Materiały wchodzące w skład tej grupy są to produkty na bazie bitumu.

Czytaj więcej

Emulsje bitumiczne najczęściej są stosowane jako izolacja przeciwwilgociowa na stabilnych podłożach betonowych. Nie powinno się ich stosować na ścianach z elementów drobnowymiarowych ze względu na brak elastyczności.

Jednoskładnikowe i dwuskładnikowe, grubowarstwowe masy bitumiczne ze względu na swoje parametry oraz prostotę aplikacji są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w przypadku obciążenia wodą. Dwuskładnikowe masy polimerowo-bitumiczne, których wiązanie odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne, można stosować również w okresie o dużej wilgotności powietrza i obniżonych temperatur (temperatura powyżej 5oC).

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne budowli są projektowane pod kątem warunków gruntowo-wodnych z uwzględnieniem sposobu posadowienia obiektu. Błędne lub niedostatecznie uwzględnione obciążenie budowli wodą, jakiego faktycznie należałoby się spodziewać, często stanowi przyczynę powstawania uszkodzeń w obszarze styku budowli z gruntem. Dlatego największe znaczenie przed przystąpieniem do doboru rodzaju hydroizolacji ma staranne przeprowadzenie badań i dokładna znajomość struktury gruntu.

Zasadniczo obciążenie te można podzielić na 4 rodzaje zagrożeń występujących w obszarze gruntu (przykłady te ilustrują załączone schematy).

DIN 18 195 – 4 – wilgoć gruntowa – niespiętrzająca się woda infiltracyjna.

Wilgoć gruntowa to występująca w glebie woda wypełniająca kapilary. Woda ta rozprowadzana jest w gruncie dzięki siłom kapilarnym. Obciążenie porównywalne z wilgotnością gruntu wywoływane może być również przez pochodzącą z opadów atmosferycznych niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, czyli wodą powierzchniową swobodnie przesiąkającą przez grunt i nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego na izolację pionową.

Z tego rodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą posadowienia obiektu, jak również materiał, którym zasypywane są wykopy, jest materiałem o dobrej przepuszczalności, np. piasek lub żwir.

DIN 18 195 – 6 – woda pod ciśnieniem – spiętrzająca się woda infiltracyjna.

Woda pod ciśnieniem to woda, która wywiera nacisk na izolację. Nacisk ten jest zależny od wysokości słupa wody otaczającej budowlę. Obciążenie wodą pod ciśnieniem dzieli się na oddziaływanie spiętrzającej się wody infiltracyjnej i na działanie wody gruntowej.

Przy niewielkiej przepuszczalności podłoża, o współczynniku przepuszczalności ≤ 10-4 m/s, należy się liczyć z tym, że woda infiltracyjna od czasu do czasu spiętrza się przed izolacją i wywiera na nią nacisk jako woda pod ciśnieniem. Podobne oddziaływanie przekazuje na budowlę woda gruntowa, której poziom lustra leży powyżej poziomu posadowienia budowli. W przypadku podłoża słabo przepuszczalnego, wodę infiltracyjną można odprowadzić stosując odpowiednio wydajne drenaże (jest to zresztą jedyny przypadek kiedy tego typu rozwiązanie jest celowe w zastosowaniu).

 

GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO BITUMICZNE

 

Konstrukcje betonowe poddane stałemu obciążeniu wodą, ze względu na możliwość ich zarysowania w czasie pracy konstrukcji, powinny być izolowane przy zastosowaniu elastycznych mas uszczelniających do betonu (mostkujących rysy). W przypadku wykonywania prac hydroizolacyjnych w okresie jesienno-zimowym (duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 5 °C) należy stosować materiały dwukomponentowe.

Wodoszczelna masa uszczelniająca - cechy

Bitumiczna masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się dużą wodoszczelnością, odpornością na starzenie i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia"mocno agresywne". Wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Materiał nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie hydroizolacji bitumicznej

Hydroizolacja bitumiczna wykonana przy wykorzystaniu bitumicznej masy uszczelniającej znajduje bardzo szerokie zastosowanie do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
• ścian fundamentowych,
• płyt fundamentowych,
• ścian piwnic,
• stropów garaży podziemnych.
oraz do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
• w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
• na balkonach,
• na tarasach.

Bitumiczna, wodoszczelna masa uszczelniająca stosowana jest również do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS) lub ekstrudowanego polistyrenu (XPS).

Bitumiczna masa uszczelniająca - jak dobrać i porównać produkty.

Hydroizolacje bitumiczne wykonywane przy użyciu bitumicznych mas uszczelniających są projektowane pod kątem obciążenia wodą. Ich grubość najczęściej wynosi 3 lub 4 mm. Dlatego bardzo ważnym elementem jest tzw. sucha pozostałość materiału. Jest to parametr, który określa ile należy zużyć danego produktu aby uzyskać pożądaną grubość hydroizolacji. Do tego dochodzi drugi element - zużycie i cena niektórych materiałów podawane jest w kilogramach, a więc trzeba jeszcze uwzględnić ciężar objętościowy. Dopiero po uwzględnieniu obydwu tych kwestii można dokonać porównania kosztów materiałowych wykonania 1 m² hydroizolacji.

Bardzo istotnym elementem wyboru hydroizolacji jest również nasiąkliwość materiału. Każdy produkt w jakimś stopniu jest nasiąkliwy. Oczywiście w przypadku izolacji jest to niewielki procent.

Grubości warstw i zużycia materiałów zależą od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i dla produktów marki WEBER wynoszą:

polimerowo - bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10
obciążenie wilgocią/wodązastosowanieaplikacjagrubość warstwy po wyschnięciu w mmzużycie w l/m2
a.obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadowąfundamentyw dwóch przejściach33,5
b.obciążenie wodą nie wywierającą ciśnieniabalkony, tarasy, pomieszczenia mokrew dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
33,5
c.obciążenie zalegającą wodą opadowąfundamentyw dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
44,5
d.obciążenie wodą pod ciśnieniemfundamentyw dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
44,5

 

polimerowo - bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100
obciążenie wilgocią/wodązastosowanieaplikacjagrubość warstwy po wyschnięciu w mmzużycie w l/m2
a. obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadowąfundamentyw dwóch przejściach33,5
b. obciążenie wodą nie wywierającą ciśnieniabalkony, tarasy, pomieszczenia mokrew dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
33,5
c. obciążenie zalegającą wodą opadowąfundamentyw dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
44,7
d. obciążenie wodą pod ciśnieniemfundamentyw dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
44,7

 

Wyświetlanie 1–12 z 15 wyników