Blog

Weber – skuteczna przepona hydroizolacyjna

Skąd się bierze wilgoć w murach?

Piwnice i podpiwniczenia to ważna część domu pełniąca różne funkcje – od magazynowej po użytkową. Pomieszczenia usytuowane pod poziomem gruntu są coraz częściej adaptowane na powierzchnie mieszkalne i użytkowe. W tej sytuacji szczególnie ważna jest właściwa izolacja murów, tak aby były one w pełni odporne na działanie wody.

Co jednak zrobić gdy woda już „atakuje” mury i podziemne ściany ulegają zawilgoceniu?

Problemy z wilgocią

Wilgoć wnikająca w strukturę muru zagraża nie tylko samej nieruchomości, ale również jej mieszkańcom. Negatywny wpływ na stan techniczny budynku idzie w parze z tworzeniem niekorzystnego mikroklimatu. W wilgotnym środowisku szybko rozwija się grzyb, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Dlaczego mury „chłoną” wodę?

Zawilgocenie muru powstaje na skutek braku izolacji poziomej lub jej uszkodzenia. Prawidłowo wykonana hydroizolacja pozioma chroni mur przed tzw. podciąganiem kapilarnym, czyli zasysaniem w górę wody przez ściany. To zjawisko można zaobserwować w starych budynkach, w których nie wykonano izolacji poziomej – na ścianach elewacyjnych i wewnętrznych widoczne są mokre plamy, a z czasem na murach pojawiają się trudne do usunięcia grzyby i pleśnie.

Problem kapilarnego podciągania wody na ścianach pozbawionych izolacji poziomej wiąże się również z niszczącym oddziaływaniem soli budowlanych. Krystalizująca sól prowadzi do uszkodzeń zapraw tynkarskich i murów. Efektem takiego stanu rzeczy są kruszące się, opadające tynki, zagrzybienie i niekorzystny klimat w pomieszczeniu.

Jak zabezpieczyć mury przed wilgocią?

Mury, które nasiąkają wilgocią na skutek braku lub źle wykonanej hydroizolacji poziomej, można zrewitalizować tworząc tzw. przeponę hydroizolacyjną. Taka pozioma przepona zatrzymuje kapilarny transport wody i zapobiega dalszemu zawilgoceniu ściany powyżej strefy iniekcji. Przepona z użyciem kremu iniekcyjnego weber.tec 946 skutecznie zatrzymuje wodę nawet na bardzo mokrych murach (o stopniu zawilgocenia sięgającym do 95%).

Skuteczna przepona hydroizolacyjna

Wytworzenie poziomej przepony izolacyjnej polega na wprowadzeniu w szereg przygotowanych otworów iniekcyjnych kremu iniekcyjnego. Zawarte w materiale substancje aktywne wchodzą w reakcję z kapilarnie podciąganą wilgocią i tworzą hydrofobową strefę, która przerywa podciąganie wody.

W większości przypadków stosowana jest iniekcja jednorzędowa. Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (>75%) zalecane jest stosowanie metody dwurzędowej.

Bariera wodna z kremem iniekcyjnym weber.tec 946

Do wykonywania wtórnej izolacji poziomej (przepony) w murze służą kremy iniekcyjne, takie jak weber.tec 946. Preparat ten jest dostarczany w postaci gotowego do użycia kremu, a jego aplikacja jest szybka, prosta i nie wymaga skomplikowanych akcesoriów. Nie ma tu potrzeby stosowania pomp iniekcyjnych, wystarczy ręczny aplikator (pistolet), w którym umieszcza się krem. Rozwiązanie to dedykowane jest małych firmom, bo pozwala na wykonanie prac związanych z odtworzeniem izolacji poziomej bez konieczności kupowania specjalistycznego osprzętu.

Krem weber.tec 946 nadaje się do iniektowania typowych murów w starym budownictwie. Przeciwdziała kapilarnemu podciąganiu wilgoci także w murach o stopniu przesiąknięcia wilgocią wynoszącym 95%. Konsystencja gęstego kremu zapobiega niekontrolowanemu wyciekaniu przez rysy i spękania oraz skutecznie izoluje mury z pustkami.

Jak prawidłowo wykonać hydroizolację iniekcyjną?

Przygotowanie ściany do naprawy

Usuń zniszczony tynk. Wykuj bruzdy w strefie styku ściany z płytą lub ławą fundamentową. Usuń skorodowane lub zmurszałe spoiny i niestabilne fragmentów muru. Oczyść powierzchnię muru za pomocą szczotki.

Nawiercenie otworów iniekcyjnych

Otwory o średnicy 12–16 mm wywierć w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 2-5 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej. Możliwe jest także wykonanie nawiertów pod kątem do 45°. W takiej sytuacji zadbaj, aby otwór przecinał przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca się iniekcję dwustronną. Przy iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopień zawilgocenia > 75%) zaleca się wykonanie iniekcji dwurzędowej. Otwory należy wówczas wiercić z przesunięciem o połowę ich osiowego rozstawu, a odległość między rzędami nawiertów nie może przekraczać 8 cm. Otwory, po ich wywierceniu, oczyść z pyłu i luźnych cząstek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod ciśnieniem.

Aplikacja hydroizolacji

Przed rozpoczęciem prac przygotuj pistolet iniekcyjny i preparat weber.tec 946. Zamocuj końcówkę (rurkę) pistoletu iniekcyjnego. Opakowanie weber.tec 946 wsuń do pistoletu iniekcyjnego. Wkręć końcówkę (pojemnik z kremem weber.tec 946 zostanie w tym momencie przebity). Otwory napełniaj kremem iniekcyjnym weber.tec 946, zaczynając wypełnianie od dna otworu. Krem weber.tec 946 można aplikować za pomocą wyciskacza do kartuszy lub innego typowego sprzętu do iniekcji bezciśnieniowej.

Wykończenie

Na tak wykończonej powierzchni możesz – w zależności od potrzeb:

  • nałożyć tynki renowacyjne np. san 950, weber.san 952, weber.san 953, weber.san 956,
  • wykonać hydroizolację typu wannowego z użyciem takich produktów jak: szpachlówka uszczelniająca tec 933, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca webertec Superflex D3, weber.tec Superflex D2 lub jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca weber.tec 824.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *