Systemy tynków renowacyjnych

Uszkodzone izolacje fundamentów lub czasami nawet ich brak pozwalają na wnikanie wilgoci w strukturę muru co prowadzi do uszkodzeń wewnętrznych warstw wykończeniowych, a w przypadku braku skutecznego przeciwdziałania, również muru.

Pojawiają się plamy, wykwity, łuszczenie się powłok malarskich oraz odspajanie się tynków. W konsekwencji, następuje znaczne pogorszenie się mikroklimatu pomieszczeń, co skutkuje narażeniem użytkowników pomieszczeń na oddziaływanie mykotoksyn i późniejsze problemy ze zdrowiem.

Bardzo istotną rolę podczas procesu renowacji obiektów pełnią tynki renowacyjne, które zapobiegają niszczeniu przez sole wysychającej przegrody. Po wykonaniu lub odtworzeniu zewnętrznych hydroizolacji ściany budynku zaczynają wysychać co powoduje zwiększoną krystalizację szkodliwych soli na ich powierzchni. Tynki renowacyjne ze względu na swoją porowatość mają możliwość w swojej strukturze kumulowania krystalizujących się soli oraz dodatkowo pozytywnie wpływają na proces wysychania ścian.

Tynki renowacyjne stosowane są przede wszystkim na wewnętrznejstronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic. Zastosowanie znajdują również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli następuje w porach tynku. Wyschnięcie przegrody jest możliwe przy zastosowaniu systemu całkowicie odcinającego dostęp wilgoci, np. poprzez wykonanie przepony poziomej oraz zewnętrznej hydroizolacji pionowej. Przed zastosowaniem tynków renowacyjnych konieczne jest oznaczenie stopnia zasolenia muru. Od tego zależy układ i grubość warstw systemu.

Aplikacja tynków renowacyjnych.

Z podłoża należy usunąć stare tynki, wymalowania itp. aż do uzyskania nośnego podłoża., do wysokości około 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Spoiny usunąć na głębokość około 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Skute tynki, fragmenty cegieł należy codziennie usuwać z terenu budowy, nie dopuszczając do ich kontaktu ze zdrowym murem.

Przed nałożeniem tynku podkładowego lub renowacyjnego (zależy od stopnia zasolenia i przyjętego rozwiązania technologiczno-materiałowego) na murze należy wykonać obrzutkę. Grubość warstwy obrzutki nie powinna przekraczać 5 mm i powinna pokrywać około 50 % powierzchni ściany.

Właściwy tynk renowacyjny nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki. Przy dwuwarstwowym nakładaniu systemu tynków renowacyjnych, po nałożeniu i wstępnym wyrównaniu powierzchnię pierwszej warstwy uszorstnić przez przeciągnięcie poziomo pacą lub listwą zębatą.

Powierzchnia tynku nie musi być malowana. Jeżeli konieczne jest wykonanie wymalowań, należy zastosować farby dyfuzyjne. Przy wyższych wymaganiach wizualnych stawianych powierzchni tynku stosuje się systemowe tynki wygładzające.

Wymalowania lub inne warstwy wykończeniowe muszą być kompatybilne z systemem tynków renowacyjnych i posiadać porównywalny opór dyfuzyjny mniejszy niż 0,2 m.

Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród.
Podział, ze względu na ilość szkodliwych soli budowlanych w %, podano w poniższej tabeli.

Rodzaj soli Stopień zasolenia
Niski Średni Wysoki
Azotany (NO3) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3
Siarczany (SO42) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5
Chlorki (CI) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0.5

 

Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ grubości warstw składników systemu. Minimalne grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego dla systemu marki WEBER podano w tabeli poniżej.

