Blog

Steinbacher – steinodur PSN płyta termoizolacyjno – drenażowa

steinodur® PSN płyta termoizolacyjno – drenażowa.

Termoizolacyjno-drenażowa, hydrofobizowana płyta z twardej pianki polistyrenowej przeznaczona do izolacji termicznej fundamentów, ścian piwnic, podłóg, dachów, fasad budynków, tarasów, balkonów, cokołów. Specjalna technologia wysokociśnieniowegoo spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej.

Struktura powierzchni i struktura fizyczna

  • formowana, hydrofobowa twarda pianka polistyrenowa
  • specjalna technologia wysokociśnieniowego spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej.
  • każda płyta posiada felc na obrzeżu dający pewne i szczelne połączenie, nie pozwalające na powstanie mostków termicznych.

Funkcja rowków drenażowych

Po jednej stronie płyta steinodur® PSN posiada wyprofilowane rowki drenażowe służące do odprowadzenia wód gruntowych do systemu drenażowego, a po drugiej stronie zagłębienia tworzące drobną siatkę kwadratowa, zapewniającą doskonałą przyczepność klejów i tynków.

Zastosowanie

Termoizolacja fundamentów, ścian piwnic, cokołów, fasad, dachów, podłóg, tarasów i parkingów w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym oraz w obiektach użyteczności publicznej, budynkach zabytkowych i sakralnych.

Izolacja fundamentu – izolacja obwodowa

  • rowki drenażowe powinny znajdować się od strony gruntu prostopadle do jego powierzchni. Spełniają one podstawową funkcję w systemie drenażowym izolowanego budynku.
  • aby zapobiec zamulaniu rowków przez drobne cząstki gruntu, zaleca się pokrycie płyt włókniną filtracyjną, którą mocujemy mechanicznie.

Izolacja ścian żelbetowych (metoda szalunku traconego)

  • możliwe jest umieszczenie płyt bezpośrednio w szalunku z rowkami podłużnymi od strony żelbetu.
  • wniknięcie betonu w rowki w trakcie wylewania powoduje trwałe połączenie z płytą.

steinodur® PSN SD – Płyta termoizolacyjno – drenażowa na fundamenty i ściany piwnic

Płyta steinodur® PSN SD jest materiałem sprawdzonym w najtrudniejszych warunkach i wykorzystywanym wszędzie tam gdzie liczy się trwałość, niezawodność oraz prostota montażu. Specjaliści cenią jej wyjątkowe parametry techniczne, nowatorską budowę, trwałość oraz cechy użytkowe. Płyta steinodur® PSN SD jest specjalnie zaprojektowana do izolacji fundamentów, wykonana z twardej pianki polistyrenowej, zapewnia jednocześnie termoizolację oraz chroni przed wilgocią.

Specjalna technologia wysokociśnieniowego spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej. Taki proces produkcji pozwala również nadać specjalną strukturę powierzchni. Po jednej stronie płyta steinodur® PSN SD posiada wyprofilowane rowki drenażowe służące do odprowadzenia wód gruntowych do systemu drenażowego, a po drugiej stronie wytłoczone rowki 2,0mm x 2,0mm tworzące drobną siatkę kwadratową, zapewniającą doskonałą przyczepność klejów i tynków. Każda płyta posiada felc na obrzeżu dający pewne i szczelne połączenie, nie pozwalając na powstanie mostków termicznych.

Zalecenia wykonawcze

Montaż płyt jest bardzo prosty lecz wymaga dużej staranności przy ich układaniu. Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz uwzględnić obowiązujące normy i reguły budowlane. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy wykonać hydroizolację oraz opcjonalnie drenaż obwodowy. Hydroizolację może stanowić masa bitumiczna np. weber.tec Superflex 10 marki Weber (Deitermann). Materiał ten ma również dobre właściwości klejące i może służyć do punktowego przyklejania płyt. Ponieważ jest to preparat niezawierający rozpuszczalnika doskonale współpracuje z płytami steinodur ® PSN SD i nie wpływa na nie destrukcyjnie. Należy unikać mechanicznego mocowania płyt poniżej poziomu gruntu, ponieważ może spowodować to uszkodzenie hydroizolacji i powstanie nieszczelności. Powyżej poziomu gruntu dopuszcza się mechaniczne mocowanie za pomocą plastikowych kołków. Zaleca się pokrycie płyt włókniną filtracyjną, która zapobiega zamulaniu rowków drenażowych. Przy niskim poziomie wody gruntowej włóknina pozwala również skuteczniej ochraniać ścianę w okresie wchłaniania przez grunt wody opadowej. Włóknina przeciwdziała również dostawaniu się małych drobin gruntu w szczeliny na stykach płyt co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. W czasie składowania i montażu, płyty powinny być chronione przez działaniem promieni UV, temperaturą powyżej 80°C oraz kontaktem z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne. Płyty steinodur® PSN SD można obrabiać zwykłymi narzędziami np. piłą ręczną.

Kolejność prac

Układanie płyt należy rozpocząć od podstawy fundamentu. Nanosimy punktowo na płytę klej, a następnie przyklejamy do ściany. Przy układaniu płyt steinodur ® PSN SD należy pamiętać, aby rowki drenażowe znajdowały się od strony gruntu prostopadle do jego powierzchni. Spełniają one podstawową funkcję w systemie drenażowym izolowanego budynku. W narożach budynku płyty należy tak dociąć, aby ich krawędzie się stykały. Tak wykonaną izolację należy starannie przysypać zasypką (żwir 4÷32mm) zagęszczając ją przy ścianie.

Powyżej poziomu terenu (izolacja cokołu) należy mocować płytę tak, aby strona o wzorze siatki kwadratowej znajdowała się od zewnątrz. Siatkowa struktura zapewnia doskonałą przyczepność klejów, tynków itp. Na połączeniach płyt zaleca się zastosować siatkę zbrojeniową żeby zapobiec powstawaniu pęknięć. W przypadku izolowania ścian żelbetowych (metoda szalunku traconego) możliwe jest umieszczenie płyt bezpośrednio w szalunku z rowkami podłużnymi od strony żelbetu. Wniknięcie betonu w rowki w trakcie wylewania powoduje trwałe połączenie z płytą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *