Elastyczny cementowy klej odkształcalny weber.xerm 855 20 kg

Producent: WEBER
SKU: 100855200099

Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych w formie zaprawy proszkowej, do rozmieszania z wodą. Klasyfikacja produktu według normy PN-EN 12004 – C2TES1.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Do pomieszczeń mokrych
 • Na powierzchnie obciążone termicznie
 • Na podłoża odkształcalne
 • Mrozoodporny i wodoodporny

Zaprawa klejąca weber.xerm 855 może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym oraz na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym, np. posadzki w obiektach handlowych, przemysłowych i usługowych. Jest przeznaczona do układania dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego, na ścianach i podłogach oraz do przyklejania lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych.

Rodzaj podłoża:

 • beton
 • tynk cementowy i cementowo–wapienny
 • tynk gipsowy
 • płyty gipsowo-kartonowe i wiórowo-cementowe
 • jastrych cementowy i anhydrytowy
 • podłoża gładkie i nienasiąkliwe: stare powłoki malarskie, istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko
 • podłoża odkształcalne-podłoża drewniane, płyty wiórowe i termoizolacyjne
 • powierzchnie obciążone termicznie: balkony i tarasy, cokoły, ogrzewanie podłogowe
 • izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
 • surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe i inne tego typu materiały budowlane.

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg PN-EN 12 004 C2TE S1
Proporcje mieszania 7,8 – 8,8 l /20 kg
Czas dojrzewania [min] 5
Grubość warstwy [mm] 3-10
Czas otwarty [min] 30
Czas korekcji [min] 20
Spływ [mm] ≤ 0,5
Odkształcenie poprzeczne [mm] ≥2,5 i <5
Przyczepność [N/mm2] ≥1,0
Pełna wytrzymałość Po 7 dniach
Ruch pieszy/fugowanie Po 24 godzinach
Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji
Zużycie 1,6 kg/m2 na 1 mm warstwy przy układaniu na pełne podparcie

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – ŁAZIENKI, KUCHNIESYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, stabilne, odtłuszczone i oczyszczone z mleczka cementowego, pyłów, kurzu, klejów i pozostałości zapraw, które mogą pogorszyć przyczepność. Podłoże należy naprawić i wyrównać. Nierówności do 10 mm można wyrównać za pomocą zaprawy weber.xerm 855. Do napraw o grubości >10 mm, zaleca się stosować zaprawy do wyrównywania i napraw betonu, np. weber ZT601 lub weber ZT602. Po naprawie i wyrównaniu podłoże pozostawić do stwardnienia na ok. 24 godziny. W przypadku podłoży o znacznej chłonności i/lub porowatości należy nałożyć 1-2 warstwy płynu gruntującego weber.prim 801. W przypadku klejenia na gładkie, nienasiąkliwe podłoża, należy wykonać warstwę sczepną z weber.prim 803. Do odtłuszczenia powierzchni stosować preparat weber.sys 894. W pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wody, wykonać uszczelnienie z elastycznych szlamów uszczelniających: weber.tec 822, weber.tec 824 lub weber.tec Superflex D2.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (7,8-8,8 l/20 kg zaprawy) i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Ilość 7,8 l wody pozwala na uzyskanie konsystencji właściwej do wykonywania okładzin ściennych. Ilość 8,8 l wody zarobowej pozwala uzyskać konsystencję odpowiednią do układania płytek na powierzchniach poziomych. Po wymieszaniu pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując warstwę kontaktową. Następnie rozprowadzać zaprawę krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy jest uzależniona od wielkości płytek. Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę do 30 minut od momentu nałożenia zaprawy na podłoże – przed pojawianiem się matowego „naskórka”. Przyklejać płytki przyciskając mocno do zaprawy, jednocześnie lekko przesuwając. W przypadku zarobienia zaprawy do konsystencji półpłynnej, nakładać zaprawę wyłącznie na powierzchnie poziome. W pomieszczeniach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody–baseny, natryski, oraz na zewnątrz-balkony, tarasy, należy układać płytki wyłącznie na pełne podparcie. Zaleca się układać płytki metodą kombinowaną, polegającą na pokrywaniu klejem zarówno podłoża jak i płytki. Zarobienie kleju wodą w ilości 44%- do konsystencji półpłynnej, pozwala układać płytki wyłącznie na powierzchnie poziome i uzyskać pełne podparcie, przy nakładaniu kleju tylko na podłoże. Po przyklejeniu położenie płytki można skorygować jeszcze przez około 20 minut. Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystansowe. Na powierzchniach zewnętrznych szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm, niezależnie od wielkości płytek. Płytki spoinować po 24 godzinach. Do spoinowania okładzin zewnętrznych oraz w systemach ogrzewania podłogowego, zaleca się stosować elastyczne zaprawy fugowe. W miejscach występowania w podłożu dylatacji, szczelin skurczowych, połączeń prefabrykatów należy wykonać dylatacje płytek. Dylatacje w podłożu muszą pokrywać się z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Pola większe niż 6x6m wewnątrz, należy również oddzielić szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach i tarasach powinien wynosić 2-5 m, zalecana szerokość szczelin dylatacyjnych wynosi 8-10 mm. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku należy wypełniać elastycznymi masami na bazie silikonu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu w trakcie klejenia i wiązania.

ZUŻYCIE

ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm warstwy przy układaniu na pełne podparcie

OPAKOWANIA

weorek 20 kg, paleta 840 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz oznaczenie zakładu produk-cyjnego, umieszczone są na boku worka. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Produkty podobne