Dobrze zaprojektowana i wykonana hydroizolacja budynku stanowi gwarancje bezproblemowej i długoletniej jego eksploatacji. Niewłaściwie zastosowane rozwiązania techniczne do potrzeb na etapie projektu i realizacji są często przyczyną wielu uszkodzeń. Miejscami szczególnie narażonymi na działanie wilgoci i wody gruntowej są fundamenty i inne elementy budowli zagłębione w gruncie. Dobór nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych jest bardzo istotny zarówno przy realizacji nowych obiektów, jak również przy wykonywaniu izolacji wtórnych.

W przypadku renowacji obiektów istniejących bardzo ważne jest określenie przyczyn zawilgocenia i rodzaju uszkodzeń. W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie stosownej ekspertyzy, która określi rodzaj i stopień zawilgocenia murów oraz określi stopień i rodzaj ich zasolenia.

Jak zaprojektować właściwą hydroizolację dla konkretnego obiektu ?

Hydroizolacje są projektowane na podstawie dwóch podstawowych parametrów:

  • Warunki gruntowo-wodne
  • Rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja
Czytaj więcej

Najważniejszą informacją, którą musimy posiadać są warunki gruntowo-wodne. Według tego kryterium możemy rozróżnić trzy przypadki:

  • Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia obiektu i występują grunty przepuszczalne – mamy do czynienia z tzw. wilgocią gruntową.
  • Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia obiektu i poniżej poziomu posadowienia występują grunty nieprzepuszczalne – mamy do czynienia z tzw. wahającym się lustrem wody. Jest to najtrudniejszy przypadek pod kątem właściwego doboru rozwiązania technicznego, ponieważ jest on powiązany z doborem odpowiedniego sposobu posadowienia obiektu lub zaprojektowania drenażu odwadniającego.
  • Poziom wód gruntowych jest powyżej poziomu posadowienia obiektu – obiekt jest pod stałym naporem wody.

Ze względu na rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja, musimy pamiętać, że w przypadku konstrukcji z elementów drobnowymiarowych np. cegła bloczki itp., hydroizolacja powinna być elastyczna (możliwość mostkowania zarysowań mogących powstać w trakcie eksploatacji obiektu).

Jak zaprojektować prace związane z renowacją obiektu istniejącego ?

Obecnie coraz częściej spotykamy się z koniecznością przeprowadzenia renowacji pomieszczeń piwnicznych. Najczęściej jest to związane z pozyskiwaniem ich na cele komercyjne lub przy okazji generalnych remontów starych kamienic.

Przy renowacji obiektów w obszarze pomieszczeń piwnicznych i przyziemia mamy do czynienia z trzema zagadnieniami:

  • Wykonaniem lub odtworzeniem hydroizolacji zewnętrznej obiektu w części zagłębionej w gruncie i w strefie cokołowej.
  • Wykonaniem lub odtworzeniem izolacji poziomej muru – iniekcja muru – wykonanie przepony poziomej zabezpieczającą przed podciąganiem kapilarnym muru. Przedsięwzięcie to będzie skuteczne tylko wtedy, jeżeli będzie połączone z powierzchniowym uszczelnieniem zewnętrznych ścian piwnic.
  • Wykonaniem tynków renowacyjnych, których zadaniem jest umożliwienie dosychania ścian piwnic. Ze względu na swoje parametry tynki renowacyjne posiadają możliwość kumulowania szkodliwych soli krystalizujących się w procesie wysychania ścian piwnic.

Dobór odpowiedniego sposobu postępowania jest uzależniony od ekspertyzy mykologicznej, która określa stopień zawilgocenia murów jak również stopień i rodzaj ich zasolenia.

Wyświetlanie 1–12 z 121 wyników