Chemia budowlana Łódź - MatbauProduktyHYDROIZOLACJE I RENOWACJE OBIEKTÓWGRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

Materiały wchodzące w skład tej grupy są to produkty na bazie bitumu.

Emulsje bitumiczne najczęściej są stosowane jako izolacja przeciwwilgociowa na stabilnych podłożach betonowych. Nie powinno się ich stosować na ścianach z elementów drobnowymiarowych ze względu na brak elastyczności.

Jednoskładnikowe i dwuskładnikowe, grubowarstwowe masy bitumiczne ze względu na swoje parametry oraz prostotę aplikacji są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w przypadku obciążenia wodą. Dwuskładnikowe masy polimerowo-bitumiczne, których wiązanie odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne, można stosować również w okresie o dużej wilgotności powietrza i obniżonych temperatur (temperatura powyżej 5oC).

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne budowli są projektowane pod kątem warunków gruntowo-wodnych z uwzględnieniem sposobu posadowienia obiektu. Błędne lub niedostatecznie uwzględnione obciążenie budowli wodą, jakiego faktycznie należałoby się spodziewać, często stanowi przyczynę powstawania uszkodzeń w obszarze styku budowli z gruntem. Dlatego największe znaczenie przed przystąpieniem do doboru rodzaju hydroizolacji ma staranne przeprowadzenie badań i dokładna znajomość struktury gruntu.

Zasadniczo obciążenie te można podzielić na 4 rodzaje zagrożeń występujących w obszarze gruntu (przykłady te ilustrują załączone schematy).

DIN 18 195 – 4 – wilgoć gruntowa – niespiętrzająca się woda infiltracyjna.

Wilgoć gruntowa to występująca w glebie woda wypełniająca kapilary. Woda ta rozprowadzana jest w gruncie dzięki siłom kapilarnym. Obciążenie porównywalne z wilgotnością gruntu wywoływane może być również przez pochodzącą z opadów atmosferycznych niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, czyli wodą powierzchniową swobodnie przesiąkającą przez grunt i nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego na izolację pionową.

Z tego rodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą posadowienia obiektu, jak również materiał, którym zasypywane są wykopy, jest materiałem o dobrej przepuszczalności, np. piasek lub żwir.

DIN 18 195 – 6 – woda pod ciśnieniem – spiętrzająca się woda infiltracyjna.

Woda pod ciśnieniem to woda, która wywiera nacisk na izolację. Nacisk ten jest zależny od wysokości słupa wody otaczającej budowlę. Obciążenie wodą pod ciśnieniem dzieli się na oddziaływanie spiętrzającej się wody infiltracyjnej i na działanie wody gruntowej.

Przy niewielkiej przepuszczalności podłoża, o współczynniku przepuszczalności ≤ 10-4 m/s, należy się liczyć z tym, że woda infiltracyjna od czasu do czasu spiętrza się przed izolacją i wywiera na nią nacisk jako woda pod ciśnieniem. Podobne oddziaływanie przekazuje na budowlę woda gruntowa, której poziom lustra leży powyżej poziomu posadowienia budowli. W przypadku podłoża słabo przepuszczalnego, wodę infiltracyjną można odprowadzić stosując odpowiednio wydajne drenaże (jest to zresztą jedyny przypadek kiedy tego typu rozwiązanie jest celowe w zastosowaniu).

GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO BITUMICZNE

 

Konstrukcje betonowe poddane stałemu obciążeniu wodą, ze względu na możliwość ich zarysowania w czasie pracy konstrukcji, powinny być izolowane przy zastosowaniu elastycznych mas uszczelniających do betonu (mostkujących rysy). W przypadku wykonywania prac hydroizolacyjnych w okresie jesienno-zimowym (duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 5 °C) należy stosować materiały dwukomponentowe.

Wodoszczelna masa uszczelniająca – cechy

Bitumiczna masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się dużą wodoszczelnością, odpornością na starzenie i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia”mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Materiał nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie hydroizolacji bitumicznej

Hydroizolacja bitumiczna wykonana przy wykorzystaniu bitumicznej masy uszczelniającej znajduje bardzo szerokie zastosowanie do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
• ścian fundamentowych,
• płyt fundamentowych,
• ścian piwnic,
• stropów garaży podziemnych.
oraz do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
• w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
• na balkonach,
• na tarasach.

