Materiały wchodzące w skład tej grupy są to produkty mające zastosowanie do specjalistycznych robót montażowych.

Czytaj więcej

Są to suche, fabrycznie przygotowane zaprawy zalewowe, których upłynnienie jest uzyskiwane dzięki wysokowartościowym dodatkom upłynniającym, a nie ilości wody zarobowej, co korzystnie wpływa na właściwości i parametry zaprawy.

Właściwości i zalety podlewki montażowej:

 • bezskurczowa
 • bardzo wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość
 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • do stosowania przy obciążeniach dynamicznych
 • odporna na mróz i sole odladzające
 • samorozlewna (samopoziomująca)
 • zapobiega powstawaniu korozji
 • niski stosunek w/c

Zastosowanie podlewki montażowej:

 • do wykonywania statycznie lub dynamicznie obciążonych podlewek pod maszyny, łożyska mostów, fundamentów, belek podwalinowych, suwnicowych, itp.
 • do wypełniania szczelin w betonie.
 • do obsadzania kotew, śrub itp. elementów
 • do mocowania szyn dźwigów, suwnic itp.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C

Elementy zalewane należy chronić przed silnym nagrzewaniem lub przemarzaniem

Zaprawę podczas wiązania i twardnienia trzeba chronić przed szybkim odparowaniem wody na skutek wysokiej temperatury, promieni słonecznych, przeciągów, a także przed działaniem niskiej temperatury, przez co najmniej 5 dni.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5