Konstrukcje podziemne i inne konstrukcje posadowione poniżej poziomu gruntu, które narażone są na działanie agresywnych warunków gruntowych lub muszą mieć zagwarantowane całkowicie suche środowisko wewnętrzne oraz trwałość przez długi okres eksploatacji, muszą mieć zapewnione niezawodne rozwiązania izolacyjne wysokiej jakości.

Czytaj więcej

System SikaProof A może być stosowany do wykonywania izolacji przeciwwodnych wszystkich rodzajów betonowych i żelbetowych konstrukcji podziemnych np. budynków mieszkalnych, obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej, stadionów, obiektów rekreacyjnych, zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz magazynów. Membrany można również stosować do zewnętrznego izolowania konstrukcji inżynierskich takich jak – ściany oporowe, tunele, zbiorniki. System ten ma zastosowanie w różnych warunkach gruntowo-wodnych.

Mapeplan T WT jest syntetyczną, hydroizolacyjną zgrzewaną membraną na bazie elastycznych poliolefin TPO/FPO, wzmocnioną siatką szklaną.

Membrana ma szerokie zastosowanie m.in. do izolacji zbiorników wodnych, basenów, kanałów, zbiorników cieczy, cystern i tuneli. Mapeplan T WT jest odporna na ciągłe działanie promieni słonecznych i zmiennych warunków atmosferycznych. Jest membraną łatwą w montażu, posiada najwyższą charakterystykę zgrzewania.

Mapethene SA - samoprzylepna, elastyczna membrana hydroizolacyjna - jest przeznaczona do wykonywania hydroizolacji na poziomych i pionowych powierzchniach. Membrana jest stosowana do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów, piwnic, płyt posadzkowych, garaży podziemnych, ścian oporowych a także balkonów, tarasów i pomieszczeń o dużym zawilgoceniu (np. łazienki). Mapethene SA można układać na większość mineralnych podłoży budowlanych, takich jak: cegła silikatowa, cegła tradycyjna, bloczki betonowe, powierzchnie z betonu monolitycznego, beton komórkowy, tynki i jastrychy. Warstwa membrany Mapethene SA może być stosowana do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej typu średniego ścian piwnic gdzie brak istotnego parcia hydrostatycznego, warunkiem jest efektywnie działający drenaż oraz wykonanie warstw odsączającej na warstwie hydroizolacji (np. z folii kubełkowej) także jako bariera przeciwko podciąganiu kapilarnemu wilgoci i jako bariera przeciwwodna pod jastrychami.