Włókna do zbrojenia posadzek betonowych.

Czynnikiem decydującym o trwałości posadzki, w równym stopniu co klasa i jakość betonu, jest ilość i rodzaj zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Szczególnie polecane jest stosowanie makrowłókien syntetycznych FIBRE HG54 lub FIBRE HG25, zamiast powszechnie używanego zbrojenia stalowego o różnych charakterystykach geometrycznych i kształtach.
Czytaj więcej
Zalety zbrojenia rozproszonego - makrowłókien syntetycznych FIBRE HG54 lub FIBRE HG25:
  • zwiększają wytrzymałość betonu
  • redukują lub całkowicie eliminują skurcz plastyczny, zastępując całkowicie włókna stalowe lub
  • siatkę zbrojeniową
  • poprawiają takie parametry betonu jak ciągliwość, odporność na uderzenia czy mrozoodporność,
  • podnoszą odporność ogniową konstrukcji – ich stopienie w temperaturze ok. 160°C powoduje obniżenie ciśnienia wewnętrznego w betonie i zmniejszenie ryzyka całkowitego zniszczenia konstrukcji
  • są odporne na korozję spowodowaną kontaktem z wodą (także taką, która zawiera sole ze środków odladzających) – nie ma niebezpieczeństwa, że na powierzchni pojawią się odpryski powstałe na skutek rdzewienia włókien stalowych i zwiększania przez nie objętości
  • mają bardzo wysoką odporność chemiczną – nie ulegają degradacji w kwasach, zasadach oraz rozpuszczalnikach chemicznych
  • są całkowicie odporne na korozję biologiczną
  • są ekonomiczne w użytkowaniu
Konieczną ilość włókien FIBRE HG54 lub FIBRE HG25 określa przygotowany projekt posadzki. Zazwyczaj jest to 1,5–4,0 kg na 1 m³ mieszanki betonowej. Dozowanie włókien FIBRE standardowo odbywa się w wytwórni betonu, ale istnieje również możliwość – w odróżnieniu od włókien stalowych – dodawania ich bezpośrednio do betonowozu na placu budowy. Wskazówki wykonawcze Włókna (zbrojenie rozproszone) należy dodawać wraz z kruszywem do mieszalnika na wytwórni betonu. Włókna należy wstępnie wymieszać z kruszywem przez min. 30 s. Włókna można również dodawać do betonomieszarki zachowując minimalny czas mieszania 10 minut od momentu dodania całej wymaganej ilości włókien. Włókna (zbrojenie rozproszone) mogą powodować zmniejszenie stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Jednoczesne zastosowanie domieszki uplastyczniającej lub upłynniającej redukuje ten efekt.

Właściwości zbrojenia rozproszonego FIBRE HG54 :

• Przenoszą obciążenia rozciągające także po zarysowaniu betonu • Zwiększają wytrzymałość betonu na obciążenia dynamiczne • Poprawiają odporność na skurcz i samoczynne wydzielanie się wody z mieszanki betonowej • Całkowicie odporne na korozję • Doskonała przyczepność do zaczynu cementowego, zapewniona przez rozszczepianie się końcówek włókien w czasie mieszania • Równomiernie rozłożone w całej objętości betonu, tworzą przestrzenną sieć zbrojenia rozproszonego • Niższe koszty zbrojenia i oszczędność czasu • Opakowanie włókien jest rozpuszczalne w środowisku alkalicznym Włókna Fibre HG54 należy dodawać wraz z kruszywem do mieszalnika na wytwórni betonu. Włókna należy wstępnie wymieszać z kruszywem przez min. 30 s. Włókna można również dodawać do betonomieszarki zachowując minimalny czas mieszania 10 minut od momentu dodania całej wymaganej ilości włókien. Włókna Fibre HG54 mogą powodować zmniejszenie stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Jednoczesne zastosowanie domieszki uplastyczniającej lub upłynniającej redukuje ten efekt.

Właściwości zbrojenia rozproszonego FIBRE HG25 :

• Przenoszą obciążenia rozciągające także po zarysowaniu betonu • Zwiększają wytrzymałość betonu na obciążenia dynamiczne • Poprawiają odporność na skurcz i samoczynne wydzielanie się wody z mieszanki betonowej • Całkowicie odporne na korozję • Doskonała przyczepność do zaczynu cementowego, zapewniona przez rozszczepianie się końcówek włókien w czasie mieszania • Równomiernie rozłożone w całej objętości betonu, tworzą przestrzenną sieć zbrojenia rozproszonego • Niższe koszty zbrojenia i oszczędność czasu • Opakowanie włókien jest rozpuszczalne w środowisku alkalicznym Włókna Fibre HG25 należy dodawać wraz z kruszywem do mieszalnika na wytwórni betonu. Włókna należy wstępnie wymieszać z kruszywem przez min. 30 s. Włókna można również dodawać do betonomieszarki zachowując minimalny czas mieszania 10 minut od momentu dodania całej wymaganej ilości włókien. Włókna Fibre HG25 mogą powodować zmniejszenie stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Jednoczesne zastosowanie domieszki uplastyczniającej lub upłynniającej redukuje ten efekt.