Stopień zasolenia Układ warstw Grubość [mm]
Niski obrzutka
weber.san 950 (DEITERMANN AS)
≤ 5
tynk renowacyjny
weber.san 953 (DEITERMANN SP szary)
≥ 20
Średni obrzutka
weber.san 950 (DEITERMANN AS)
≤ 5
tynk renowacyjny
weber.san 953 (DEITERMANN SP szary)
≥ 10-20
tynk renowacyjny
weber.san 953 (DEITERMANN SP szary)
≥ 10-20
Wysoki obrzutka
weber.san 950 (DEITERMANN AS)
≤ 5
tynk podkładowy
weber.san 952 (DEITERMANN PG)
≥ 10
tynk renowacyjny
weber.san 953 (DEITERMANN SP szary)
≥ 15

 

Czytaj więcej Zwiń

Wyświetlanie 1–12 z 17 wyników

SORTOWANIE:

Obrzutka i zaprawa podkładowa pod tynki Stauber SAN AS 25 kg .
Obrzutka i zaprawa podkładowa pod tynki Stauber SAN AS 25 kg

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny Stauber SAN AS przyczepna, przeznaczona do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawa podkładowa pod tynki

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Tynk renowacyjny na zawilgocone i zasolone podłoże Stauber SAN SP 25 kg .
Tynk renowacyjny na zawilgocone i zasolone podłoże Stauber SAN SP 25 kg

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny Stauber SAN SP – tynk renowacyjny spełniający wymagania instrukcji WTA

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Mineralna masa szpachlowa i naprawcza Stauber SAN FP 25 kg .
Mineralna masa szpachlowa i naprawcza Stauber SAN FP 25 kg

Prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnej ceny STAUBER SAN FP mineralna, dyfuzyjna. modyfikowana masa szpachlowa i naprawcza na spoiwie cementowym. Stosowana zarówno na elewacje jak również do wnętrz w celu uzyskania gładkiej powierzchni

Brak w magazynie

0,00 netto 0,00 zł
Obrzutka pod tynki renowacyjne weber.san 950 25 kg .
Obrzutka pod tynki renowacyjne weber.san 950 25 kg

Obrzutka pod tynki renowacyjne weber.san 950 (Deitermann AS) jest specjalną, hydraulicznie wiążącą zaprawą stosowaną jako obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki.

4 w magazynie

77,24 netto 95,00 zł
Tynk renowacyjny weber.san 953 25 kg .
Tynk renowacyjny weber.san 953 25 kg

Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA weber.san 953 (Deitermann SP szary) jest porowatym i dyfuzyjnym mineralnym tynkiem renowacyjnym.

4 w magazynie

86,18 netto 106,00 zł
Tynk wygładzający weber.san 956 25 kg .
Tynk wygładzający weber.san 956 25 kg

weber.san 956 (Deitermann FP) jest dyfuzyjnym, drobnoziarnistym tynkiem mineralnym do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Brak w magazynie

88,82 netto 109,25 zł
Obrzutka zgodna z wymaganiami WTA SP Prep 30 kg .
Obrzutka zgodna z wymaganiami WTA SP Prep 30 kg

SP Prep specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA o wysokiej przyczepności do podłoża, a także wysokiej odporności na siarczany

20 w magazynie

130,98 netto 161,10 zł
Tynk renowacyjny SP Top White 20 kg .
Tynk renowacyjny SP Top White 20 kg

SP Top White biały tynk renowacyjny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Służy do renowacji starych, zawilgoconych murów obciążonych szkodliwymi solami, a także przyspiesza schnięcie muru

10 w magazynie

85,69 netto 105,40 zł
Mineralny tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 25 kg .
Mineralny tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 25 kg

Paroprzepuszczalny, mineralny tynk drobnoziarnisty, do obróbki ręcznej, jak również maszynowej. Stosowany jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy

40 w magazynie

162,80 netto 200,25 zł
Mineralny tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 różne kolory 20 kg .
Mineralny tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 różne kolory 20 kg

Paroprzepuszczalny, mineralny tynk drobnoziarnisty, do obróbki ręcznej, jak również maszynowej. Stosowany jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy

Brak w magazynie

211,22 netto 259,80 zł
Wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa weber.san Silikatfarbe biały 15 L .
Wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa weber.san Silikatfarbe biały 15 L

Wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa weber.san Silicatfarbe (Eurolan Silicat) jest gotową do użytku, mineralną farbą, przeznaczoną do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Brak w magazynie

414,02 netto 509,25 zł
Farba wewnętrzna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej Color SP (różne kolory) 12,5 L .
Farba wewnętrzna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej Color SP (różne kolory) 12,5 L

Farba wewnętrzna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, do stosowania w systemach tynków renowacyjnych

Brak w magazynie

470,53 netto 578,75 zł