Fuga mineralna elastyczna Ultracolor Plus N.112 tytan 2 kg

Producent: MAPEI
SKU: 8041120200

Szybkowiążąca i szybkoschnąca, modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoka hydrofobowość oraz efekt perlenia
  • jednolite kolory, brak przebarwień i wykwitów
  • powierzchnia końcowa jest gładka i jednolita, łatwa do utrzymania w czystości
  • dobra odporność na kwasy o pH > 3.

Spoinowanie wewnątrz i na zewnątrz, posadzek i ścian z każdego rodzaju płytek ceramicznych (monocottura, bicottura, gres porcelanowy, klinkier, itp.), terrakoty, kamienia naturalnego (marmuru, granitu, konglomeratów), mozaiki szklanej, mozaiki marmurowej, itp.

Przykłady zastosowań

  • Spoinowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych w miejscach o dużym natężeniu ruchu (lotniska, centra handlowe, restauracje, bary, itp.).
  • Spoinowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych w pomieszczeniach mieszkalnych (hotele, domy prywatne, itp.), w tym spoinowanie posadzek ceramicznych i kamiennych z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.
  • Spoinowanie okładzin ceramicznych na elewacjach zewnętrznych, na balkonach, tarasach oraz w pomieszczeniach mokrych i basenach.

 

DANE TECHNICZNE

Postać: drobny proszek
Kolor: gama 43 kolorów wg palety barw MAPEI
Gęstość objętościowa: 1400 kg/m3
Zawartość ciał stałych: 100%
EMICODE EC1PLUS– bardzo niska emisja
Proporcje mieszania: 100 części Ultracolor Plus z 21-24,5 częściami wody, w zależności od koloru
Konsystencja zaprawy: pasta
Gęstość objętościowa: 1800-1950 kg/m3
pH zaprawy: ok. 11
Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych: ≥ 2,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych ≥ 15 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania/rozmrażania ≥ 2,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania/rozmrażania ≥ 15 N/mm²
Odporność na ścieranie ≤ 1000 mm³
Skurcz ≤ 3 mm/m
Absorpcja wody po 30 min ≤ 2 g
Absorpcja wody po 240 min ≤ 5 g
Odporność na temperaturę: od -30ºC do +80ºC

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – ŁAZIENKI, KUCHNIESYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACHSYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem spoinowania należy upewnić się, że zaprawa klejowa, na którą zostały przyklejone płytki jest całkowicie wyschnięta i czy zostały zachowane wszystkie czasy zalecane przez kartę techniczną produktu. Spoiny muszą być oczyszczone, odkurzone i mieć głębokość odpowiadającą co najmniej 2/3 grubości płytki. Klej lub zaprawa, które ewentualnie wypłynęły na powierzchnię płytek podczas ich układania, muszą zostać usunięte kiedy są jeszcze świeże. W przypadku płytek bardzo chłonnych szczeliny pomiędzy płytkami należy przed spoinowaniem zwilżyć czystą wodą. Unikać aplikacji w czasie silnego nasłonecznienia i wiatru ze względu na ryzyko zbyt gwałtownego schnięcia zaprawy w następstwie czego może dojść do uszkodzenie spoiny.

APLIKACJA

Wsypać Ultracolor Plus cały czas mieszając, do czystego pojemnika (bez śladów rdzy) z czystą wodą w ilości 21-24,5% w stosunku do masy fugi, w zależności od koloru. Mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (w celu uniknięcia napowietrzenia zaprawy) do otrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa powinna być wykorzystana w ciągu 35-40 minut.

Przygotowaną zaprawę Ultracolor Plus należy dokładnie wprowadzić w szczeliny za pomocą gumowej pacy bądź rakli, przesuwając po przekątnej do szczelin, zwracając uwagę, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni i różnic poziomów. Przeciągając pacą po przekątnej zebrać nadmiar Ultracolor Plus z powierzchni płytek, dopóki zaprawa jest jeszcze świeża.

