MatbauProduktyNaprawa, wzmacnianie i ochrona konstrukcji żelbetowych

Naprawa, wzmacnianie i ochrona konstrukcji żelbetowych

Konstrukcje żelbetowe w większości przypadków są elementami decydującymi o nośności całej budowli. Ze względu na ich różnorodność mają bardzo szerokie zastosowanie np. budynki mieszkalne i obiekty biurowe, obiekty mostowe, obiekty oczyszczalni ścieków, budowle w obiektach związanych z sektorem energetycznym itp. W każdym przypadku występuje inne zagrożenia mające wpływ na ich uszkodzenia, co powoduje trwałość konstrukcji, a w konsekwencji utratę nośności.

rozwiń zwiń

Bardzo dużo obiektów jest projektowanych i wykonanych kilkadziesiąt lat temu. Obowiązywały wtedy inne normy w zakresie projektowania i dopuszczalnych obciążeń, które w wielu przypadkach znacząco się różniły od obowiązujących obecnie standardów.

Dlatego bardzo ważnym jest stałe monitorowanie i stosowne do potrzeb przeprowadzanie remontów konstrukcji. Wiele obiektów, dotyczy to głównie starych konstrukcji mostowych, ze względu na znacznie zwiększony ruch kołowy, nie nadaje się już do dalszych napraw. W takich przypadkach konieczne jest podjęcie decyzji o ich rozbiórce.

Czym są spowodowane uszkodzenia konstrukcji żelbetowych ?

W zależności od rodzaju budowli i występujących obciążeń powodów uszkodzeń konstrukcji może być kilka, a w wielu przypadkach występują one wspólnie, powodując znacznie większe zagrożenie.

Uszkodzenia konstrukcji mogą być spowodowane następującymi obciążeniami:

  • Mechaniczne – wywołane ruchem kołowym i sposobem przekazywania tych obciążeń na podłoże lub uderzeniami
  • Chemiczne – np. w oczyszczalniach ścieków i zakładach chemicznych
  • Termiczne – związane ze zmianami temperatury

Karbonatyzacja – jako jedna z głównych przyczyn uszkodzeń konstrukcji żelbetowych ?

Beton z racji swej zasadowości (wartość współczynnika PH = 14) stanowi warstwę ochronną stali zbrojeniowej przed korozją.

W wyniku szkodliwego wpływu wody, dwutlenku węgla oraz soli odczyn alkaliczny ulega obniżeniu. W ślad za postępującą karbonatyzacją naturalna powłoka ochronna stali zbrojeniowej ulega zanikowi, co prowadzi do powstawania uszkodzeń widocznych gołym okiem. Poprzez zwiększenie się objętości korodującej stali zbrojeniowej (pęcznienie), na skutek korozji następuje uszkodzenie jej betonowej otuliny.

Jak zapobiegać uszkodzeniom konstrukcji żelbetowych ?

W przypadku nowobudowanych obiektów należy uwzględnić rodzaj konstrukcji i zaplanować mogące występować obciążenia. Pod tym kątem konieczne jest opracowanie odpowiedniej receptury betonu oraz dobór powłok ochronnych.

Przy renowacji konstrukcji żelbetowych wymagane jest opracowanie dokładnej diagnozy przyczyn powstałych uszkodzeń. Obok oceny optycznej należy określić przyczepność powierzchni betonowej, jej zdolność do pochłaniania wody, otulinę stali zbrojeniowej i głębokość karbonatyzacji. Na podstawie tych danych należy dobrać odpowiedni system naprawczy i sposób zabezpieczenia naprawianej konstrukcji.

Jak przeprowadzić skuteczną renowację konstrukcji żelbetowych ?

W przypadku renowacji istniejących obiektów najważniejszym elementem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, od którego będzie zależała jakość i trwałość przeprowadzonych prac remontowych.

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych powierzchnię betonową należy przygotować poprzez usunięcie zabrudzeń i słabo związanych starych powłok oraz piaszczących lub kruszących się warstw betonu.

Następnie całą powierzchnię poddajemy mechanicznej (piaskowanie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie), termicznej lub hydraulicznej obróbce wstępnej, która powinna doprowadzić do odkrycia nośnego podłoża posiadającego wytrzymałość na odrywanie wynoszącą co najmniej 1,5 N/mm2. Odsłonięte, zardzewiałe zbrojenie należy odsłonić do granicy korozji, a następnie rdzę usunąć poprzez piaskowanie.

Odpowiednio przygotowane podłoże i zastosowanie sprawdzonych systemowych materiałów naprawczych – systemy PCC – dają gwarancje wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji obiektu.


Polecane produkty


Zaprawa naprawcza PCC I weber.rep 752 (Cerinol ES 4) 25 kg .
Zaprawa naprawcza PCC I weber.rep 752 (Cerinol ES 4) 25 kg

weber.rep 752 (Cerinol ES 4) jest jednokomponentową, hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia zaprawą cementową PCCI o uziarnieniu do 4 mm. Zaprawa przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni betonowych poddanych obciążeniom dynamicznym, w tym również obciążeniom ruchem kołowym o grubości warstwy od 10 do maksymalnie 40 mm

30 w magazynie

67,48 netto 83,00 zł
Zaprawa naprawcza Stauber PCC RM 25 kg .
Zaprawa naprawcza Stauber PCC RM 25 kg

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny Zaprawa PCC/SPCC do wypełniania ubytków 5 ÷ 40 mm powierzchni betonowych STAUBER PCC RM jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2,0 mm. Dodatki ulepszające a także wewnętrzne zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Ekspansywna, samorozlewna, szybkowiążąca zaprawa do podlewek SikaGrout-4 R 25 kg .
Ekspansywna, samorozlewna, szybkowiążąca zaprawa do podlewek SikaGrout-4 R 25 kg

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm do podlewek, zakotwień i napraw betonu

20 w magazynie

48,24 netto 59,33 zł
Uniwersalna tiksotropowa zaprawa naprawcza Mapegrout 430 25 kg .
Uniwersalna tiksotropowa zaprawa naprawcza Mapegrout 430 25 kg

Mapegrout 430 jest gotową do użycia suchą zaprawą, składająca się ze spoiwa cementowego, drobnoziarnistego selekcjonowanego wypełniacza, specjalnych dodatków modyfikujących oraz syntetycznych włókien do nakładania ręcznego i mechanicznego, zarówno na powierzchniach poziomych a także pionowych, w warstwie o grubości od 5 do 35 mm

40 w magazynie

42,48 netto 52,25 zł