MatbauProduktyHYDROIZOLACJE I RENOWACJE OBIEKTÓW

HYDROIZOLACJE I RENOWACJE OBIEKTÓW

Dobrze zaprojektowana i wykonana hydroizolacja budynku stanowi gwarancje bezproblemowej i długoletniej jego eksploatacji. Niewłaściwie zastosowane rozwiązania techniczne do potrzeb na etapie projektu i realizacji są często przyczyną wielu uszkodzeń. Miejscami szczególnie narażonymi na działanie wilgoci i wody gruntowej są fundamenty i inne elementy budowli zagłębione w gruncie. Dobór nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych jest bardzo istotny zarówno przy realizacji nowych obiektów, jak również przy wykonywaniu izolacji wtórnych.

W przypadku renowacji obiektów istniejących bardzo ważne jest określenie przyczyn zawilgocenia i rodzaju uszkodzeń. W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie stosownej ekspertyzy, która określi rodzaj i stopień zawilgocenia murów oraz określi stopień i rodzaj ich zasolenia.

rozwiń zwiń

Jak zaprojektować właściwą hydroizolację dla konkretnego obiektu ?

Hydroizolacje są projektowane na podstawie dwóch podstawowych parametrów:

  • Warunki gruntowo-wodne
  • Rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja

Najważniejszą informacją, którą musimy posiadać są warunki gruntowo-wodne. Według tego kryterium możemy rozróżnić trzy przypadki:

  • Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia obiektu i występują grunty przepuszczalne – mamy do czynienia z tzw. wilgocią gruntową.
  • Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia obiektu i poniżej poziomu posadowienia występują grunty nieprzepuszczalne – mamy do czynienia z tzw. wahającym się lustrem wody. Jest to najtrudniejszy przypadek pod kątem właściwego doboru rozwiązania technicznego, ponieważ jest on powiązany z doborem odpowiedniego sposobu posadowienia obiektu lub zaprojektowania drenażu odwadniającego.
  • Poziom wód gruntowych jest powyżej poziomu posadowienia obiektu – obiekt jest pod stałym naporem wody.

Ze względu na rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja, musimy pamiętać, że w przypadku konstrukcji z elementów drobnowymiarowych np. cegła bloczki itp., hydroizolacja powinna być elastyczna (możliwość mostkowania zarysowań mogących powstać w trakcie eksploatacji obiektu).

Jak zaprojektować prace związane z renowacją obiektu istniejącego ?

Obecnie coraz częściej spotykamy się z koniecznością przeprowadzenia renowacji pomieszczeń piwnicznych. Najczęściej jest to związane z pozyskiwaniem ich na cele komercyjne lub przy okazji generalnych remontów starych kamienic.

Przy renowacji obiektów w obszarze pomieszczeń piwnicznych i przyziemia mamy do czynienia z trzema zagadnieniami:

  • Wykonaniem lub odtworzeniem hydroizolacji zewnętrznej obiektu w części zagłębionej w gruncie i w strefie cokołowej.
  • Wykonaniem lub odtworzeniem izolacji poziomej muru – iniekcja muru – wykonanie przepony poziomej zabezpieczającą przed podciąganiem kapilarnym muru. Przedsięwzięcie to będzie skuteczne tylko wtedy, jeżeli będzie połączone z powierzchniowym uszczelnieniem zewnętrznych ścian piwnic.
  • Wykonaniem tynków renowacyjnych, których zadaniem jest umożliwienie dosychania ścian piwnic. Ze względu na swoje parametry tynki renowacyjne posiadają możliwość kumulowania szkodliwych soli krystalizujących się w procesie wysychania ścian piwnic.

Dobór odpowiedniego sposobu postępowania jest uzależniony od ekspertyzy mykologicznej, która określa stopień zawilgocenia murów jak również stopień i rodzaj ich zasolenia.


Polecane produkty


Elastyczna zaprawa uszczelniająca Stauber Flex D1 20 kg .
Elastyczna zaprawa uszczelniająca Stauber Flex D1 20 kg

STAUBER FLEX  D1 jest mineralną, hydraulicznie wiążącą zaprawą. W postaci suchego proszku gotowego do zarobienia wodą, na spoiwie z cementu portlandzkiego i żywic syntetycznych. Zawiera dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych

154,47 netto 190,00 zł
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10 30L .
Elastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca weber.tec Superflex 10 30L

weber.tec Superflex 10 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Superflex 10 cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia “mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz

296,34 netto 364,50 zł
Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Stauber Flex D2 25 kg .
Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Stauber Flex D2 25 kg

STAUBER FLEX D2 jest hydraulicznie wiążącą zaprawą uszczelniającą. Powstającą przez zmieszanie komponentu A – suchego proszku zawierającego spoiwo z cementu portlandzkiego, dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych; z komponentem B – wodną dyspersją żywic syntetycznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Opakowanie 12,5kg 25kg

276,42 netto 340,00 zł
Elastyczna polimerowa powłoka uszczelniająca Remmers MB 2K 25 kg PROMOCJA .
Elastyczna polimerowa powłoka uszczelniająca Remmers MB 2K 25 kg

MB 2K Remmers – elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa. Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego jak również bitumicznej powłoki grubowarstwowej

416,26 netto 569,00 zł 512,00 zł