Tynk mozaikowy marmolit weber TD352 1,5 mm 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 1003522515

Tynk oparty na barwionych kruszywach marmurowych. Gotowy do użycia. Idealny do dekoracji cokołu budynku.

WŁAŚCIWOŚCI

  • oparty o naturalne kruszywa marmurowe
  • odporny na uszkodzenia mechaniczne
  • odporny na działanie wilgoci
  • dostępny w 20 atrakcyjnych kolorach

 

Produkt na zamówienie wg kolorystyki Weber. Nie podlega zwrotowi.

Tynk weber TD352 rekomendowany jest jako warstwa wykończeniowa:
• na cokołach budynków, słupkach ogrodzeniowych, niewielkich detalach architektonicznych, itp.
• na powierzchniach szczególnie obciążonych użytkowo
• w kompleksowych systemach ociepleniowych weber.therm:
opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
• Nie zaleca się stosowania tynku:
w systemach ociepleń opartych o wełnę mineralną na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa 1,70 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania +5 do +25°C
Zużycie masy tynkarskiej na równym podłożu Uziarnienie 1,5 mm – 3,0-4,0 kg/m2
Uziarnienie 3 mm – 5,0-7,0 kg/m2
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka 20 kolorów wg wzornika Weber
Opakowania Wiadra 30 kg
Paleta 480 kg
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WX
Dokumenty odniesienia AT-15-3062/2012
AT-15-7484/2013

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber PG221. Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie tynk weber TD352 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk mozaikowy weber TD352 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać. Mieszanie wykonać ręcznie. Nie używać mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 200 – 300 ml na wiadro 30 kg.

APLIKACJA

Przemieszany tynk weber TD352 nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy go nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynku weber TD352 nie zaciera się. Podczas nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 25°C, a wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. Przynajmniej przez 5 – 6 dni od nałożenia, tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe ułożenie.
Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.
Uwaga!
Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zaniknie. Pod wpływem dużej wilgotności (deszcz, mgła) może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego materiału.

ZUŻYCIE

Zużucie w zależności od uziarnienia:
• 1,5 mm: 3,0 – 4,0 kg/m²
• 3,0 mm: 5,0 – 7,0 kg/m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber TD352 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.