Elastyczna powłoka doszczelniająca Sikafloor-410 3 L

Producent: SIKA
SKU: 400396030099

Sikafloor®-410 jest jednoskładnikową, rozpuszczalnikową, odporną na promieniowanie UV matową powłoką doszczelniającą na bazie żywicy poliuretanowej

WŁAŚCIWOŚCI

 • Elastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża
 • Odporna na promieniowanie UV, nie żółknie
 • Odporna na ścieranie przy normalnym użytkowaniu
 • Możliwość wykonania powierzchni antypoślizgowej
 • Łatwość aplikacji

Odporna na ścieranie powłoka doszczelniająca przenosząca zarysowania podłoża. Warstwa zamykająca dla Sikafloor®-400 N Elastic i Sikafloor®-400 N Elastic+. Do stosowania na zewnątrz.

 

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA Poliuretan
GĘSTOŚĆ ~ 1,0 kg/dm3
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH ~ 45% (wagowo) / ~ 50% (objętościowo)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ~ 27 MPa
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU ~ 300%
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9 (z 3% piasku kwarcowego F34 0,1 ‐ 0,3 mm)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA Materiał odporny na powstawanie przebarwień spowodowanych przez:
wino, kawę, liście i płatki kwiatów, itp. oraz odporny na działanie wielu związków chemicznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.
ODPORNOŚĆ TERMICZNA
Rodzaj narażenia *
Stałe
ODPORNOŚĆ TERMICZNA
Odporność w środowisku suchym
+50°C

* Bez jednoczesnych obciążeń chemicznych i/lub mechanicznych

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACHSYSTEMOWA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA I DEKORACYJNA NA TARASACH I BALKONACH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste i suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, odkurzone i odpylone. Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa. W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne.

Pył oraz luźne i kruche elementy muszą być całkowicie usunięte z całej powierzchni przed aplikacją produktu (wskazane oczyszczenie szczotką lub odkurzaczem przemysłowym)

APLIKACJA

Przed użyciem Sikafloor®‐410 należy wymieszać mechanicznie przez 3 minuty. Po dodaniu piasku kwarcowego, mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie może spowodować nadmierne napowietrzenie materiału.
Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu.

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt rosy.

Powłoka zamykająca:
Rozprowadzić równomiernie Sikafloor®‐410 używając nylonowego wałka z krótkim włosiem. W celu uzyskania jednolitej powierzchni należy zachować „mokre” krawędzie w czasie aplikacji.

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Po otwarciu pojemnika materiał powinien być nanoszony natychmiast. Warstwa związanego materiału na powierzchni w pojemniku może pojawić się już po 1 ‐ 2 godzinach. Wysokie temperatury i wysoka wilgotność powietrza znacznie przyspieszają wiązanie materiału.

Czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw:

Przed nałożeniem Sikafloor®‐410 na Sikafloor®‐400 N Elastic+:
Temperatura podłoża

 • +10°C
  Minimum: 24 h
  Maksimum: 5 dni
 • +20°C
  Minimum: 8 h
  Maksimum: 3 dni
 • +30°C
  Minimum: 5 h
  Maksimum: 2 dni

Przed nałożeniem Sikafloor®‐410 na Sikafloor®‐410 :
Temperatura podłoża

 • +10°C
  Minimum: 24 h
  Maksimum: 5 dni
 • +20°C
  Minimum: 8 h
  Maksimum: 3 dni
 • +30°C
  Minimum: 5 h
  Maksimum: 2 dni

W celu utrzymania estetycznego wyglądu posadzki, należy usuwać wszelkie wycieki, zachlapania itp. natychmiast po ich powstaniu. Posadzka musi być regularnie myta za pomocą szczotki rotacyjnej, myjki mechanicznej, wysokociśnieniowej, odkurzacza itp. Należy używać odpowiednich detergentów. Stosowanie niestandardowych, agresywnych środków czyszczących lub zbyt wysokich stężeń środków czyszczących może powodować powstawanie przebarwień na powierzchni posadzki. Szczegółowe informacje znajdują się w Zaleceniach stosowania Czyszczenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomocą środków czyszczących Diversey.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża / otoczenia – Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność względna powietrza –
Maksimum 80%.
Minimum 35% a; przy temperaturze poniżej +20°C minimum 45%.

Należy zwrócić szczególną uwagę na kondensację! Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

ZUŻYCIE

Warstwa

 • Matowe zamknięcie gładkiej powłoki Sikafloor®‐400 N Elastic+
  Materiał: Sikafloor®‐410: ~ 0,15 kg/m²
 • Matowe zamknięcie dla powłoki z posypką Sikafloor®‐400 N Elastic+
  Materiał: 2 x Sikafloor®‐410: 0,3 ‐ 0,5 kg/m²
 • Zamykająca powłoka antypoślizgowa
  Materiał: Sikafloor®‐410 + 3 ‐ 5 % piasku kwarcowego F34 0,1 ‐ 0,3 mm: ~ 0,15 kg/m²

Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas przygotowania materiału, nanoszenia etc.

OPAKOWANIA

3 litry
10 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do +30°C, chroniony przed wilgocią najlepiej użyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA

Nie stosować w pomieszczeniach. Świeżo naniesiony Sikafloor®‐410 należy chronić przed wilgocią, kondensacją pary wodnej, wodą przez co najmniej 24 godziny. Nierówności podłoża, brudu nie wolno pokrywać cienką warstwą żywicy. Podłoże musi zostać starannie oczyszczone przed aplikacją. Używanie agresywnych, niestandardowych środków czyszczących może powodować lokalne przebarwienia na powierzchni posadzki.
Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

Możliwość obciążenia

Temperatura:

 • +10°C
  Odporność na deszcz: ~ 15 h
  Ruch pieszy: ~ 24 h
  Pełne utwardzenie: ~ 7 dni
 • +20°C
  Odporność na deszcz: ~ 5 h
  Ruch pieszy: ~ 8 h
  Pełne utwardzenie: ~ 5 dni
 • +30°C
  Odporność na deszcz: ~ 3 h
  Ruch pieszy: ~ 5 h
  Pełne utwardzenie: ~ 4 dni

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą one być różne w zależności od zmiennych warunków zewnętrznych.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Produkty podobne