Systemy żywic epoksydowych i poliuretanowych pozwalają na optymalne dobranie typu materiału w zależności od wymogów formalnoprawnych, wymagań inwestora, obciążeń użytkowych i parametrów wbudowywanego materiału.

Szeroka gama produktów znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach np. balkony i tarasy, baseny, posadzki przemysłowe, garaże, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkujące żywność (mleczarnie, browary, rzeźnie), laboratoria, szpitale, obiekty telekomunikacyjne, lotniska, ścieżki rowerowe.

Przy wyborze systemu powlekania żywicami należy uwzględnić następujące czynniki wpływające na jakość powłoki:

 • Obciążenia mechaniczne – uderzenia, ściskanie lub ścieranie
 • Obciążenia chemiczne – np. oleje, tłuszcze, kwasy, ługi
 • Szczelność wobec cieczy – obciążenie cieczami używanymi lub powstałymi w wyniku procesów produkcyjnych np. w mleczarniach, browarach, rzeźniach oraz w zbiornikach oczyszczalni ścieków
 • Zdolność do czyszczenia – zanieczyszczenia przez ciecze i substancje stałe
 • Odporność na ślizganie – zredukowana chropowatość i stabilność chodzenia
 • Dekoracyjny wygląd
Czytaj więcej

Systemy żywic epoksydowych i poliuretanowych najczęściej wykorzystywane są do:

 • Impregnacji i wzmacniania podłoża
 • Gruntowania podłoża
 • Wykonywania posadzek typu powłokowego – grubość powłoki żywicznej 0,5 – 1,0 mm
 • Wykonywania posadzek typu wylewanego – grubość powłoki 1,0 – 5,0 mm
 • Wykonywania powłok chemoodpornych
 • Wykonywania uszczelnień chemoodpornych
 • Lakierowania
 • Wykonywania powłok dekoracyjnych
 • Wykonywania dylatacji
 • Napraw uszkodzonych podłoży betonowych
 • Wykonywania faset
 • Zastosowań specjalistycznych – posadzki antystatyczne

Powłoki z żywic epoksydowych są odporne na agresywne media, zarówno kwaśne jak i alkaliczne, roztwory kwasów nieorganicznych i organicznych, roztwory soli nieorganicznych i wodorotlenków oraz na materiały pędne. Są odporne na ścieranie, uderzenia i zarysowania.

Powłoki z żywic poliuretanowych są odporne na obciążenia rozcieńczonymi kwasami i zasadami, materiałami pędnymi i smarami, olejami, tłuszczami oraz aromatycznymi węglowodorami i estrami. W mniejszym stopniu są odporne na stężone zasady, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, oraz na ketony. Odznaczają się elastycznością przy wysokich parametrach wytrzymałościowych. Dodatkowo są odporne na promieniowanie UV.

Przy doborze odpowiedniej technologii pod kątem obciążeń chemicznych zawsze trzeba znać zarówno rodzaj jak i stężenie występujących agresywnych substancji.

Wyświetlanie 1–12 z 112 wyników