MatbauProduktyHYDROIZOLACJE I RENOWACJE OBIEKTÓWGrunty I izolacje bitumiczne oraz masy polimerowo-bitumiczne (kmb)

Grunty I izolacje bitumiczne oraz masy polimerowo-bitumiczne (kmb)

Materiały wchodzące w skład tej grupy są to produkty na bazie bitumu.

Emulsje bitumiczne najczęściej są stosowane jako izolacja przeciwwilgociowa na stabilnych podłożach betonowych. Nie powinno się ich stosować na ścianach z elementów drobnowymiarowych ze względu na brak elastyczności.

Jednoskładnikowe i dwuskładnikowe, grubowarstwowe masy bitumiczne ze względu na swoje parametry oraz prostotę aplikacji są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w przypadku obciążenia wodą. Dwuskładnikowe masy polimerowo-bitumiczne, których wiązanie odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne, można stosować również w okresie o dużej wilgotności powietrza i obniżonych temperatur (temperatura powyżej 5oC).

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne budowli są projektowane pod kątem warunków gruntowo-wodnych z uwzględnieniem sposobu posadowienia obiektu. Błędne lub niedostatecznie uwzględnione obciążenie budowli wodą, jakiego faktycznie należałoby się spodziewać, często stanowi przyczynę powstawania uszkodzeń w obszarze styku budowli z gruntem. Dlatego największe znaczenie przed przystąpieniem do doboru rodzaju hydroizolacji ma staranne przeprowadzenie badań i dokładna znajomość struktury gruntu.

Zasadniczo obciążenie te można podzielić na 4 rodzaje zagrożeń występujących w obszarze gruntu (przykłady te ilustrują załączone schematy).

DIN 18 195 – 4 – wilgoć gruntowa – niespiętrzająca się woda infiltracyjna.

Wilgoć gruntowa to występująca w glebie woda wypełniająca kapilary. Woda ta rozprowadzana jest w gruncie dzięki siłom kapilarnym. Obciążenie porównywalne z wilgotnością gruntu wywoływane może być również przez pochodzącą z opadów atmosferycznych niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, czyli wodą powierzchniową swobodnie przesiąkającą przez grunt i nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego na izolację pionową.

Z tego rodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą posadowienia obiektu, jak również materiał, którym zasypywane są wykopy, jest materiałem o dobrej przepuszczalności, np. piasek lub żwir.

DIN 18 195 – 6 – woda pod ciśnieniem – spiętrzająca się woda infiltracyjna.

Woda pod ciśnieniem to woda, która wywiera nacisk na izolację. Nacisk ten jest zależny od wysokości słupa wody otaczającej budowlę. Obciążenie wodą pod ciśnieniem dzieli się na oddziaływanie spiętrzającej się wody infiltracyjnej i na działanie wody gruntowej.

Przy niewielkiej przepuszczalności podłoża, o współczynniku przepuszczalności ≤ 10-4 m/s, należy się liczyć z tym, że woda infiltracyjna od czasu do czasu spiętrza się przed izolacją i wywiera na nią nacisk jako woda pod ciśnieniem. Podobne oddziaływanie przekazuje na budowlę woda gruntowa, której poziom lustra leży powyżej poziomu posadowienia budowli. W przypadku podłoża słabo przepuszczalnego, wodę infiltracyjną można odprowadzić stosując odpowiednio wydajne drenaże (jest to zresztą jedyny przypadek kiedy tego typu rozwiązanie jest celowe w zastosowaniu).

GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO BITUMICZNE

 

Konstrukcje betonowe poddane stałemu obciążeniu wodą, ze względu na możliwość ich zarysowania w czasie pracy konstrukcji, powinny być izolowane przy zastosowaniu elastycznych mas uszczelniających do betonu (mostkujących rysy). W przypadku wykonywania prac hydroizolacyjnych w okresie jesienno-zimowym (duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 5 °C) należy stosować materiały dwukomponentowe.

Wodoszczelna masa uszczelniająca – cechy

Bitumiczna masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się dużą wodoszczelnością, odpornością na starzenie i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia”mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Materiał nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie hydroizolacji bitumicznej

Hydroizolacja bitumiczna wykonana przy wykorzystaniu bitumicznej masy uszczelniającej znajduje bardzo szerokie zastosowanie do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
• ścian fundamentowych,
• płyt fundamentowych,
• ścian piwnic,
• stropów garaży podziemnych.
oraz do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
• w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
• na balkonach,
• na tarasach.

Bitumiczna, wodoszczelna masa uszczelniająca stosowana jest również do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS) lub ekstrudowanego polistyrenu (XPS).

Bitumiczna masa uszczelniająca – jak dobrać i porównać produkty.