Bitumiczna, wodoszczelna masa uszczelniająca stosowana jest również do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS) lub ekstrudowanego polistyrenu (XPS).

Bitumiczna masa uszczelniająca – jak dobrać i porównać produkty.

Hydroizolacje bitumiczne wykonywane przy użyciu bitumicznych mas uszczelniających są projektowane pod kątem obciążenia wodą. Ich grubość najczęściej wynosi 3 lub 4 mm. Dlatego bardzo ważnym elementem jest tzw. sucha pozostałość materiału. Jest to parametr, który określa ile należy zużyć danego produktu aby uzyskać pożądaną grubość hydroizolacji. Do tego dochodzi drugi element – zużycie i cena niektórych materiałów podawane jest w kilogramach, a więc trzeba jeszcze uwzględnić ciężar objętościowy. Dopiero po uwzględnieniu obydwu tych kwestii można dokonać porównania kosztów materiałowych wykonania 1 m² hydroizolacji.

Bardzo istotnym elementem wyboru hydroizolacji jest również nasiąkliwość materiału. Każdy produkt w jakimś stopniu jest nasiąkliwy. Oczywiście w przypadku izolacji jest to niewielki procent.

Grubości warstw i zużycia materiałów zależą od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i dla produktów marki WEBER wynoszą:

polimerowo – bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10
obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w l/m2
a.obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach 3 3,5
b.obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
3 3,5
c.obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,5
d.obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,5

 

polimerowo – bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100
obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w l/m2
a. obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach 3 3,5
b. obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
3 3,5
c. obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,7
d. obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,7

 

Czytaj więcej Zwiń

Wyświetlanie 1–12 z 14 wyników

SORTOWANIE:

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 30 L .
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 30 L

Emulsja bitumiczna o różnorodnym zastosowaniu weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem weber.tec 901 jest stabilną wodną emulsją bitumiczną.

229,76 netto 282,60 zł
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 5 L .
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 5 L

Emulsja bitumiczna o różnorodnym zastosowaniu weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem weber.tec 901 jest stabilną wodną emulsją bitumiczną.

57,56 netto 70,80 zł
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa <br> Bit 1K 10 L .
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa
Bit 1K 10 L

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu.

137,64 netto 169,30 zł
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa <br> Bit 1K 30 L .
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa
Bit 1K 30 L

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

293,41 netto 360,90 zł
Elastyczna grubowarstwowa <br> masa uszczelniająca <br> weber.tec Superflex 10 30L PROMOCJA .
Elastyczna grubowarstwowa
masa uszczelniająca
weber.tec Superflex 10 30L

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) weber.tec Superflex 10 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia “mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz.

280,49 netto 383,33 zł 345,00 zł
Elastyczna taśma uszczelniająca <br> weber.tec Superflex B 240 <br> szara 30 m .
Elastyczna taśma uszczelniająca
weber.tec Superflex B 240
szara 30 m

Elastyczna taśma uszczelniająca z miękkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji Taśma uszczelniająca weber.tec Superflex B 240 służy do elastycznego i trwałego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Taśma ta może być klejona przy użyciu izolacji bitumicznych oraz za pomocą żywicy reaktywnej. Taśma uszczelniająca składa się z dwóch części: rozciągliwej z miękkiego, laminowanego PVC oraz z części przyklejanej […]

1 839,51 netto 2 262,60 zł
Elastyczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100 30 kg .
Elastyczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100 30 kg

weber.tec Supeflex 100 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia “mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz.

371,46 netto 456,90 zł
Grubowarstwowa powłoka bitumiczna Bit K2 30 L .
Grubowarstwowa powłoka bitumiczna Bit K2 30 L

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K.

253,17 netto 311,40 zł
Polimerowo-bitumiczna <br> masa uszczelniająca <br> webertec Superflex 2K 30 L PROMOCJA .
Polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca
webertec Superflex 2K 30 L

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) z wypełniaczem polistyrenowym, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia “mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Materiał szczelny jest szczelny dla radonu.

224,63 netto 325,20 zł 276,30 zł