Dyspersyjna izolacja pod płytki ceramiczne Izohan Szczelna Łazienka 10 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710031100099

Bezspoinowa powłoka do uszczelniania pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie jak również kuchnie) przed układaniem płytek ceramicznych

WŁAŚCIWOŚCI

 • tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych
 • ma dobrą przyczepność do izolowanych powierzchni
 • jest bardzo elastyczna i wodoszczelna
 • umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji (ma niski opór dyfuzji pary wodnej)
 • tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne
 • jest ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników
 • szybko schnie

IZOHAN szczelna łazienka stosowana jest do:

 • powierzchniowego, powłokowego, bezspoinowego uszczelniania pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, kuchnie itp.) przed układaniem płytek ceramicznych
 • ochrony przeciwwilgociowej na powierzchniach łatwo wchłaniających wilgoć (np. płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-włóknowe itp.)
 • wykonywania powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, na ścianach i podłogach, przyczepnych do wszelkich mineralnych materiałów budowlanych takich jak:
  beton, tynk, jastrych, tynk gipsowy, płyty gipsowokartonowe
 • wykonywania powłok przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania podłogowego
 • w obiektach mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych

DANE TECHNICZNE

Skład: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 4 godziny
Całkowity czas schnięcia: ok. 12 godzin
Przyklejanie okładziny ceramicznej: po 12 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania: od +5°C do +25°C
Przyczepność: do podłoża betonowego: ≥ 1,5 N/mm2
międzywarstwowa: ≥ 1,0 N/mm2 (zerwanie w kleju)
po oddziaływaniu wody o podwyższonej temp.: ≥ 2,0 N/mm2
po oddziaływaniu wody wapiennej: ≥ 1,0 N/mm2
po starzeniu termicznym: ≥ 2,0 N/mm2
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: ≥ 0,75 mm
Przyczepność do płyty kartonowo-gipsowej: ≥ 0,5 MPa
Wodoszczelność powłoki: ≥ 0,5 MPa
Przepuszczalność pary wodnej: 4,25 m ± 0,39

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed zastosowaniem IZOHAN szczelna łazienka należy oczyścić podłoże z tłuszczu, starych powłok malarskich, nacieków cementowych, luźnych części oraz wszelkich innych substancji zmniejszających przyczepność. Wszelkie ubytki należy zaszpachlować i wyrównać powierzchnię. Na suche, czyste, gładkie i wolne od przemarznięcia podłoże nakłada się dokładnie wymieszaną IZOHAN szczelna łazienka po uprzednim zagruntowaniu podłoża IZOHAN grunt uniwersalny. Szczególnie istotne jest to w przypadku nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo–włóknowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Wyrób gotowy do użycia

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Po nałożeniu i wyschnięciu warstwy gruntującej można przystąpić do aplikowania IZOHAN szczelna łazienka. Preparat nanosi się wałkiem lub pędzlem. Wskazane jest naniesienie dwóch warstw IZOHAN szczelna łazienka, a w miejscach silnie narażonych na działanie wilgoci nawet trzech warstw.
Najkorzystniej jest podczas drugiej operacji roboczej aplikować preparat w innym kierunku niż podczas pierwszej (np. w pionie, gdy pierwsza aplikacja odbywała się w poziomie). Przerwy w nakładaniu poszczególnych warstw izolacji powinny wynosić co najmniej 4 godziny. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 12 godzin od momentu nałożenia ostatniej warstwy. Po tym czasie można przystąpić do przyklejania płytek ceramicznych stosując zaprawy klejowe oznaczone C1 lub C2.
W IZOHAN szczelna łazienka, szczególnie wtedy, gdy łączymy powierzchnie odkształcalne z nieodkształcalnymi np. połączenie ściana/posadzka, należy wtapiać IZOHAN taśma uszczelniająca 120/70. W miejscach przejść rur zastosować mankiety uszczelniające.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania od +5°C do +25°C

ZUŻYCIE

1,0 – 1,2 kg/m2

OPAKOWANIA

Wiaderko 10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy.

UWAGI

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury 23±2oC i 55±5% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania.
Związany materiał jest trudny do usunięcia, zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Produkty podobne