Hydroizolacje bitumiczne wykonywane przy użyciu bitumicznych mas uszczelniających są projektowane pod kątem obciążenia wodą. Ich grubość najczęściej wynosi 3 lub 4 mm. Dlatego bardzo ważnym elementem jest tzw. sucha pozostałość materiału. Jest to parametr, który określa ile należy zużyć danego produktu aby uzyskać pożądaną grubość hydroizolacji. Do tego dochodzi drugi element – zużycie i cena niektórych materiałów podawane jest w kilogramach, a więc trzeba jeszcze uwzględnić ciężar objętościowy. Dopiero po uwzględnieniu obydwu tych kwestii można dokonać porównania kosztów materiałowych wykonania 1 m² hydroizolacji.

Bardzo istotnym elementem wyboru hydroizolacji jest również nasiąkliwość materiału. Każdy produkt w jakimś stopniu jest nasiąkliwy. Oczywiście w przypadku izolacji jest to niewielki procent.

Grubości warstw i zużycia materiałów zależą od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i dla produktów marki WEBER wynoszą:

polimerowo – bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10
obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w l/m2
a.obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach 3 3,5
b.obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
3 3,5
c.obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,5
d.obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,5

 

polimerowo – bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec Superflex 100
obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w l/m2
a. obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach 3 3,5
b. obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
3 3,5
c. obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,7
d. obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,7

 

Czytaj więcej Zwiń

Wyświetlanie 1–12 z 23 wyników

SORTOWANIE:

Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa Nexler Bitflex Emulsja Anionowa 1000 kg .
Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa Nexler Bitflex Emulsja Anionowa 1000 kg

Nexler Bitflex Emulsja Anionowa do izolacji przeciwwilgociowych elementów budowli a także do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację bitumiczną

Brak w magazynie

10 902,44 netto 13 410,00 zł
Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna Nexler Bitflex 2KP 30 L .
Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna Nexler Bitflex 2KP 30 L

Nexler Bitflex 2KP dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym a także klej do przyklejania płyt polistyrenowych

Brak w magazynie

345,37 netto 424,80 zł
Elastyczna dwuskładnikowa grubowarstwowa masa uszczelniająca Stauber BIT 2K 30 L NOWOŚĆ .
Elastyczna dwuskładnikowa grubowarstwowa masa uszczelniająca Stauber BIT 2K 30 L

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny STAUBER BIT 2K jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB). Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporny na deszcz. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca Stauber BIT 1K 1000 L .
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca Stauber BIT 1K 1000 L

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny STAUBER BIT 1K jest elastyczną, jednoskłądnikową  masą uszczelniającą (KMB). Po 6-7 godzinach jest odporny na deszcz. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca Stauber BIT 1K 30 L .
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca Stauber BIT 1K 30 L

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny STAUBER BIT 1K jest elastyczną, jednoskłądnikową  masą uszczelniającą (KMB). Po 6-7 godzinach jest odporny na deszcz. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Grunt pod izolacje bitumiczne BITFLEX PRIMER 22 kg .
Grunt pod izolacje bitumiczne BITFLEX PRIMER 22 kg

Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy a także preparat do zabezpieczania elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

Brak w magazynie

198,89 netto 244,64 zł
Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa Nexler Bitflex 1KP 1000 L .
Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa Nexler Bitflex 1KP 1000 L

Nexler Bitflex 1KP masa hydroizolacyjna do pionowej izolacji fundamentów i ścian piwnicznych a także do przyklejania płyt polistyrenowych

Brak w magazynie

10 398,37 netto 12 790,00 zł
Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa Nexler Bitflex 1KP 30 L .
Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa Nexler Bitflex 1KP 30 L

Nexler Bitflex 1KP masa hydroizolacyjna do pionowej izolacji fundamentów i ścian piwnicznych a także do przyklejania płyt polistyrenowych

Brak w magazynie

312,68 netto 384,60 zł
Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy do podłoży Stauber BIT Primer 22 kg .
Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy do podłoży Stauber BIT Primer 22 kg

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny STAUBER BIT PRIMER jest łatwym i szybkim w stosowaniu, zwiększającym przyczepność izolacji do podłoża gruntem bitumiczno-anionowym. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Pakiet promocyjny hydroizolacji Weber .
Pakiet promocyjny hydroizolacji Weber

Zestaw hydroizolacji marki Weber do wykonania ok. 85 m2 powierzchni izolacji. W skład zestawu wchodzi 10 opakowań 30 l hydroizolacji weber.tec Superflex 10 i 1 opakowanie 5,0 l preparatu gruntującego weber.tec 901. weber.tec Superflex 10 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i […]

29 w magazynie

3 868,67 netto 4 758,46 zł
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10 30L .
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10 30L

weber.tec Superflex 10 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Superflex 10 cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia “mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz

10 w magazynie

353,90 netto 435,30 zł
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 30 L .
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 30 L

Emulsja bitumiczna o różnorodnym zastosowaniu weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem weber.tec 901 jest stabilną wodną emulsją bitumiczną.

12 w magazynie

329,51 netto 405,30 zł