Gdy zaprawa traci plastyczność i staje się matowa (zwykle po 15-30 minutach), pozostałości zaprawy należy usuwać z powierzchni płytek twardą, zwilżoną gąbką, zawsze w kierunku po przekątnej w stosunku do spoin. Często płukać gąbkę, stosując dwa różne pojemniki z wodą: jeden do usuwania nadmiaru zaprawy z gąbki i drugi do dokładnego przepłukania gąbki. Zacieranie może być także wykonywane mechanicznie za pomocą zacieraczki z filcowym dyskiem. Profilowanie można również wykonać, gdy produkt jest już częściowo utwardzony po 50-60 minutach, przecierając powierzchnię fug zwilżoną gąbką Scotch-Brite®, w celu wyrównania ich powierzchni. Czynność ta może być wykonana przy zastosowaniu zacieraczki mechanicznej z dyskiem typu Scotch-Brite®.

Jeżeli czyszczenie rozpocznie się zbyt wcześnie (gdy zaprawa jest jeszcze świeża), zaprawa może zostać wybrana ze spoin. W przypadku użycia zaprawy Ultracolor Plus w warunkach podwyższonych temperatur, nasłonecznienia, silnego wiatru, płytek o zwiększonej nasiąkliwości, zaleca się zwilżanie wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin. Pielęgnacja tego typu ma na celu (w szczególnych wypadkach opisanych powyżej) otrzymanie odpowiednich końcowych parametrów wytrzymałościowych. Ostateczne czyszczenie pozostałych na powierzchni płytek zabrudzeń (nalotu), wykonuje się czystą i suchą szmatką, po całkowitym związaniu i wyschnięciu fugi. Jeżeli po ostatecznym czyszczeniu powierzchnia płytek jest jeszcze zabrudzona z powodu niewłaściwej techniki nakładania, można zastosować czyszczenie chemiczne preparatem Keranet, przestrzegając czasów podanych w instrukcji (tzn. co najmniej 24 godziny po spoinowaniu). Keranet należy stosować tylko na powierzchniach odpornych na kwasy, nigdy na marmurze lub materiałach wapiennych wrażliwych na kwasy.

Narzędzia i ręce należy myć pod bieżąca wodą, kiedy zaprawa Ultracolor Plus jest jeszcze świeża.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Posadzki mogą być obciążane ruchem pieszym po ok. 3 godzinach. Pełne obciążenie posadzek wykonanych przy użyciu Ultracolor Plus jest możliwe po 24 godzinach. Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione wodą po 48 godzinach od zakończenia spoinowania.

ZUŻYCIE

Zużycie Ultracolor Plus zmienia się w zależności od rozmiarów spoiny, oraz formatu i grubości płytki. W tabeli podano niektóre przykłady zużycia w kg/m2.

TABELA ZUŻYCIA WEDŁUG WYMIARÓW PŁYTEK I SZEROKOŚCI SPOIN (kg/m²)
Szerokość spoiny (mm)
Rozmiar płytki (mm) 2 3 5 8 10 15 20
20 x 20 x 4 1,30
50 x 50 x 4 0,50
75 x 150 x 6 0,60 1,00
100 x 100 x 6 0,60 1,00
100 x 100 x 10 1,60
100 x 200 x 6 0,40 0,70
100 x 200 x 10 1,20 1,90 2,40
150 x 150 x 6 0,40 0,60
200 x 200 x 8 0,40 0,60
120 x 240 x 12 1,20 1,90 2,40
250 x 250 x 12 0,80 1,20 1,50
250 x 250 x 20 1,30 2,00 2,60 3,80 5,10
250 x 330 x 8 0,30 0,40 0,70 0,90
300 x 300 x 8 0,30 0,40 0,70 0,90
300 x 300 x 10 0,30 0,50 0,90 1,10
300 x 300 x 20 1,10 1,70 2,10 3,20 4,30

WZÓR NA ZUŻYCIE ZAPRAWY:
[(A + B)/(A x B)] x C x D x 1.6 = kg/m2
A = długość płytki (w mm)
B = szerokość płytki (w mm)
C = grubość płytki (w mm)
D = szerokość spoiny (w mm)

OPAKOWANIA

Ultracolor Plus jest pakowany:
– kartony (8 x op. 2kg);

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Ultracolor Plus może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu. Po upływie tego czasu, czas wiązania zaprawy ulega wydłużeniu, nie ma to jednak wpływu na właściwości końcowe produktu.

UWAGA

Produkt do użytku profesjonalnego
Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Produkty podobne