Bezemisyjny grunt głęboko penetrujący Stauber Prim N 5 L

Producent: STAUBER
SKU: 300312050099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Stauber PRIM N bezrozpuszczalnikowy, głęboko wnikający środek gruntujący, na bazie nanoemulsji akrylowej do impregnacji powierzchni wewnątrz a także na zewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI

  • łatwy w nakładaniu
  • dobrze penetrujący
  • ekologiczny

Stauber PRIM N przeznaczony jest do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem wyprawami cementowymi, cementowo-wapiennymi, gipsowymi, wylewaniem posadzek, malowaniem i mocowaniem płyt izolacji termicznej.Służy m.in. do stabilizacji pylących i chłonnych podłoży Nadaje się do stosowania na wszelkiego rodzaju podłoża takie jak: tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym oraz na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe, płyty wiórowe i gipsowo-kartonowe. Jest szczególnie przydatny w technikach konserwatorskich w tym np. do impregnacji przeciwwilgociowej naturalnych materiałów kamiennych.

DANE TECHNICZNE

Baza zawiesina tworzywa sztucznego
Konsystencja płynna
Barwa bezbarwny
Gęstość ok. 1,02 g/cm3
Sposób nanoszenia malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie
Środek czyszczący w stanie świeżym woda
Czas całkowitego wyschnięcia od 6 do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY GRUNTUJĄCE I WZMACNIAJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Podłoża muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy niezwiązane z podłożem usunąć – ubytki naprawić (wypełnić) odpowiednim materiałem. Istniejące farby, w szczególności emulsyjne, wapienne, klejowe zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz pozostałe – mocne powłoki malarskie przeszlifować odpowiednim papierem ściernym i dokładnie odkurzyć.
Przygotowanie produktu
Preparat po otwarciu jest gotowy do użycia.

APLIKACJA PRODUKTU

Preparat nakładać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem, najlepiej do nasycenia. Nadmierna ilość gruntu może spowodować niekorzystne dla dalszych operacji
zeszklenie powierzchni.
Uwagi pomocnicze:

  • przy ręcznym nakładaniu materiału dolewać go sukcesywnie do otwartego naczynia roboczego
  • unikać zlewania pozostałości materiału po użyciu z powrotem do opakowania.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

ok 100 do 180 ml/m² w zależności od równości i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

OPAKOWANIA

Kanister 5 L.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

W temperaturze dodatniej, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą techniczną. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.