Fuga mineralna elastyczna weber.fug 877 cementowoszara 15 kg

Producent: WEBER
SKU: 102877150099

Elastyczna fuga do płytek ceramicznych uszlachetniona tworzywem sztucznym

WŁAŚCIWOŚCI

 • do spoin o szerokości od 2 do 20 mm
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • odporna na niewielkie naprężenia i ruchy
 • elastyczna i łatwa w obróbce
 • po utwardzeniu zaprawa jest odporna na powstawanie rys, odporna na ścieranie i działanie wody, jak również na powszechnie stosowane domowe środki czyszczące
 • na balkony, tarasy, do systemów ogrzewania podłogowego

Zaprawę weber.fug 877 można stosować na ścianach i posadzkach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (również w obszarach wilgotnych). Produkt szczególnie polecany jest do spoinowania na podłożach narażonych na niewielkie odkształcenia, np. płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy w systemach ogrzewania podłogowego oraz na balkonach i tarasach. weber.fug 877 może być stosowany do spoinowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, gresu, mozaiki, szlachetnej kamionki, mozaiki szklanej, jak również płytek okładzinowych z tworzyw sztucznych. Zaprawa nie jest polecana do zbiorników z woda pitną i basenów.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, pigmenty, przetworzone, wysokowartościowe wypełniacze, tworzywa sztuczne i dodatki
Proporcje mieszania: Kolor: cementowoszary:
4,7 do 5,2 l wody na worek 25 kg lub 0,9 do 1,0 l wody na worek 5 kg
Konsystencja: proszek
Gęstość nasypowa: ok. 1,35-1,45 kg/dm3
Sposób nanoszenia: gumowa paca
Czas obróbki: ok. 30 minut
Czas wiązania w +20°C: ok. 12 godzin
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): +5°C do +30°C
Możliwość chodzenia1): po 2 godzinach
Obciążenie mechaniczne1): po 3 dniach
Obciążenie chemiczne (środki czyszczące)1): po 14 dniach
Środek czyszczący: woda
Szerokość spoiny: od 2 do 20 mm

1) Niniejsze dane odnoszą się do temperatury +20 °C i względnej wilgotności powietrza 50%.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – ŁAZIENKI, KUCHNIESYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wskazówki ogólne Należy przestrzegać następujących wytycznych:

 • Do spoinowania architektonicznie wydzielonych powierzchni stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej.
 • Suchą zaprawę zarabiać zawsze tą samą ilością wody.
 • W momencie spoinowania zaprawa klejowa musi być dostatecznie wyschnięta, nie spoinować powierzchni o różnych temperaturach w momencie wykonywania robót (np. w miejscach przebiegu rur z ciepłą wodą lub rur centralnego ogrzewania, ewentualnie narażonych na działanie promieniowania słonecznego).
 • Podczas spoinowania ogrzewanie podłogowe musi być wyłączone, a podłoże należy schłodzić do temperatury pokojowej, należy zwrócić uwagę na równomierną chłonność podłoża, jak również ścianek bocznych płytek.

Dla płytek o porowatej powierzchni zaleca się wykonanie próby. Płytki należy starannie odkurzyć, oczyścić i odtłuścić przed aplikacją zaprawy fugowej. W razie potrzeby ze spoin usunąć nadmiar zaprawy klejącej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia mogą mieć negatywny wpływ na walory użytkowe i estetyczne okładzin. Przygotowanie produktu: Zaprawę weber.fug 877 (Cerinol Flex) zarabiać zimną, czystą wodą. Mieszać przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z odpowiednim mieszadłem, do uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej i homogenicznej masy, bez smug. Użyć odpowiedniej ilości wody, 4,7 do 5,2 l wody na worek 25 kg lub 0,9 do 1,0 l wody na worek 5 kg. Po pierwszym mieszaniu należy odczekać ok. 3 minuty i ponownie przemieszać. Nie należy przygotowywać więcej zaprawy niż można zużyć w ciągu czasu obróbki. W celu wyeliminowania niebezpieczeństwa powstania różnego odcienia barwy, architektonicznie wydzielone powierzchnie spoinować materiałem z tej samej partii produkcyjnej, zarabianym dokładnie taką samą ilością wody. Z tego powodu przy większych powierzchniach zaleca się tak zorganizować pracę, aby zaprawa spoinująca była przygotowywana w jednym zarobie.

APLIKACJA

Przygotowaną zaprawą fugową weber.fug 877 wypełniać spoiny między płytkami przy pomocy pacy gumowej. Pacę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem przekątnych płytki, wprowadzając (wciskając) zaprawę w spoiny i jednocześnie zbierając jej nadmiar. Po 5 – 10 minutach, w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych i nasiąkliwości płytek, zmyć pozostałości zaprawy przy pomocy wilgotnej gąbki. Po związaniu zaprawy fugowej (ok. 24 godziny) pozostały, wyschnięty nalot usunąć, miękką ściereczką. Dylatacje muszą pozostać niewypełnione. Czyszczenie narzędzi: Bezpośrednio po użyciu należy czyścić wodą. Po wyschnięciu tylko mechanicznie. Pielęgnacja: Aby uniknąć przypalenia spoinowanej powierzchni, w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia, należy przez odpowiednio długi czas utrzymywać spoiny w wilgoci. Zwyczajowe domowe środki czyszczące do pielęgnacji podłogi stosować dopiero po 14 dniach. Właściwości hydrofobowe zaprawy weber.fug 877, jak w przypadku wszystkich związków hydrofobowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zredukowane na skutek działania środków powierzchniowo czynnych (mydło, środki czyszczące). Dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu ze stężonymi roztworami środków powierzchniowo czynnych.

ZUŻYCIE

Przykłady zużycia weber.fug 877 wynoszą:

 • dla płytek o wymiarach 11,5 cm x 24 cm, szerokość spoiny 10 mm i głębokość spoiny 10 mm: ok. 2,3 kg proszku/m².
 • dla kamionki szlachetnej: 20 cm x 20 cm, szerokość spoiny 5 mm i głębokość spoiny 8 mm: ok. 0,7 kg proszku/m².
 • dla mozaiki: 5 cm x 5 cm, szerokość spoiny 3 mm i głębokość spoiny 6 mm: ok. 1,3 kg proszku/m².

OPAKOWANIA

Worek 15 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę weber.fug 877 (Cerinol Flex) można składować w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu, przez co najmniej 6 miesięcy. Zaprawa weber.fug 877 (Cerinol Flex) w transporcie jest ładunkiem bezpiecznym w myśl przepisów ADR.

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych produktów, nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancja może obejmować wyłącznie, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy, a nie ich skuteczną obróbkę. Należy przestrzegać specjalnych instrukcji BHP podanych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego i na etykiecie.