Grupa produktów służących do wzmocnienia podłoża i poprawienia przyczepności nowowykonywanych posadzek do istniejącego podłoża oraz zabezpieczenia (ograniczenia nasiąkliwości) i wzmocnienia powierzchni nowo wykonanych posadzek.
Czytaj więcej
Pylenie i zwiększone ścieranie posadzek jest zwykle związane z nieodpowiednią technologią wykonania lub zbyt intensywną eksploatacją. Aby skutecznie zapobiec dalszej degradacji, posadzkę należy powierzchniowo wzmocnić odpowiednimi preparatami.

Dlaczego posadzki pylą?

Najczęstsze przyczyny obniżonej trwałości powierzchni to:
 • źle dobrana receptura betonu lub jastrychu,
 • dolewanie dodatkowej wody podczas wykonywania,
 • przesuszenie lub przemarznięcie posadzki w początkowej fazie wiązania i dojrzewania,
 • niewystarczająca pielęgnacja,
 • zastosowanie zbyt małej ilości lub nieodpowiedniej posypki utwardzającej,
 • niedostosowanie rodzaju posadzki do środków transportu,
 • stosowanie niewłaściwych technik oraz środków konserwacji

Jak usunąć efekt pylenia?

Pylącą powierzchnię betonową można wzmocnić i zabezpieczyć, stosując głęboko penetrującą żywicę epoksydową weber.tec EP 19 lub drobnocząsteczkowy roztwór krzemianu litu weber.floor HARDELITH.

Wzmocnienie żywicami

Żywicę epoksydową weber.tec EP 19 nakładamy na oczyszczone i odkurzone podłoże w minimum jednej warstwie. W przypadku nakładania kilku warstw należy pamiętać o tym, że kolejną warstwę można wykonać dopiero po związaniu wcześniejszej. Żywicę rozprowadza się po podłożu gumową raklą, a następnie wałkami z krótkim włosiem. Przed rozpoczęciem eksploatacji żywica musi całkowicie związać. Żywica weber.tec EP 19 mocno przyciemnia podłoże, na które jest aplikowana. Może się też zdarzyć, że nie na całej powierzchni posadzka będzie miała jednakowy kolor ze względu na różną głębokość penetracji żywicy epoksydowej.

Krzemianowanie

Do wzmacniania powierzchni poprzez krzemianowanie należy zastosować roztwór drobnocząsteczkowego krzemianu litu weber.floor HARDELITH. Produkt nakłada się metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Roztwór aplikujemy na całą powierzchnię i równomiernie rozprowadzamy mopem. Powierzchnia musi pozostać mokra przez ok. 20–25 min. od naniesienia weber.floor HARDELITH. W miejscach, gdzie wyschnie szybciej, preparat nanosimy ponownie. Przed rozpoczęciem ewentualnej obróbki (np. szlifowanie lub polerowanie) powierzchnię należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Posadzka jest gotowa do eksploatacji bezpośrednio po wyschnięciu preparatu. Reakcja chemiczna składników weber.floor HARDELITH następuje w ciągu 2–4 tygodni w zależności od temperatury i wilgotności. Uzyskany efekt wzmocnienia powierzchni uzależniony jest od zawartości wodorotlenku wapnia w betonie lub jastrychu. W celu uzyskania lepszego efektu oraz ograniczenia chłonności posadzki zaleca się zabezpieczyć ją dodatkowo po ok. 24 godz. Impregnatem polimerowo-krzemianowym weber.floor LIT protect.

Impregnacja posadzek

stosuje się zarówno w przypadku posadzek nowowykonywanych jak i już istniejących. Podstawowymi zadaniami tego procesu są: • Zapewnienie optymalnych właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów • Ograniczenie powstawania mikrorys na powierzchni posadzki • Zabezpieczenie przed pyleniem oraz ograniczenie chłonności i ułatwienie utrzymania czystości Preparaty nakłada się cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. • na nowo ułożoną posadzkę betonową lub jastrych cementowy bezpośrednio po ostatnim zatarciu mechanicznym • na istniejące posadzki cementowe po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu.

Gruntowanie podłoża

Jedną z najważniejszych czynności, które trzeba wykonać przed nakładaniem zapraw podłogowych związanych z podłożem jest gruntowanie. Dotyczy to zarówno starych jak i nowych podłoży. Wybór materiału gruntującego jest zależny od rodzaju podłoża. Korzyści wynikające z gruntowania podłoża:
 • Zwiększenie przyczepności do podłoża
 • Uszczelnienie podłoża co poprawia dojrzewanie zaprawy
 • Zabezpieczenie przed powstawaniem kraterów na powierzchni zaprawy
 • Związanie pozostałego po odkurzeniu pyłu i kurzu
 • Ułatwienie układania zapraw samopoziomujących (samorozlewnych)