Preparat do zwalczania grzybów i pleśni Izohan Grzybostop 5 L

Producent: IZOHAN
SKU: 710027050099

Preparat do zwalczania grzybów pleśniowych a także grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoka skuteczność zwalczania grzybów pleśniowych i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych
  • głęboka penetracja w głąb materiałów budowlanych takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
  • łatwość i szybkość w stosowaniu (prace odgrzybieniowe można wykonywać samodzielne)
  • nie jest wymagane użycie żadnego specjalistycznego sprzętu
  • preparat nakłada się za pomocą natrysku lub pędzla

IZOHAN grzybostop stosowany jest do:

  • odgrzybiania powierzchni mineralnych materiałów budowlanych (np. tynki cementowo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegła)
  • niszczenia grzybów podstawczaków należących do klasy Basidiomycetes oraz pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride

 

DANE TECHNICZNE

Skład: wodny roztwór biocydu
Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonium 0,5g /100g – C, Xn
Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne: propan-2-ol – ok. 0,4 g/100g – F, Xi
Dawki skuteczne produktu: grzyby podstawczaki – 394 g/m2,
pleśń – 410 g/m2
Odstęp pomiędzy aplikacjami: 24 godziny
Konsystencja: ciekła

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Ściany słabo zawilgocone i porażone pleśniami:
Powierzchnię ścian oczyścić zdrapując nalot pleśni i grzybów na mokro szczotką. Poczekać do wyschnięcia. Ścianę odkurzyć z pyłu. Tak przygotowaną powierzchnię spryskać preparatem IZOHAN grzybostop. Po 24 godzinach operację powtórzyć. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zarażeniem grzybami i pleśnią należy powierzchnię przesmarować preparatem zabezpieczającym IZOHAN grzybochron.
Łącznie środek grzybobójczy powinien być stosowany trzykrotnie (tzw. tyndalizacja – trzykrotne powtórzenie w odstępach 24 godzinnych). Po odgrzybieniu powierzchnie należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.

Ściany mocno zawilgocone i porażone pleśniami:
Skuć zawilgocone tynki przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyścić powierzchnię ściany szczotką metalową. Tak przygotowaną ścianę pozostawić do wyschnięcia, pamiętając o zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schnięcie można przyspieszyć strumieniem ciepłego powietrza. Przeschniętą powierzchnię należy odkurzyć szczotką lub odkurzaczem. Następnie powierzchnię należy spryskać warstwą preparatu IZOHAN grzybostop i odczekać do wyschnięcia. Po przeschnięciu czynność należy powtórzyć (patrz opis wyżej). Po całkowitym wyschnięciu preparatu, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zakażeniem grzybami i pleśnią należy zabezpieczyć preparatem IZOHAN grzybochron. Po zastosowaniu preparatu powierzchnie należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną ścienną.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura stosowania i przechowywania: od +5oC do+25oC

ZUŻYCIE

ok. 0,1 l/m2 przy jednokrotnej aplikacji

OPAKOWANIA

pojemnik 5 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w temperaturze od +5oC do +25oC.
Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy.

UWAGI

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania należy nosić ubrania, rękawice i okulary ochronne. Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przy stosowaniu preparatu nie należy jeść, pić ani palić papierosów. Pomieszczenia, w których był stosowany, należy intensywnie wietrzyć. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Pierwsza pomoc:

Nigdy nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub ma drgawki. W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska. Skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Zatrucie inhalacyjne: Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc lekarską. Zatrucie doustne: Przepłukać usta. Podać 0,5 l wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka. Skażenie oczu: Usunąć szkła kontaktowe. Skażone oczy delikatnie oczyścić mechanicznie. Następnie oczy należy obficie i długo przemywać tylko zimną wodą, starając się wywijać powieki. Wpuścić 1-2 krople oleju rycynowego dla złagodzenia bólu. Oczy osłonić gazą. Zapewnić konsultację lekarza okulisty. Skażenie skóry: Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę, przemyć dużą ilością wody, a następnie wodą z łagodnym mydłem. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry.