Materiały wchodzące w skład tej grupy są to produkty, których podstawowym składnikiem jest cement i odpowiednio dobrane kruszywo oraz modyfikatory i dodatki.

Czytaj więcej

Elastyczne szlamy uszczelniające

Produkty z tej grupy mają najszersze zastosowanie w obszarze ochrony i zabezpieczania obiektów przed wodą i wilgocią. Stosowane są do:

• do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe
• do uszczelnienia stref cokołowych budynków
• do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego
• do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów
• do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego
• do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy
• do uszczelnień zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej)

Jednoskładnikowe, elastyczne mikrozaprawy uszczelniające (szlamy) najczęściej dodatkowo są zbrojone włóknem polipropylenowym i posiadają możliwość mostkowania rys około 0,7 mm.

Natomiast, dwuskładnikowe, elastyczne mikrozaprawy uszczelniające (szlamy) poprzez obecność drugiego składnika w postaci żywicy akrylowej, wysychają niezależne od warunków atmosferycznych (wiązanie chemiczne) oraz charakteryzują się dużo większą możliwością mostkowania rys (elastyczność).

Najnowszymi produktami z tej grupy są dwuskładnikowa, elastyczne, grubowarstwowe, reaktywne mikrozaprawy uszczelniające, które charakteryzują się najwyższą elastycznością (mostkowanie rys powyżej 2 mm) oraz posiadają najkrótszy czas wiązania. Dzięki swoim parametrom mają najszerszy zakres zastosowania.

Pozostałe produkty z tej grupy mają zastosowania specjalne, np. do uszczelnień przecieków. Ze względu na swoje przeznaczenie zawierają dodatki przyspieszające proces wiązania, który wynosi kilka minut.

Zalecane zastosowanie elastycznych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających
 Szlam jednoskładnikowy
Weber.tec 824 (Superflex D1)
Szlam dwuskładnikowy
Weber.tec Superflex D2
Izolacje poziome i pionowe elementów konstrukcji stykających się lub zagłębionych w gruncie++
Izolacje ław fundamentowych oraz izolacje podposadzkowe++
Izolacje cokołowych części budynków++
Izolacje basenów++
Izolacje zbiorników na wodę++
Hydroizolacje przy naporze wody powodującym odrywanie powłoki uszczelniającej od podłoża++
Izolacje balkonów, tarasów, pomieszczeń wilgotnych i mokrych++
Czasowe uszczelnienia i hydroizolacje wykonywane w trakcie budowy++
Izolacje pierwotne i wtórne w systemach renowacji starego budownictwa++

Grubości warstw i zużycia materiałów zależą od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i wynoszą:

Jednoskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający weber.tec 824 (Superflex D1)
Stopień obciążenia wilgocią/wodąZużycie w kg/m2
Obciążenie wilgocią gruntową i wodą nie wywierającą ciśnienia2,8
Obciążenie wodą pod ciśnieniem3,5

 

Dwuskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający weber.tec Superflex D2
Stopień obciążenia wilgocią/wodąZużycie w kg/m2
Obciążenie wilgocią gruntową i wodą nie wywierającą ciśnienia2,5
Obciążenie wodą w basenie (izolacja podpłytkowa2,5
Obciążenie wodą pod ciśnieniem3,1

Wyświetlanie 1–12 z 34 wyników