Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Izohan Szczelny Taras 20 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710029200099

Izohan Szczelny Taras – Hydraulicznie wiążąca, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca do izolacji tarasów, balkonów a także posadzek

Opakowania 20kg 32kg

WŁAŚCIWOŚCI

  • idealna pod okładzinę ceramiczną
  • można aplikować na wilgotne podłoża
  • szybka możliwość oklejania okładziną ceramiczną
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • elastyczna, mostkująca pęknięcia
  • odporna na promieniowanie UV
  • do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome, wewnątrz i na zewnątrz

 

IZOHAN szczelny taras stosowany jest do:

  • izolacji tarasów i balkonów (może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi)
  • izolacji posadzek

 

DANE TECHNICZNE

Skład: wodna dyspersja tworzyw sztucznych (komponent A);
modyfikowana mieszanka cementowa (komponent B)
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 4 godziny
Czas zachowania właściwości roboczych: max. 60 min.
Proporcje mieszania: 3 (skł. B) : 1 (skł. A) wagowo
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania: od +8°C do +30°C
Przyczepność: początkowa: ≥ 0,5 N/mm2
po oddziaływaniu wody: ≥ 0,5 N/mm2
po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm2
po cyklach zamrażania i odmrażania: ≥ 0,5 N/mm2
po oddziaływaniu wody wapiennej: ≥ 0,5 N/mm2
po oddziaływaniu wody chlorowanej: ≥ 0,5 N/mm2
Zdolność do mostkowania pęknięć: w warunkach znormalizowanych: ≥ 0,75 mm
w temp. -5oC: ≥ 0,75 mm
w temp. -20oC: ≥ 0,75 mm
Przesiąkliwość oleju napędowego w warunkach podciągania kapilarnego: brak przesiąkania
Przesiąkliwość benzyny w warunkach podciągania kapilarnego: brak przesiąkania
Możliwe obciążenie powierzchni już po około: deszczem: 12 godz.
ruchem pieszych: 24 godz.
przyklejanie okładziny ceramicznej: 24 godz.

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, ale lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek oraz wszystkich materiałów zmniejszających przyczepność.
Odpowiednie podłoża to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz dobrze wyspoinowane mury. Ewentualne ubytki wyrównać systemowymi zaprawami z serii RENOBUD R. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona IZOHAN taśma uszczelniająca lub wykonana faseta (wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm z zaprawy IZOHAN renobud R-103.
Bezpośrednio przed aplikacją należy przygotowane podłoże mineralne lekko zwilżyć, trzeba przy tym unikać stojącej wody. Podłoża o normalnej chłonności, niepylące nie wymagają gruntowania. Silnie chłonne podłoża oraz te zawierające gips wymagają zagruntowania preparatem IZOHAN grunt uniwersalny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOHAN szczelny taras dostarczany jest w dwóch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu należy komponent proszkowy wsypać do komponentu płynnego i mieszać wolno mieszadłem tak długo, aż powstanie jednorodna homogeniczna masa. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 min. materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża można, w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji związanej z rodzajem aplikacji, dodać do 3% wody (przed mieszaniem!). Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy zużyć w czasie 1 godz. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

IZOHAN szczelny taras można nanosić za pomocą pędzla, szpachli lub urządzenia natryskowego. Pierwszą cienką warstwę nanosi się w celu zamknięcia porów w podłożu – koniecznie pędzlem, wcierając w podłoże. Po naniesieniu należy odczekać ok. 3-4 godz., aby warstwa wyschła. Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachować odstęp czasu wynoszący 4 godz. W jednej aplikacji roboczej nie aplikować warstwy grubszej niż 2 mm (optymalnie 1 mm). Zalecana łączna grubość warstwy – 2 mm. Po upływie ok. 24 godz. na wyschniętą powłokę można przyklejać okładziny ceramiczne na kleje oznaczone C2.
Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach. Z tego względu we wszystkich narożnikach powinna być wtopiona IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120.
Do aplikacji natryskowej używać pompy np. WAGNER HC950, ciśnienie 200 Bar, dysza 0,039”.

IZOHAN szczelny taras w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalna w wodzie i wrażliwa na działanie mrozu. Podczas wiązania miejsca izolowane należy chronić przed opadami przez ok. 12 godz.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania powinna wynosić od +8°C do +30°C

ZUŻYCIE

ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIA

zestaw 20 kg ( worek 15 kg + płyn 5 kg)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy.

UWAGI

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania.
Związany materiał jest trudny do usunięcia, zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.
Występujące zróżnicowanie koloru lub ewentualne przebarwienia na powierzchni powłoki mają związek ze zróżnicowana wilgotnością powietrza i podłoża oraz z różną grubością powłoki. Nie świadczy to o wadzie produktu i nie ma wpływu na jakość wykonanej warstwy.