Dzisiejsze czasy w budownictwie nacechowane są poszukiwaniem nowoczesnych, wysoce zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla powłok malarskich. Szczególnie dbałość o ochronę środowiska jak i poprawę warunków pracy, stworzenia środowisk nacechowanych antyalergicznością i szeroko pojętą dbałością o zdrowie, wymuszają na producentach farb i lakierów zastosowanie materiałów spełniających powyższe warunki. Szczególnie widoczne jest to w szeroko pojętych obiektach Służby Zdrowia. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom są produkty fotokatalityczne oparte na nanotechnologii.

Fotokatalityczny rozkład zanieczyszczeń w powietrzu oraz wodzie w obecności materiałów półprzewodnikowych, stwarza nowe, bardziej efektywne możliwości usuwania zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego. W wyniku fotokatalitycznych procesów utleniania, organiczne zanieczyszczenia ulegają całkowitej mineralizacji do prostych związków nieorganicznych. Metoda ta z jednej strony jest w pełni przyjazna środowisku, gdyż nie wymaga stosowania szkodliwych dla człowieka oraz dla świata zwierzęcego i roślinnego materiałów a dodatkowo, nie wymaga korzystania z konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł energii, których pozyskanie związane jest z degradacją środowiska. Ma to istotne znaczenie, gdyż główne źródła emisji lotnych zanieczyszczeń, wiązane są właśnie z wytwarzaniem i dystrybucją energii oraz produkcją chemikaliów.

Czytaj więcej

Zjawisko fotokatalizy, na podstawie której zostały zaprojektowane farby TITANIUM, polega na przyspieszaniu przebiegu reakcji chemicznych pod wpływem światła słonecznego, a także sztucznego. Dzięki temu szkodliwe substancje zmieniają się głównie w dwutlenek węgla i wodę. To wszystko stało się możliwe dzięki dodaniu do wybranych wyrobów odpowiednio spreparowanego fotokatalizatora.

Farby fotokatalityczne utleniają organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia, które osadzają się na powierzchniach w obiektach budowlanych. Usuwają zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe (np. spaliny osadzające się na ekranach akustycznych lub ścianach budynków wzdłuż ulic). Powierzchnie pokryte takimi produktami można odnawiać rzadziej niż te wykańczane tradycyjnymi farbami.

Nie bez znaczenia dla użytkowników jest również fakt, że produkty fotokatalityczne eliminują zanieczyszczenia gazowe i opary zawarte w powietrzu oraz hamują rozwój szkodliwych wirusów, bakterii, pleśni i grzybów (co jest ważne w pomieszczeniach wymagających sterylności, np. sale zabiegowe i szpitalne). Powłoki tego typu usuwają również uciążliwe zapachy i drobnoustroje, np. w przemyśle spożywczym).

W przeciwieństwie do typowych produktów chronionych chemicznie, fotokatalizator nie ulega wypłukiwaniu (osłabieniu działania z powodu częstego zmywania). Efekt fotokatalitycznej ochrony działa, dopóki farba pozostaje na powierzchni.

Wyświetlanie 1–12 z 49 wyników