Elastyczna żywica epoksydowa do wykonywania izolacji weber.tec 827 S 8 kg

Producent: WEBER
SKU: 100827080099

weber.tec 827 S (Superflex 40 S) jest dwuskładnikową żywicą uszczelniającą, stosowaną do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i pochyłych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • zdolność do mostkowania rys
 • wodoszczelność
 • elastyczność
 • odporność na działanie ciepła i mrozu
 • odporność na działanie agresywnych mediów

1 282,32  1 042,54  netto

Brak w magazynie

weber.tec 827 S tworzy elastyczną i szczelną membranę, bezpośrednio pod okładziną ceramiczną. Jego obszary zastosowań to:

 • baseny kąpielowe,
 • baseny solankowe i termalne,
 • pomieszczenia mokre obciążone dodatkowo agresywnymi mediami (kuchnie w zakładach zbiorowego żywienia, pomieszczenia w masarniach, rzeźniach, warsztatach samochodowych, itp.),
 • laboratoria.

Produkt można również stosować, jako klej do płytek (po dodaniu 3÷4% wag. zagęszczacza – piasku kwarcowego) oraz do zabezpieczenia i/lub uszczelnienia obróbek blacharskich na balkonach i tarasach. weber.tec 827 S może być stosowany na:

 • podłożu z betonu/żelbetu,
 • tynkach tradycyjnych (cementowych),
 • jastrychach cementowych,
 • istniejących, stabilnych okładzinach ceramicznych (glazurowanych i nieglazurowanych),
 • podłożu z asfaltu lanego (wewnątrz pomieszczeń),
 • podłożach metalowych

Żywicy weber.tec 827 S nie należy stosować na istniejących okładzinach ceramicznych w obszarze zewnętrznym (np. powierzchnie balkonów i tarasów), które znajdują się nad ogrzewanymi lub zamieszkanymi pomieszczeniami.

DANE TECHNICZNE

Baza surowcowa: żywica epoksydowa
Barwa: betonowoszara
Rozpuszczalnik: brak
Składniki: 2
Konsystencja: pastowata
Gęstość: ok. 1,25 kg/dm3
Proporcje mieszania: części wagowe
składnik A : składnik B
w stosunku 100 : 45
Sucha pozostałość: 100 %
Sposób nanoszenia: smarowanie, szpachlowanie
Grubość nanoszenia: 1,2 mm do 2 mm
Czas obróbki: w +20°C pojemnik 2 kg ok. 30 minut, pojemnik 8 kg ok. 20 minut
Wymagana ilość warstw: 2 do 3
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +30°C
Możliwość chodzenia: od 24 do 48 godz.
Pełne obciążenie: po 7 dniach
Odporność temperaturowa (obszary suche): do +70°C
Odporność temperaturowa (obszary mokre i stale znajdujące się pod wodą): do +40°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Z podłoży glazurowanych oraz metalowych należy całkowicie usunąć pozostałości tłuszczu i wosku preparatem weber.sys 992. Okładziny ceramiczne w obszarach stale znajdujących się pod wodą przed naniesieniem uszczelnienia weber.tec 827 S należy zmatowić mechanicznie. Produktu nie należy stosować na mozaikę szklaną i szkło. W zależności od podłoża wymagane są środki gruntujące wymienione w tabeli. Kolejne powłoki preparatu weber.tec 827 S nakładać na wciąż klejącą się lub stwardniałą warstwę gruntującą, posypaną w stanie świeżym piaskiem kwarcowym do żywic (uziarnienie 0,1 do 0,5 mm). Wytrzymałość na odrywanie powierzchni w przypadku podłoży mineralnych powinna wynosić przynajmniej 1 N/mm2. Wilgotność musi wynosić poniżej 4% wagowo. W przypadku stosowania weber.tec 827 S w obszarach stale znajdujących się pod wodą uszczelnienie musi tworzyć zamkniętą wannę. Unikać podsiąkania uszczelnienia wilgocią.

Podłoże Obszar stale znajdujący się pod wodą
Chłonne podłoża mineralne Zagruntować preparatem weber.prim 807 (Eurolan FK 28).
Zużycie: ok. 150 do 300 g/m² w zależności od chłonności podłoża.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego i niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (mieszać w pojemniku składnika A). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez widocznych smug. Jeżeli produkt dostarczany jest w osobnych pojemnikach wlać składnik B do składnika A. Aby usunąć pozostałości przylegającego składnika B w opróżnionym pojemniku, przelać lekko wymieszany materiał i w ten sposób zwilżyć ścianki pojemnika składnika B.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja weber.tec 827 S nakłada się pacą z trójkątnymi zębami (paca z listwą zębatą nr 1) a bezpośrednio po tej czynności równomiernie rozprowadza gładką kielnią. Grubość warstwy nałożonej w pierwszym przejściu wynosi ok. 1 – 1,5 mm (w zależności od obszaru zastosowania), co odpowiada zużyciu 1,3 – 2,0 kg/m². Drugą warstwę należy wykonać najwcześniej 24 godziny po pierwszej i nie później niż po 3 dniach. Uzyskanie szczelnej powłoki o grubości 1,3 – 2 mm wymaga nałożenia materiału w 2 przejściach. Jeżeli okładzina ceramiczna układana jest na kleju cementowym, nałożoną w drugim przejściu świeżą warstwę weber.tec 827 S należy posypać piaskiem kwarcowym do żywic o 0,7 – 1,2 mm. Grubość posypki z piasku kwarcowego nie może być większa niż 0,5 mm. Po związaniu żywicy nadmiar piasku usunąć i ułożyć płytki. Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Czyszczenie narzędzi W stanie świeżym rozpuszczalnikiem weber.sys 992, po stwardnieniu mechanicznie.

ZUŻYCIE

weber.tec 827 S: ok. 1,5 do 2,5 kg/m² (zależnie od zastosowania)
– grubość warstwy od 1,2 do 2 mm

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W chłodnym i suchym pomieszczeniu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu weber.tec 827 S można składować, co najmniej 12 miesięcy. W myśl przepisów ADR preparat jest zaliczany do 9 klasy: Różne materiały i preparaty niebezpieczne. Numer UN: 3082. Patrz karta charakterystyki