Preparat gruntujący Stauber PRIM C 10 L

Producent: STAUBER
SKU: 307007100099

STAUBER PRIM C to preparat gruntujący na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji polimerowej

WŁAŚCIWOŚCI

  • Jednokomponentowy
  • Odporny na alkalia z podłoża
  • Paroprzepuszczalny
  • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
  • Odporny na promieniowanie UV
  • Zgodny z normą PN-EN 1504-2 – Zasada 1. Ochrona przed wnikaniem. Metoda 1.2 impregnacja

STAUBER PRIM C przeznaczony jest do wzmacnianie oraz wyrównywanie nasiąkliwości podłoża na powierzchniach betonowych, ceglanych jak również powierzchni tynków cementowych

DANE TECHNICZNE

Konsystencja płynna
Barwa mleczna
Gęstość [g/cm³] 0,96 – 1,06
Lepkość [mPa*s] 12 – 18
Czas schnięcia [min.] w temp. +20°C 60
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża badana metoda „pull off” [MPa]:
– betonowego po 28 dniach
– ceglanego po 28 dniach
2,0
1,0
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na odrywanie [MPa] w systemie z powłoką ochronną 1,5
Zużycie [l/m²] 0,06 – 0,2

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże czyste – powierzchnię oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń
– podłoże suche – powierzchnia w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i ciemnych plam spowodowanych wilgocią

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Preparat po otwarciu jest gotowy do użycia. Materiał przed aplikacją dokładnie wymieszać.
Temperatura otoczenia i podłoża wpływają na czas schnięcia powłoki.

APLIKACJA

Czas oczekiwania na aplikację STAUBER PRIM C:
– beton po 21 dniach dojrzewania lub po uzyskaniu 80% projektowanej wytrzymałości
– zaprawy PCC, szpachlówki PCC po 7 dniach dojrzewania
– szpachlówka polimerowa po 24 godz. od aplikacji
Odstępy czasowe miedzy warstwami w systemie ochrony powierzchniowej betonu:
– w przypadku temperatury 25°C – 12 godz.
– w przypadku temperatury 7°C – 24 godz.
Aplikacja ręczna
– nanosić równomiernie za pomocą wałka, pędzla
Natrysk
– urządzenie np. HSS9000 lub inne o takie samej charakterystyce
– dysza 1219
W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji musi być wyższa o co najmniej 3°C od temp. punktu rosy.
Nie stosować w przypadku oczekiwanego deszczu.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię należy przez 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej +5°C.
Chronić przed wiatrem, nasłonecznieniem, deszczem przez 6 godz.
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

ZUŻYCIE

60 -200 ml/m². Zużycie gruntu wzrasta w przypadku natrysku oraz zależnie od nasiąkliwości podłoża.

OPAKOWANIA

Kanister 10 L.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.