Grunt na bazie żywicy Mariseal Aqua Primer (weber.prim EP 2K) 4 kg

Producent: WEBER
SKU: 100100040099

Mariseal Aqua Primer (weber.prim EP 2K) jest transparentną, dwuskładnikową, wodorozcieńczalną żywicą gruntującą. Używany jako uniwersalny grunt w żywicznych systemach: posadzkowych, hydroizolacyjnych i uszczelniających na chłonnych i niechłonnych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwa aplikacja (wałkiem albo szczotką)
 • doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
 • eliminuje efekt pylenia podłoża
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

 

428,72  348,55  netto

3 w magazynie

Mariseal Aqua Primer jest głównie przeznaczony do gruntowania powierzchni, na które ma być nałożony system płynnych, poliuretanowych membran hydroizolacyjnych. Żywicę można również wykorzystywać do gruntowania powierzchni pod uszczelniacze do dylatacji, poliuretanowe i epoksydowe systemy posadzkowe na chłonnych i niechłonnych podłożach. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz
Podłoża chłonne:

 • betonowe
 • zaprawy cementowe
 •  tynki cementowe

Podłoża niechłonne:

 • beton zacierany mechanicznie
 • metale (różne)
 • asfalt
 • papa bitumiczna
 • płytki ceramiczne
 • szkło
 • stare powłoki na bazie akrylu itp

 

DANE TECHNICZNE

Skład Żywica epoksydowa + utwardzacz. Na bazie wody
Barwa transparentny
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz) w stosunku wagowym 3 : 1
Przyczepność do aluminium >2 N/mm2
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24h
Wytrzymałość na odrywanie od aluminium > 2 N/mm²
Wytrzymałość na odrywanie od betonu > 1,5 N/mm²
Twardość (Skala Shore’a A) > 95
Czas otwarty produktu 45 – 50 minut w temperaturze 20°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinna wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% (metoda CM).

APLIKACJA

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Po połączeniu obu składników należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Mieszać przez 3-5 minut. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu mieszania obu składników i zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Tak wymieszaną żywicę należy rozcieńczyć czystą wodą w ilości 15% – 25%. Rozcieńczenie żywicy ma na celu wyregulowanie lepkości żywicy.

Żywicę Mariseal Aqua Primer (wymieszaną z 15 – 25% czystej wody) należy rozprowadzać wałkiem albo pędzlem do pełnego pokrycia podłoża. Po upływie 6 – 12 godzin (nie później niż po 24 godzinach) – kiedy zagruntowane podłoże jeszcze jest lepkie – aplikować poliuretanowe membrany hydroizolacyjne bądź inne powłoki żywiczne. Jeśli podłożę betonowe jest bardzo porowate należy nanieść drugą warstwę gruntu Mariseal Aqua Primer.
Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym). Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +5°C do +35°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.

Dalsza obróbka po: 6 – 12 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża zużycie Mariseal Aqua Primer wynosi od 100 do 200 g/m² w jednej albo dwóch warstwach.

OPAKOWANIA

pojemniki – Składnik (A + B) o wadze 4kg (3kg + 1kg) i 20kg (15kg +5 kg)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Mariseal Aqua Primer w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować przez 18 miesięcy w suchym pomieszczeniu (temperatura przechowywania od +5°C do +30°C). Chronić przed mrozem.

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Należy przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa na opakowaniach.