Rysy i spękania pojawiają się na skutek lokalnego przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie. Przyczyn ich powstania może być kilka, jednak zawsze rysy zagrażają trwałości budowli, w związku z tym muszą zostać zamknięte za pomocą żywic iniekcyjnych.

Czytaj więcej

Materiały iniekcyjne w zależności od zastosowania, a co z tym jest związane charakterystyki i właściwości, można podzielić na trzy grupy:

  • Siłowe zamykanie rys – klejenie konstrukcji – wykonywane poprzez iniekcję ciśnieniową. Należy ją wykonywać z dużą rozwagą, ponieważ wymuszona ciągłość pracy konstrukcji może być przyczyną powstawania nowych, trudnych do przewidzenia uszkodzeń.
  • Elastyczne wypełnianie rys – stosowana w miejscach gdzie zależy na elastycznym uszczelnieniu rys
  • Uszczelnienie rys przewodzących wodę - stosowane szczególnie do wykonywania uszczelnień w środowisku mokrym i wilgotnym. Zetknięcie się preparatu z wilgocią powoduje jego spęcznienie i utwardzenie.

Naprawa rys w betonie

Przed przystąpieniem do naprawy rys należy zbadać przyczyny ich powstania. Badanie to powinno decydować, czy w danym przypadku bardziej odpowiednia będzie iniekcja środkiem zamykającym rysy w sposób siłowy (sklejanie rys), czy w sposób trwale elastyczny (rysy pracujące).

Przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych wzdłuż biegnącej rysy przyklejane są pakery klejone lub osadzane pod kątem w wywierconych otworach pakery wkręcane lub wbijane. Następnie zamyka się rysę z wierzchu poprzez szpachlowanie.

W zależności od charakterystyki i właściwości, materiały iniekcyjne można podzielić na 3 grupy:

1/ Siłowe zamykanie rys

Rysy o stałej szerokości (klejenie konstrukcji) - wykonuje się poprzez iniekcję wysokociśnieniową przy zastosowaniu żywic epoksydowych o niskiej lepkości.

2/ Elastyczne wypełnianie rys

Rysy elementów budowli mogą być różnego pochodzenia, np. od skurczu, rysy powstałe z powodu braku odpowiednich dylatacji. Mogą to być elementy żelbetowe i sprężone.

W tym przypadku stosuje się żywice poliuretanowe o niskiej lepkości. Niska lepkość ułatwia penetrację podłoża przy niskim ciśnieniu iniekcji. Przy pomocy tych żywic można zamykać elastycznie rysy elementów betonowych lekkowilgotnych i suchych.

3/ Uszczelnienie rys przewodzących wodę

W miejscach gdzie rysy przewodzą wodę najczęściej stosuje się jednoskładnikowe żywice poliuretanowe

Do iniekcji stosuje się następujące rodzaje pakerów:

  • Pakery wkręcane

W przypadku niewystarczająco mocnego betonu i przy zastosowaniu wysokich ciśnień podczas iniekcji, element rozprężająco-uszczelniający tego pakera można pewnie osadzić w nawierconych otworach. Najczęściej stosuje się pakery o średnicy 10-15 mm, z krótkim lub długim trzpieniem umożliwiające dobre dopasowanie ich do potrzeb iniekcji oraz uwzględniające wytrzymałości betonu, Trzpień wykonany z rury sześciokątnej umożliwia szybki montaż za pomocą klucza oczkowego. Po zakończeniu robót wystająca część jest po prostu wykręcana.

  • Pakery wbijane

Przy wystarczająco mocnym betonie iniekcje można wykonać w sposób pewny i racjonalny za pomocą pakerów wbijanych. Paker jest wbijany w otwór o średnicy 12 mm. Następnie przykręca się kalamitkę. Po wykonaniu iniekcji część pakera wystająca z odwiertu jest odbijana za pomocą młotka, przy czym pęka on w otworze poniżej powierzchni betonu.

  • Pakery przyklejane

Przy delikatnych pęknięciach należy unikać nawiercania w celu późniejszego zastosowania pakerów przykręcanych, ponieważ dostające się do pęknięcia drobne cząsteczki mogą zakłócić proces iniekcji. Można temu zapobiec stosując pakery przyklejane. Pakery tego typu są przyklejane bezpośrednio na pęknięciu. Jako klej należy stosować żywice epoksydowe.

  • Pakery przeznaczone do stosowania na płytkach

Pakery te są przystosowane do niskich ciśnień i mają zastosowanie przy odwiertach o średnicy 3,5 mm w przypadku wykonywania iniekcji pustych przestrzeni znajdujących się pod płytkami. Z uwagi na ich niewielką średnicę można je osadzić na przecięciach spoin bez uszkodzenia okładziny. Pakery te znajdują również zastosowanie podczas wykonywania prac iniekcyjnych na budowlach będących dziełami sztuki, gdzie uszkodzenia powinny być w miarę możliwości jak najmniejsze.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7