Izolacja na tarasy i balkony Izohan Eko 2K 40 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710033400099

Dwuskładnikowa hydroizolacja hybrydowa o zdolności mostkowania rys w bardzo niskiej temperaturze a także odporna na działanie wody chlorowanej. Łączy w sobie właściwości mineralnych wyrobów nieprzepuszczających wody oraz grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych polimerami

Opakowania 16kg 40kg

WŁAŚCIWOŚCI

 • jest bardzo elastyczna, mostkująca pęknięcia w bardzo niskiej temperaturze (dla -20oC rysy 2,59 ± 0,2 mm)
 • o bardzo dobrej przyczepności do podłoża (2,6 ± 0,3 N/mm2 po starzeniu termicznym)
 • odporna na działanie wody pod ciśnieniem 70 m słupa wody
 • odporna na działanie ścieków bytowych i wody basenowej
 • wysoka odporność na nacisk (odporność na przebicie statyczne po działaniu obciążenia : 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg brak przecieku przy działaniu wody pod ciśnieniem 0,5 MPa)
 • może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz, na powierzchnie pionowe i poziome
 • umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji (ma niski opór dyfuzyjny pary wodnej)
 • jest odporna na chemiczne roztwory agresywne
 • nie zawiera rozpuszczalników
 • nie zawiera chlorków (nie powoduje korozji stali)
 • jest odporna na promieniowanie UV
 • jest odporna na benzynę i oleje
 • przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonów chlorkowych
 • hamuje proces karbonatyzacji betonu

 

IZOHAN EKO 2K stosowana jest do:

 • izolacji tarasów i balkonów (może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi)
 • uszczelniania budowli na zewnątrz i wewnątrz, w starym i nowym budownictwie
 • uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi
 • uszczelniania pływalni (odporna na wodę basenową)
 • przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz wnikaniu jonów chlorkowych
 • uszczelniania zbiorników z nieczystościami (odporna na działanie ścieków bytowych)
 • uszczelniania zbiorników wody użytkowej
 • uszczelnianie zbiorników na gnojowicę
 • uszczelniania wysypisk śmieci
 • uszczelniania pomieszczeń myjni samochodowych

 

DANE TECHNICZNE

Skład: wodna dyspersja tworzyw sztucznych (komponent A);
modyfikowana mieszanka cementowa (komponent B)
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 4 godziny
Czas zachowania właściwości roboczych: max. 60 min.
Proporcje mieszania: 5 (skł. B) : 3 (skł. A) wagowo
Przyczepność: początkowa: 1,0 ± 0,2 N/mm2
po oddziaływaniu wody: 0,7 ± 0,1 N/mm2
po starzeniu termicznym: 2,6 ± 0,3 N/mm2
po cyklach zamrażania i odmrażania: 0,6 ± 0,2 N/mm2
po oddziaływaniu wody wapiennej: 0,8 ± 0,2 N/mm2
po oddziaływaniu wody chlorowanej: 0,8 ± 0,2 N/mm2
Siła zrywająca przy rozciąganiu: ok. 112 N
Zdolność do mostkowania pęknięć: w warunkach znormalizowanych: 4 ± 0,1 mm
w temp. -5oC: 3,75 ± 0,15 mm
w temp. -20oC: 2,59 ± 0,2 mm
Przepuszczalność pary wodnej: 5,8 m
Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,7 MPa
Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych: 2,67∙10-13
Odporność chemiczna, odporna na: roztwór o pH ~5; 0,1% roztworu fenolu; roztwór wodny o zawartości jonów NH4+ ~60mg/l; roztwór wodny o zawartości jonów SO42- ~3000 mg/l; wodę basenową
Przesiąkliwość oleju napędowego w warunkach podciągania kapilarnego: brak przesiąkania
Przesiąkliwość benzyny w warunkach podciągania kapilarnego: brak przesiąkania
Możliwe obciążenie powierzchni już po około: deszczem: 12 godz.
ruchem pieszych: 1 dniu
zasypanie wykopu: 3 dniach od położenia ostatniej warstwy
wodą pod ciśnieniem: 3 dniach

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, ale lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek oraz wszystkich materiałów zmniejszających przyczepność. Odpowiednie podłoża to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowowapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz dobrze wyspoinowane mury. Ewentualne ubytki wyrównać systemowymi zaprawami z serii RENOBUD R. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona IZOHAN taśma uszczelniająca lub wykonana faseta (wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm z zaprawy IZOHAN renobud R-103.
Bezpośrednio przed aplikacją należy przygotowane podłoże mineralne lekko zwilżyć, trzeba przy tym unikać stojącej wody. Podłoża o normalnej chłonności, niepylące nie wymagają gruntowania. Silnie chłonne podłoża oraz te zawierające gips wymagają zagruntowania preparatem IZOHAN grunt uniwersalny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOHAN EKO 2K dostarczana jest w dwóch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu należy komponent proszkowy wsypać do komponentu płynnego i mieszać wolno mieszadłem tak długo, aż powstanie jednorodna homogeniczna masa (ok. 2 min). Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 min. materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża można, w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji związanej z rodzajem aplikacji, dodać do 3% wody (przed mieszaniem!).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy zużyć w czasie 1 godz. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany. IZOHAN EKO 2K można nanosić za pomocą pędzla, szpachli lub urządzenia natryskowego. Pierwszą cienką warstwę nanosi się w celu zamknięcia porów w podłożu pędzlem, wcierając w podłoże. Po naniesieniu należy odczekać ok. 3-4 godz., aby warstwa wyschła. Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachować odstęp czasu wynoszący 4 godz.
W jednej aplikacji roboczej nie aplikować warstwy grubszej niż 2 mm (zalecane 1 mm). Po upływie ok. 24 godz. na wyschniętą folię można przyklejać okładziny ceramiczne na kleje mineralne oznaczone C2. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach. Z tego względu we wszystkich narożnikach powinna być wtopiona IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120.
Do aplikacji natryskowej używać pompy np. WAGNER HC950, ciśnienie 200 Bar, dysza 0,039”.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

IZOHAN EKO 2K w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalna w wodzie i wrażliwa na działanie mrozu. Podczas wiązania miejsca izolowane należy chronić przed opadami przez ok. 12 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania: od +8°C do +30°C

ZUŻYCIE

ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm: zużycie 3,0 kg/m2
izolacja przeciwwodna (woda nie wywierająca ciśnienia), zalecana grubość warstwy 2,5 mm: zużycie 3,75 kg/m2
izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana grubość warstwy 3 mm: zużycie 4,5 kg/m2

OPAKOWANIA

zestaw 40 kg (worek 25 kg + płyn 15 kg)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy.

UWAGI

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania.
Związany materiał jest trudny do usunięcia, zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.
Występujące zróżnicowanie koloru lub ewentualne przebarwienia na powierzchni powłoki mają związek ze zróżnicowana wilgotnością powietrza i podłoża oraz z różną grubością powłoki. Nie świadczy to o wadzie produktu i nie ma wpływu na jakość wykonanej warstwy.