być niezwiązana (świeżo nałożona)

APLIKACJA

Produkt jest gotowy do zastosowania.

Świeżo nałożoną warstwę żywicy posypać w równomierny sposób. Przy wykonywaniu szpachli żywicznej dodać do wymieszanej, jednorodnej masy i starannie wymieszać. Stosować zgodnie z karta techniczną żywicy, z którą jest stosowany.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Zgodnie z karta techniczną żywicy, z którą jest stosowany.

ZUŻYCIE

Zależy od zastosowania, patrz karta techniczna żywicy, z którą stosowany jest produkt.

OPAKOWANIA

worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie.

UWAGA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania posadzek i powłok.

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Produkty podobne